Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
Poplašná správa o víruse nazvanom Sub_ENTER...  (5531)
Zobraziť článok... Tvorcovia hoaxov to v dnešnej dobe nemajú vôbec ľahké – najmä ak uvážime, že musia vymyslieť zmysluplný, dôveryhodne pôsobiaci text informujúci o existencii nového a nebezpečného škodlivého kódu, ktorému by uverilo čo najväčšie množstvo neskúsených používateľov. Našťastie medzi tvorcami hoaxov existujú aj takí, ktorí pri písaní svojich "duchaplných výplodov" pozabudli na to, že by nebolo na škodu veci použiť pri tejto činnosti aj takú maličkosť, akou je rozum. V prípadoch, keď sa tak nestane môže totiž výsledok vyzerať podobne ako poplašná správa o víruse nazvanom Sub_ENTER... . Zobraziť článok...
13. august 2003 (09:35) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

Poplašná správa o víruse nazvanom Win32.MFG.Tassos...  (5094)
Zobraziť článok... Po krátkom období, počas ktorého sa šírili relatívne nezaujímavé poplašné správy je tu ďalší hoax informujúci o novom (... no našťastie neexistujúcom) škodlivom kóde, nazvanom Win32.MFG.Tassos. Text tohto hoaxu je na rozdiel od tých predchádzajúcich značne odlišný, nakoľko príjemcu nežiada o svoje hromadné rozposielanie a o novo objavenom víruse nehovorí nič výnimočné. Informuje len o tom, že sa šíri skryte v rámci emailových správ a napáda počítače s OS MS Windows. Zároveň autor tejto poplašnej správy ponúka dve možnosti ako vírus eliminovať z infikovaného počítača – prvou je jednoúčelový AV-program a druhou postup krok za krokom vyžadujúci odstránenie niekoľkých prvkov zo systémových registrov i súborov z pevného disku... . Zobraziť článok...
30. máj 2003 (09:45) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

Poplašné správy sa nemusia šíriť len emailovými správami...  (3693)
Zobraziť článok... Podľa informácií zverejnených na stránkach web servera Symantec Anti-Virus Research Center a českého informačného servera HOAX.cz by si mali používatelia, ktorých počítače sú pripojené do lokálnej počítačovej siete i siete Internet dávať väčší pozor na nový spôsob šírenia sa poplašných správ – tzv. hoaxov. Tie totižto ich šíritelia už nemusia zasielať výlučne prostredníctvom emailových správ, ale môžu na túto činnosť využiť v nezabezpečených počítačových sieťach aj systémovú službu OS MS Windows nazvanú Microsoft Networking, ktorá umožňuje pri presnom udaní IP adresy alebo názvu vzdialeného počítača zobraziť na jeho monitore informačné dialógové okno s ľubovoľným – výlučne však textovým – obsahom. Zobraziť článok...
3. marec 2003 (10:45) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

Poplašná správa o víruse nazvanom Jack SQ...  (4012)
Zobraziť článok... Okrem nových škodlivých kódov, ktoré na používateľov počítačov striehnu na každom kroku pri práci s Internetom a jeho najpoužívanejšími službami nemožno v dnešnej dobe zabúdať ani na občasný výskyt a šírenie sa poplašných správ (tzv. hoaxov) venovaných práve tejto problematike. Jednou z najnovších takýchto správ, ktorá sa v priebehu posledných dní čiastočne rozšírila nielen medzi používateľmi v susedných Čechách, ale aj u nás na Slovensku sa stal hoax informujúci o existencii nového a nebezpečného počítačového vírusu, nazvaného Jack SQ. Na veľké šťastie nás všetkých sa žiaden škodlivý kód pod takýmto označením svetom nešíri... . Zobraziť článok...
10. február 2003 (07:35) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

HOAX – nazvaný A Virtual Card For You...  (7946)
Zobraziť článok... Poplašné správy orientované na propagáciu nových, ničivých a našťastie nikdy neexistujúcich škodlivých kódov nás po predchádzajúce mesiace úspesne obchádzali. Žiaľ, medzi existujúcicimi hoaxmi sa ešte stále vďaka záškodníckym používateľom nájdu aj také, ktoré sa z času na čas rozšíria medzi používateľmi Internetu, resp. elektornickej pošty a spôsobia miestami väčší či menší rozruch. Rovnako je tomu tak aj v prípade poplašnej správy nazvanej "A Virtual Card For You", ktorá sa po prvý raz objavila v januári 2001 a dokonca ešte aj dnes ju možno nájsť v obehu... . Zobraziť článok...
13. december 2002 (09:15) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

Existuje počítačový vírus pre mobilné telefóny!?  (4813)
Zobraziť článok... Podľa emailovej správy, ktorá sa v týchto dňoch opäť začala dosť intenzívne šíriť medzi používateľmi Internetu vraj existuje na svete nový a ničivý počítačový vírus pre mobilné telefóny Nokia. Tvorca správy zároveň všetkých používateľov dôrazne upozorňuje, že vírus dokáže mobilné telefóny nielen infikovať, ale aj úplne znefunkčniť – softvérovo poškodiť a žiada, aby jeho upozornenie zaslali všetkým svojim známym, kolegom, ... . Apropo, je vôbec možné, aby už dnes exitoval takýto škodlivý kód pre mobilné telefóny?! Na naše veľké šťastie ešte žiaden podobný škodlivý kód – vírus neexistuje a tak ako obyčajne aj tentoraz si z nás urobil niekto len ľudovo povedané "dobrý deň", prostredníctvom jednej z mnohých svetom sa šíriacich poplašných správ. Zobraziť článok...
21. október 2002 (11:45) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

HOAX o víruse ukrytom v prezentácii PowerPoint...  (8224)
Zobraziť článok... S príchodom školského roka, či inak povedané mesiaca september sme zaznamenali nielen mierny nárast vzniku a šírenia sa nových počítačových vírusov, červov a trójskych koňov, ale aj väčšie množstvo poplašných správ, ktoré ako vždy nepravdivo informujú používateľov Internetu, resp. elektronickej pošty o existencii "nových a čoraz ničivejších" škodlivých kódov. Jednou z takýchto aktuálne šíriacich sa poplašných správ je aj pomaly sa rozširujúca emailová správa medzi českými a slovenskými používateľmi, ktorá ich informuje o novom víruse skrývajúcom sa v prezentácii typu PowerPoint, t.j. v súbore s názvom LIFE IS BEAUTIFUL.PPS. Zobraziť článok...
27. september 2002 (11:00) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

HOAX o novom víruse pre mobilné telefóny...  (6957)
Zobraziť článok... Prázdninový – viac ako dva mesiace trvajúci – pokoj na scéne HOAXov, či inak povedané poplašných správ týkajúcich sa počítačových vírusov bol v týchto dňoch opäť narušený. Postarala sa o to nová poplašná správa šíriaca sa medzi domácimi i zahraničnými používateľmi počítačovej siete Internet, ktorá sa ich snaží presvedčiť o existencii nového - nebezpečného počítačového vírusu schopného infikovať mobilné telefóny (... bez rozdielu na ich značke), zničiť v rámci nich obsiahnuté údaje/informácie a následne spôsobiť ich úplné znefunkčnenie. Zobraziť článok...
30. august 2002 (11:00) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

HOAX o víruse ukrytom v súbore WIN.COM...  (4654)
Zobraziť článok... Od poplašných správ, ktoré nepravdivo informujú používateľov počítačov o rôznych nových, nebezpečných, vysoko deštruktívnych vírusoch a červoch sme mali v predchádzajúcich týždňoch relatívny pokoj. Situácia sa žiaľ v týchto dňoch opäť zmenila a medzi českých i slovenských používateľov sa dostala ďalšia staro-nová poplašná správa informujúca ich o existencii nového a nebezpečného vírusu, maskujúceho svoju prítomnosť v systéme tým, že sa ukrýva v súbore WIN.COM. Autor tejto poplašnej správy okrem v celku dobre napísaného sprievodného textu doplnil aj detailný postup, podľa ktorého je možné sa "vírusu" zbaviť... . Škoda len, že odstránením súboru WIN.COM sa neznalí používatelia nezbavia žiadneho vírusu, ale len možnosti bezproblémovo používať OS MS Windows. Zobraziť článok...
18. jún 2002 (11:25) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

HOAX o víruse JDBGMGR.EXE...  (aktualizované dňa 5.9.2002)  (5733)
Zobraziť článok... V týchto dňoch sa opäť začala s dosť veľkou intenzitou objavovať v emailových schránkach českých i slovenských používateľom poplašná správa informujúca o novom nebezpečnom víruse skrývajúcom sa v súbore nazvanom JDBGMGR.EXE. Podľa autorky textu sa má jednať o nový vírus, ktorý sa rozposiela prostredníctvom aplikácie MSN Messenger a po 14 dňoch od útoku na OS sa postará o jeho úplné zničenie. Emailová správa okrem sprievodného textu obsahuje aj detailný popis ako sa súboru JDBGMGR.EXE zbaviť, čo však nie je príliš vhodné už len z toho dôvodu, že sa nejedná o vírus, ale o reálnu súčasť OS MS Windows nutnú pre fungovanie modulu MS Virtual Java Machine... . Zobraziť článok...
15. máj 2002 (10:45) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

Staro-nový HOAX o víruse SULFNBK ešte stále v obehu...  (4945)
Zobraziť článok... V predchádzajúcich mesiacoch sme nemali príliš veľkú možnosť stretnúť sa s poplašnými správami – tzv. HOAXmi. Ako je však vidieť s prichádzajúcim jarným-letným obdobím, kedy sú dni čoraz dlhšie a teplejšie, nemajú poniektorí používatelia pravdepodobne čo na práci a tak aspoň vymýšľajú nezmyselné, ale zato "obsiahle" dezinformačné texty. Jedným z nich je aj staro-nová poplašná správa informujúca najmä používateľov v Čechách a na Slovensku o novom a neidentifikovateľnom víruse, nazvanom SULFNBK. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby autor správy nebol v jej tele popísal presný postup ako sa vraj vírusu "zbaviť" – no jednoducho, odstrániť si zo systému jeden z dôležitých a pritom neinfikovaných súborov. Zobraziť článok...
3. apríl 2002 (12:00) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

MS Internet Explorer 6.0 & AV-bezpečnosť  (4329)
Zobraziť článok... V priebehu predchádzajúcich dní sa na českom serveri Atlas.cz objavil medzi stovkami klasických reklamných bannerov i jeden skvost, ktorý bolo možné len ťažko prehliadnuť, či ignorovať. Používateľom totiž kládol zaujímavú otázku: "Bojíte se virů?" a zároveň ponúkal aj priam nepochopiteľné - zavádzajúce - odporúčanie: "Nainstalujte si nový Internet Explorer 6 ... Ochrana proti nejnovějším virům". Aplikácia MS Internet Explorer 6.0 prináša so sebou určité prvky elementárnej, no žiaľ nedostatočnej ochrany proti počítačovým vírusov a iným škodlivým kódom. Na strane druhej (... a to už tvorcovia bannera neprezentujú), od okamihu jeho uvedenia na trh takmer denne fascinuje všetkých používateľov stále novými a čoraz "brilantnejšími" bezpečnostnými dierami... . Zobraziť článok...
30. december 2001 (09:25) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

HOAX – Varovanie pred vírusom...  (4540)
Zobraziť článok... Po dlhom čase absolútneho kľudu v oblasti poplašných správ, t.j. HOAXov súvisiacich s novými "nezničiteľnými" počítačovými vírusmi sa k nám v predchádzajúcich dňoch dostala zo susednej Českej republiky ďalšia správička – tentoraz plná nezmyslov a klamstiev... . Autor tejto správy uvádza, že novo objavený vírus sa medzi používateľmi šíri v podobe emailovej správy s predmetom: "Tabuľka výpočtov splátok", pričom bez najmenších problémov v tele správy píše o dvoch konkurenčných AV-systémoch (t.j. AVG a AVAST32) ako o jednom, ktorý využíva identickú aktualizáciu, resp. databázu vírusových reťazcov... . :-( Zobraziť článok...
7. november 2001 (12:20) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

Deštrukčný kód ukrytý v MP3 súboroch...?!  (4199)
Zobraziť článok... Donedávna jedna z najpoužívanejších a zároveň najkontroverznejších on-line služieb - Napster - poskytujúcich prostredníctvom Internetu prístup k státisícom hudobných nahrávok prežíva v poslednom čase veľmi ťažké obdobie svojho života. Hudobné vydavateľstvá tejto službe dávajú za vinu svoje zlé finančné výsledky, časť hudobníkov hovorí o poškodzovaní autorských práv, iní zase o perfektnej popularite zaplavujúcej celý svet. Koncom minulého mesiaca sa medzi používateľskou obcou Napsteru rozšírila poplašná správa (tzv. HOAX), ktorá upozorňovala na výskyt nebezpečného deštrukčného kódu vo vybraných MP3 nahrávkach. Zobraziť článok...
8. júl 2001 (21:00) - Martin LEPIŠ - Poplašné správy

 


_Anketa__
 
Mali by ste záujem o blog venovaný bezpečnosti operačného systému Microsoft Windows?
 
 
(Odpovedalo 776 ľudí)

Áno (610)
 79%
Nie (166)
 21%

Kliknite na zvolenú odpoveď!
 
   

TOP Vírusy
Win32/Korgo.Gen
Win32/Zafi.B
Win32/Sasser.E & .F
Win32/Sasser.A - .D
Win32/Bagle.Z

TOP AV Systémy
NOD32 Anti-Virus
Norton Anti-Virus
Kaspersky Anti-Virus
F-Secure Anti-Virus
Command Anti-Virus

AV Systémy
Microsoft AntiSpyware
NOD32 pre MS Exchange Server 2.0
Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0
NOD32 pre Linux File Server 2.0
Antivírusový systém AVG 7.0 pre Linux

TOP Články
Červi – noční můra Internetu? II.
Červi – noční můra Internetu? I.
Kyberterorismus III.
Kyberterorismus II.
Kyberterorismus I.

_Vyhľadávanie__

 

                       
             
Copyright (c) 1999-2018 Martin LEPIŠ, Všetky práva vyhradené. ISSN 1335-8596