Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
Desiatka najrozšírenejších vírusov  (november 2002)  (2114)
Zobraziť článok... Predposledný mesiac v tomto roku z hľadiska výskytu nových a šírenia sa existujúcich škodlivých kódov možno s odstupom relatívne krátkeho času označiť za v celku pokojný. Okrem objavenia sa nováčikov – červov Win32/Braid a Win32/Winevar, ktorí iba minimálne rozčerili inak pokojnú hľadinu v oblasti vývoja škodlivých kódov i AV-bezpečnosti sa nič výraznejšie neudialo. Toto tvrdenie vo veľkej miere dokumentujú aj tzv. štatistiky TOP10 jednotlivých AV-spoločností, v ktorých sa na prvom mieste opäť umiestnil starý známy – červ Win32/Klez. Zobraziť článok...
4. december 2002 (16:30) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

Desiatka najrozšírenejších vírusov  (október 2002)  (2037)
Zobraziť článok... Rovnako ako každý mesiac o takomto čase i teraz Vám prinášame k nahliadnutiu štatistiku najrozšírenejších škodlivých kódov – vírusov, červov, trójskych koňov v takej podobe, v akej ju na základe svojho nezávislého monitoringu zostavili za uplynulý mesiac AV-spoločnosti Kaspersky Labs. a Sophos. Vzhľadom na dosť výraznú aktivitu počítačového červa Win32/BugBear v predchádzajúcom období sa mu podarilo výrazne predstihnúť všetkých svojich konkurentov a zároveň na prvom mieste rebríčka TOP10 škodlivých kódov nahradiť aj červ Win32/Klez. Nie však nadlho... . Zobraziť článok...
15. november 2002 (08:15) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

PC Viruses In the Wild 10/2002  (1860)
Zobraziť článok... V rámci minulo mesačného prehľadu najrozšírenejších škodlivých kódov nazvaného PC Viruses In the Wild sa po prvý raz od okamihu objavenia a následne aj masového rozšírenia objavil na dvadsiatom piatom mieste ešte stále aktívny počítačový červ Win32/BugBear. Mnohí AV-odborníci však predpokladali jeho lepšie umiestnenie – vzhľadom na počet infikovaných systémov za posledné týždne. Na druhej strane tiež treba poukázať na to, že dlhodobo najúspešnejšími škodlivými kódmi sú: Win32/Badtrans, Win32/Magistr, Win32/Sircam a tiež Win32/Klez, pričom svoju pozíciu si už poriadne dlho paradoxne udržiava aj VBS/LoveLetter... . Zobraziť článok...
6. november 2002 (10:35) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

Desiatka najrozšírenejších vírusov  (september 2002)  (1867)
Zobraziť článok... S čiastočným oneskorením, no predsa tu máme stručný pohľad na výsledky septembrového rebríčka najrozšírenejších škodlivých kódov tak, ako ich prostredníctvom svojich monitorovacích systémov zaznamenali americká AV-spoločnosť Central Command a ruská AV-spoločnosť Kaspersky Labs.. Prvenstvo si rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch udržal starý známy – červ Win32/Klez, pričom poradie na ostatných priečkach pomyseľného rebríčka TOP 10 sa nepatrne premiešalo/pozmenilo... . Zobraziť článok...
16. október 2002 (11:45) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

PC Viruses In the Wild 9/2002  (1659)
Zobraziť článok... Postupom času sa začína zdať, že medzi používateľmi počítačov, no najmä Internetu a jeho služieb začína ubúdať takých jedincov, ktorí by pri svojej činnosti nebrali do úvahy hroziace im riziko zo strany stoviek masovo sa šíriacich škodlivých kódov a nekládli značný dôraz na kvalitu i aktuálnosť používaného AV-systému. O tejto skutočnosti svedčí jednak zmenšujúci sa počet globálnych vírusových útokov a zároveň aj menší záujem mladých programátorov o tvorbu nových škodlivých kódov. Samozrejme výnimky sa nájdu vždy a všade... . Doterajší pre používateľov počítačov pozitívny trend vývoja v tejto oblasti sa už určitý čas značne odráža aj na škodlivých kódoch evidovaných v zozname PC Viruses In the Wild... . Zobraziť článok...
2. október 2002 (09:30) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

Desiatka najrozšírenejších vírusov  (august 2002)  (2102)
Zobraziť článok... Aktuálna situácia na scéne počítačových vírusov, červov, ... je za posledné mesiace až podozrivo pokojná a takpovediac stabilná – nemenná. Absencia tvorby nových variantov masovo sa šíriacich vírusov a červov i minimálny počet nových/nebezpečných škodlivých kódov možno označiť za priam ideálny stav pre pokojnú a ničím nerušenú činnosť používateľov počítačov a do určitej miery aj AV-spoločností, ktoré majú dostatok času na vytváranie nových – efektívnejších AV-riešení. Otázkou v tomto okamihu zostáva, dokedy takýto relatívne pozitívny stav bude pretrvávať a čo po tak dlhej odmlke príde po ňom?! Škoda, že odpoveď na túto otázku zatiaľ jednoznačne nepoznáme... . Zobraziť článok...
9. september 2002 (09:15) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

PC Viruses In the Wild 8/2002  (1291)
Zobraziť článok... Tohtoročné leto bolo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi priam ukážkou dokonalého pokoja a oddychu na scéne počítačových vírusov, červov, ... . I napriek hrozivým predpovediam sa v tomto období neobjavili na svete žiadne nové super vírusy ani super červy. Jediné škodlivé kódy, s ktorými sme sa mohli stretnúť takpovediac na každom kroku boli ako vždy klasické - tuctové počítačové vírusy, červy, trójske kone, skript a makrovírusy. Našťastie žiadny z nich nepredstavoval pre používateľov Internetu a elektronickej pošty väčšie riziko, ani ohrozenie. Vyššie uvedenú skutočnosť jednoznačne potvrdzuje augustové vydanie zoznamu nazvaného PC Viruses In the Wild, ktorý sa v porovnaní s predchádzajúcim – dlhším obdobím takmer vôbec nezmenil. Zobraziť článok...
3. september 2002 (11:45) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

PC Viruses In the Wild 7/2002  (1360)
Zobraziť článok... Letné mesiace – júl i august – sú viac-menej klasickým obdobím určeným pre relax a načerpanie nových síl. Azda aj práve preto sa k nám dostal o čosi neskôr júlový zoznamu PC Viruses In the Wild, ktorý predstavuje evidenciu dlhodobo najrozšírenejších a pre používateľov počítačov najnebezpečnejších počítačových vírusov, červov, ... . Aktuálne poradie na popredných priečkach zoznamu sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím príliš výrazne nezmenilo – skalopevné prvenstvo si stále udržiava silná trojka: Win32/BadTrans, Win32/Sircam a Win32/Magistr (... v ich tesnom závese sa drží aj stále aktívny červ Win32/Klez). Zobraziť článok...
19. august 2002 (09:15) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

Desiatka najrozšírenejších vírusov  (júl 2002)  (1758)
Zobraziť článok... Už niekoľko mesiacov prinášame pravidelne na stránkach nášho informačného servera informácie o desiatke najrozšírenejších počítačových vírusov a červov na svete, ktoré predstavujú sumárne štatistiky vytvárané jednou alebo viacerými AV-spoločnosťami. Keďže je leto - čas vhodný na oddych a dovolenky nebudeme Vás zbytočne zaťažovať žiadnymi rozsiahlymi štatistikami. Avšak pri pohľade na predchádzajúce obdobie na scéne počítačových vírusov môžeme skonštatovať jednu dôležitú vec – a tou je to, že najrozšírenejším počítačovým vírusom všetkých čias sa doposiaľ jednoznačne stal červ Win32/Klez... . Zobraziť článok...
1. august 2002 (10:35) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

Desiatka najrozšírenejších vírusov  (jún 2002)  (1799)
Zobraziť článok... Prvý polrok tohto roka máme konečne všetci už úspešne za sebou. Používatelia počítačov, no hlavne Internetu boli v priebehu predchádzajúcich šiestich mesiacoch neraz vystavení značnému tlaku zo strany tvorcov vírusov, či skôr počítačových vírusov a červov. Situácie boli občas skutočne napäté a určite mnohí pocítili tvrdú realitu v okamihu, keď sa ich počítače stali terčmi vírusových útokov a zrazu sa ich cenné údaje začali strácať priamo pred ich očami. Všeobecne by sa však dalo povedať, že uplynulé obdobie bolo až na pár chvíľ – výnimiek, relatívne pokojné. Mimochodom medzi najaktívnejšie škodlivé kódy za prvý polrok 2002 by sme mohli označiť: Win32/Klez + Win32/Elkern, Win32/Sircam, Win32/Badtrans.B a Win32/Magistr. Zobraziť článok...
10. júl 2002 (11:15) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

PC Viruses In the Wild 6/2002  (1594)
Zobraziť článok... Tak ako obvykle aj tentoraz Vám ku koncu mesiaca prinášame skrátenú verziu zoznamu PC Viruses In the Wild, t.j. celosvetovej evidencie dlhodobo najrozšírenejších a pre používateľov Internetu najnebezpečnejších počítačových vírusov a červov. Celkový počet prispievateľov podieľajúcich sa na tvorbe tohto zoznamu má dnes až 70 členov, pričom možno medzi nimi nájsť aj popredných AV-špecialistov zo slovenskej AV-spoločnosti ESET i českej Alwil Software. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa toho veľa na prvých troch miestach nezmenilo, a tak sa na čele držia: Win32/BadTrans.B, Win32/Sircam.A a Win32/Magistr.A. Zobraziť článok...
27. jún 2002 (09:15) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

Desiatka najrozšírenejších vírusov  (máj 2002)  (1805)
Zobraziť článok... Máj - lásky čas, sa niesol tak ako aj predchádzajúci mesiac v znamení dvoch najrozšírenejších škodlivých kódov - červa Win32/Klez a polymorfného - parazitického vírusu Win32/Elkern. Mnohým používateľom na výstrahu dokonca nestačili ani desiatky na každom kroku dostupných upozornení a informačných správ. Proste opäť reagovali klasickým spôsobom - prijaté emailové správy bez rozmýšľania a akejkoľvek obozretnosti otvárali a dostupné prílohy aktivovali (... či už z vlastnej vôle alebo z dôvodu existencie bezpečnostných dier v rámci používaných aplikácií). Nuž a potom sa už nestačili diviť, čo za podivuhodné veci sa dejú v útrobách ich počítačov, resp. systémov... . Zobraziť článok...
7. jún 2002 (11:00) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

PC Viruses In the Wild 5/2002  (1648)
Zobraziť článok... Už po piaty raz v tomto roku máme možnosť nahliadnuť na skrátený zoznam PC Viruses In the Wild, ktorý predstavuje evidenciu dlhodobo najrozšírenejších a pre používateľov počítačov najnebezpečnejších počítačových vírusov, červov, ... . Údaje obsiahnuté v tomto zozname nie sú len náhodnou vzorkou z jednej krajiny, ale predstavujú rozsiahly a pravidelne aktualizovaný sumár dát poskytovaných približne 70-timi AV-spoločnosťami a AV-špecialistami z celého sveta. Celkové poradie na popredných priečkach zoznamu sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím príliš výrazne nezmenilo - prvenstvo si stále drží Win32/BadTrans.B, Win32/Sircam a Win32/Magistr, pričom postupne sa do popredia prediera aj stále aktívny červ Win32/Klez. Zobraziť článok...
29. máj 2002 (10:15) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

Desiatka najrozšírenejších vírusov  (apríl 2002)  (1842)
Zobraziť článok... V priebehu predchádzajúceho mesiaca sme mali možnosť opäť vidieť, aký dopad na počítačové systémy, siete i organizácie može mať masové rozšírenie sa emailového červa Win32/Klez, ktorý vo svojom tele okrem iného nesie aj integrovaný vírus Win32/Elkern. I napriek mnohým a dosť skorým upozorneniam a informáciám v médiách o možnej hrozbe i následkoch väčšina používateľov znovu podcenila situáciu a na svoju ľahkovážnosť, prehnanú dôveru, či zvedavosť pri čítaní nových emailových správ aj neraz doplatila. Poriadne zabrať však nedostali len používatelia, ale aj AV-spoločnosti, ktoré na základe nazhromaždených informácií pripravili nasledujúci zoznam TOP10 vírusov... . Zobraziť článok...
11. máj 2002 (14:30) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

PC Viruses In the Wild 4/2002  (1616)
Zobraziť článok... Problémy spojené s existenciou, či skôr financovaním súkromného projektu WildList sa jeho tvorcom za aktívnej podpory AV-spoločností podarilo napočudovanie vyriešiť v rekordne krátkom čase a tak sa dnes opäť môžeme pozrieť na zoznam dlhodobo najrozšírenejších počítačových vírusov, červov, ... na svete (... aktuálny stav pravidelne dokumentuje 70 špecialistov z rôznych AV-spoločností). Aktuálne poradie v prvej desiatke sa v porovnaní s marcovým vydaním zoznamu PC Viruses In the Wild príliš nezmenilo. Najviditeľnejšou zmenou je azda skok červa Win32/Klez.E na "nešťastné" trináste miesto v rebríčku, na ktorom ho podľa všetkého už o mesiac vystrieda alebo o čosi predbehne jeho nový variant - červ Win32/Klez.H... . Zobraziť článok...
22. apríl 2002 (14:20) - Martin LEPIŠ - Vírusový radar

< Stránkovanie >
<< 1 2 3 4 5 >>
 


_Anketa__
 
Mali by ste záujem o blog venovaný bezpečnosti operačného systému Microsoft Windows?
 
 
(Odpovedalo 776 ľudí)

Áno (610)
 79%
Nie (166)
 21%

Kliknite na zvolenú odpoveď!
 
   

TOP Vírusy
Win32/Korgo.Gen
Win32/Zafi.B
Win32/Sasser.E & .F
Win32/Sasser.A - .D
Win32/Bagle.Z

TOP AV Systémy
NOD32 Anti-Virus
Norton Anti-Virus
Kaspersky Anti-Virus
F-Secure Anti-Virus
Command Anti-Virus

AV Systémy
Microsoft AntiSpyware
NOD32 pre MS Exchange Server 2.0
Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0
NOD32 pre Linux File Server 2.0
Antivírusový systém AVG 7.0 pre Linux

TOP Články
Červi – noční můra Internetu? II.
Červi – noční můra Internetu? I.
Kyberterorismus III.
Kyberterorismus II.
Kyberterorismus I.

_Vyhľadávanie__

 

                       
             
Copyright (c) 1999-2018 Martin LEPIŠ, Všetky práva vyhradené. ISSN 1335-8596