Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
Ochrana pred počítačovými infiltráciami III.  (článok)  (6035)
Zobraziť článok... Čo robiť a ako postupovať ak je už počítač zavírený? V prvom rade je nutné zachovať rozvahu a neformátovať hneď pevný disk a inštalovať nový operačný systém. Dôležitým krokom je identifikovať (... čo najpresnejšie) druh aktivovaného vírusu a ak je možnosť, preštudovať jeho vlastnosti. K tomu slúžia napríklad najrozličnejšie on-line databázy informácií o vírusoch dostupné na web stránkach renomovaných AV-spoločností a špecializovaných informačných serverov. Po získaní základných informácií je vhodné postupovať nasledovne ... . Zobraziť článok...
27. máj 2002 (11:45) - Peter HUBINSKÝ - Publikácie

Ochrana pred počítačovými infiltráciami II.  (článok)  (3484)
Zobraziť článok... Na úrovni lokálnej siete nikdy nie je na škodu veci určiť správne právomoci jednotlivých používateľov, čo sa týka aj dostupnosti jednotlivých služieb Internetu. S týmto bodom úzko súvisí adekvátne zaškolenie používateľov siete nielen v zmysle AV-ochrany, ale aj oboznámenie sa s potencionálnymi rizikami spojenými s užívaním Internetu. Hmotná (... finančná) zainteresovanosť pracovníkov na prípadných škodách nimi preukázateľne zavinených určite presvedčí viac ako akýkoľvek druh dohovárania... . Zobraziť článok...
23. máj 2002 (10:30) - Peter HUBINSKÝ - Publikácie

Ochrana pred počítačovými infiltráciami I.  (článok)  (3629)
Zobraziť článok... Vždy je lacnejšie počítačový vírus zachytiť ešte pred jeho aktiváciou, ako zachraňovať jej následky. Už aktivácia bežných vírusov môže byť spojená s ochromením celých lokálnych sietí na niekoľko hodín, aktivácia vírusov so zabudovanou deštrukčnou akciou môže viesť navyše ku strate pre chod firmy nenahraditeľných dát a pod.. Z tohto dôvodu treba poznať potencionálne riziká, resp. učiniť vhodné opatrenia na ich elimináciu... . Zobraziť článok...
17. máj 2002 (09:15) - Peter HUBINSKÝ - Publikácie

Rozhovor s virem ... nejrůznější typy virů se představují  (článok - CZ)  (2560)
Zobraziť článok... Pojem virus byl odvozen od našich biologických příbuzných. Zatímco oni napadají například lidské tělo, my se nejčastěji spokojíme se spustitelným souborem. To jsou například soubory, které mají příponu .EXE. K původnímu obsahu spustitelného souboru se připojíme tak šikovně, že uživatel po jeho spuštění obvykle ani nepozná, že se kromě jeho oblíbeného programu aktivoval i někdo z nás – virů. Jakmile nás takto uživatel nevědomky aktivuje, obvykle vyhledáme a napadneme další vhodné oběti, tedy další dosud neinfikované spustitelné soubory... . Zobraziť článok...
18. marec 2002 (10:20) - Igor HÁK - Publikácie

Existujúce typy počítačových vírusov  (článok)  (14766)
Zobraziť článok... Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti operačných systémov (... od MS DOS cez MS Windows 3.x až po MS Windows 9x/Me/NT/2000/XP) a tiež vzhľadom na zmeny v prevažujúcom spôsobe výmeny dát medzi výrobcami softvéru a používateľmi, resp. medzi nimi navzájom dochádza v tejto oblasti k postupnému vývoju a dnes sa popri klasických počítačových vírusoch stretávame najmä s červmi a skriptovými vírusmi, často vybavenými schopnosťou šírenia prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov... . Zobraziť článok...
4. január 2002 (09:00) - Peter HUBINSKÝ - Publikácie

Základné typy počítačových infiltrácií  (článok)  (6865)
Zobraziť článok... Počítačové infiltrácie predstavujú fenomén, ktorý býva (... často z komerčných dôvodov) zveličovaný, alebo naopak je zľahčovaný. Niekoho trápi, prečo veci ako počítačové vírusy vôbec niekto programuje, iného trápi ako sa voči ním môže chrániť. V každom prípade ide o fenomén, ktorého existencia sa nedá prehliadnuť. K dnešnému dňu je známych niekoľko desiatok tisíc rôznych vírusov, trójskych koňov a ďalších druhov infiltrácií. Zobraziť článok...
2. január 2002 (09:00) - Peter HUBINSKÝ - Publikácie

Pozor! Soubor napaden neznámým virem! II.  (článok - CZ)  (2518)
Zobraziť článok... Falešné poplachy mnohdy natropí více škody než užitku. Jednak je prokázáno, že panikařící použivatelé snažící se rychle a "odborně" odstranit viry či podezřelé soubory, způsobili více škody než samotná virová nákaza. Další nebezpečí falešných poplachů spočívá v tom, že si na ně použivatel může zvyknout. První falešný poplach – použivatel je pozorný a obezřetný. Druhý falešný poplach – pozornost a obezřetnost ochabuje. Třetí falešný poplach… . A když pak přijde skutečné nebezpečí, jen nad ním velkoryse mávne rukou. Navíc každý falešný poplach je hřebíkem do rakve důvěryhodnosti daného antivirového programu. Zobraziť článok...
29. december 2001 (09:30) - Tomáš PŘIBYL - Publikácie

Pozor! Soubor napaden neznámým virem! I.  (článok - CZ)  (2973)
Zobraziť článok... Pokud používáte antivirový program k pravidelné kontrole všeho "podezřelého" prázdnými disketami počínaje přes Cover CD nejrůznějších časopisů až po programy pokoutním způsobem vyzískané od kamaráda či z Internetu, pravděpodobně jste se již setkali s hlášením "Soubor napaden neznámým virem". Máte skutečně ono pochybné štěstí a stali jste se "nálezci" nového počítačového viru nebo je to úplně jinak? Zobraziť článok...
27. december 2001 (09:30) - Tomáš PŘIBYL - Publikácie

Seznamte se: Počítačové viry II.  (článok - CZ)  (2932)
Zobraziť článok... Jaký vývoj můžeme očekávat na virové scéně v letošním roce, ev. v letech příštích? Zcela upřímně: Těžko říct. Můžeme sice předikovat určité směry vývoje škodlivých kódů, ale odhadnout zcela přesně jejich vývoj (např. které známé či neznámé bezpečností díry v operačních systémech či aplikacích budou pro příště využívat) je prakticky nemožné. Lze říci, že pokud bychom chtěli mít přesně takový virus, jaký předpovíme, museli bychom si jej napsat. Zobraziť článok...
4. október 2001 (09:30) - Tomáš PŘIBYL - Publikácie

Seznamte se: Počítačové viry I.  (článok - CZ)  (2282)
Zobraziť článok... Pokud chceme s počítačovými viry bojovat, musíme si v prvé řadě uvědomit, co umí a dokážou. Prvním a základním pravidlem je: Počítačové viry jsou "jen" kusy programového kódu, který (ne-)umí totéž, co může umět kterýkoliv jiný software. Nic víc, nic míň. Příběhy o virech schopných "spálit" procesor prováděním speciálních matematických výpočtů či připravených zlikvidovat monitor zvýšením frekvence zobrazování za hranici jeho možností patří do říše létajících talířů, bludiček a bezpečných operačních systémů. Zobraziť článok...
2. október 2001 (09:30) - Tomáš PŘIBYL - Publikácie

Trójske kone II.  (článok)  (6439)
Zobraziť článok... Elementárnou činnosťou každého útočníka je na počiatku určiť si miesto útoku, resp. obeť. Pri tejto činnosti sa zameriava najmä na okruh osôb zo svojho blízkeho okolia alebo aj osôb neznámych, pričom vychádza z predpokladu, že to čo im naservíruje „zhltnú aj s navijakom“. Inak povedané, spolieha sa na nedostatočnú informovanosť a naivitu ľudí, ktorí sa ulakomia na zaujímavo sa javiaci text a aktivujú prílohu emailovej správy. Vo väčšine prípadov (hlavne na Slovensku) sa problematike antivírusovej ochrany nevenuje dostatočná pozornosť a preto len zriedka kto, má nainštalovaný kvalitný a pravidelne aktualizovaný antivírusový systém, schopný odhaliť skutočného ale aj potenciálneho nepriateľa (vírus/trójsky kôň). Ak si útočník vytipoval obeť a odoslal jej trójskeho koňa (jeho serverovú časť) neostáva mu nič iné ako čakať. Zobraziť článok...
31. júl 2001 (14:30) - Martin LEPIŠ - Publikácie

Trójske kone I.  (článok)  (6840)
Zobraziť článok... Za posledných desať rokov sa udialo veľké množstvo zmien nielen v spoločnosti, spoločenskom živote, či politike ale aj v oblasti vývoja počítačových systémov a informačných technológií. V súvislosti s týmito zmenami sa postupne menil aj charakter a profesijné zameranie jednotlivých ľudí. Pri pohľade do sveta softvérového priemyslu si len málokto nevšimne fakt, že v rámci neho sa vyprofilovalo niekoľko programátorských skupín. Na jednu stranu sa postavili programátorské špičky, ktoré začali pracovať pre medzinárodné softvérové giganty a na strane druhej zostali stáť (no nie nečinne) tí, ktorých doba a okolitý svet nepochopil. Vznikol tak svet dobrých a "zlých" programátorov tvoriacich rôznorodé programy pre používateľov počítačov. Zobraziť článok...
29. júl 2001 (17:45) - Martin LEPIŠ - Publikácie

Hackeri, crackeri a vírusy II.  (článok)  (2044)
Zobraziť článok... Každým dňom pribúda na svete približne 15 – 20 nových vírusov, ktoré spolu so svojimi predchodcami znepríjemňujú život ľudí a menia ich sny na hrôzostrašné nočné mory. Preto, aby sa nikto z Vás nestal ich obetným baránkom a vedel sa zorientovať aj v tomto "diablovom" bludisku, vynasnažím sa v krátkosti zhrnúť základné a pre bežného používateľa postačujúce poznatky o týchto výdobytkoch modernej spoločnosti. Zobraziť článok...
27. júl 2001 (10:30) - Martin LEPIŠ - Publikácie

Hackeri, crackeri a vírusy I.  (článok)  (2003)
Zobraziť článok... Ak sa väčšina používateľov počítačov domnieva, že ochrana počítačových systémov a údajov sa týka iba armádnych, politických, bezpečnostných inštitúcií a že kódovanie informácií patrí iba do scenára Agenta 007, tak potom nasledujúce riadky sú určené hlavne im. Informácie sa v dnešnej dobe stali najdôležitejším a najcennejším artiklom (bohatstvom) modernej spoločnosti. Nutnosť chrániť ich je veľmi aktuálna – či už z dôvodov zabezpečenia pred ich zneužitím v rámci strategických plánov alebo ochrany súkromia. Zobraziť článok...
24. júl 2001 (15:30) - Martin LEPIŠ - Publikácie

Protivírusová ochrana  (článok)  (3669)
Zobraziť článok... Počítačové vírusy – téma snáď večná a možno povedať, že práve prostredníctvom nej sa aj bežný používateľ skôr, či neskôr stretáva s problematikou informačnej bezpečnosti. S narastaním významu elektronickej komunikácie prostredníctvom Internetu narastá aj publicita tejto otázky, ale najmä narastá počet používateľov, ktorí už majú vlastnú skúsenosť s počítačovým vírusom. Zobraziť článok...
15. júl 2001 (21:30) - Jaroslav OSTER - Publikácie

< Stránkovanie >
<< 1 2 3 >>
 


_Anketa__
 
Mali by ste záujem o blog venovaný bezpečnosti operačného systému Microsoft Windows?
 
 
(Odpovedalo 776 ľudí)

Áno (610)
 79%
Nie (166)
 21%

Kliknite na zvolenú odpoveď!
 
   

TOP Vírusy
Win32/Korgo.Gen
Win32/Zafi.B
Win32/Sasser.E & .F
Win32/Sasser.A - .D
Win32/Bagle.Z

TOP AV Systémy
NOD32 Anti-Virus
Norton Anti-Virus
Kaspersky Anti-Virus
F-Secure Anti-Virus
Command Anti-Virus

AV Systémy
Microsoft AntiSpyware
NOD32 pre MS Exchange Server 2.0
Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0
NOD32 pre Linux File Server 2.0
Antivírusový systém AVG 7.0 pre Linux

TOP Články
Červi – noční můra Internetu? II.
Červi – noční můra Internetu? I.
Kyberterorismus III.
Kyberterorismus II.
Kyberterorismus I.

_Vyhľadávanie__

 

                       
             
Copyright (c) 1999-2018 Martin LEPIŠ, Všetky práva vyhradené. ISSN 1335-8596