Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
Retrospektívny test vybraných AV-systémov pre OS MS Windows NT/2000/XP  (5/2004)  (9883)
Zobraziť článok... V oblasti AV-bezpečnosti sa neustále hovorí o tom, aká dôležitá je pravidelná aktualizácia AV-systémov v dobe vírusových epidémií i v čase keď škodlivé kódy nevykazujú príliš veľkú aktivitu. Cieľom každej aktualizácie je doplniť existujúcu databázu vírusových reťazcov o nové vzorky, na základe ktorých dokáže AV-systém identifikovať nové škodlivé a nežiadúce kódy. V prípade pravidelnej aktualizácie by mala byť účinnosť väčšiny dostupných AV-systémov viac než uspokojivá. Čo však v prípade pokiaľ používateľ zanedbá aktualizáciu a zabudne na ňu týždeň, mesiac alebo dokonca štvrťroka?! Odpoveď na túto otázku sa snaží poskytnúť formou tzv. retrospektívneho testu server AV-Comparatives.org... . Zobraziť článok...
31. máj 2004 (15:45) - Martin LEPIŠ - AV testy

Test vybraných AV-systémov pre OS MS Windows NT/2000/XP  (2/2004)  (7658)
Zobraziť článok... Od začiatku tohto týždňa to na Internete vyzerá ako na divokom západe, len s tým rozdielom, že namiesto banditov sa zo všetkých strán na používateľov valia nové, resp. modifikované varianty červov Win32/Bagle, Win32/Netsky a Win32/Mydoom. Viaceré AV-spoločnosti často nestíhajú zverejniť jednu aktualizáciu a už musia uvažovať o vydaní ďalšej – ešte novšej aktualizácie. Vzhľadom na aktuálnu situácia by používatelia mali venovať pozornosť dôkladnej AV-ochrane počítačových systémov. Tým, ktorí si ešte stále nevybrali vhodný AV-systém pre OS MS Windows by mohli pri rozhodovaní napomôcť výsledky testu 13-tich AV-systémov zverejnené na web serveri AV-Comparatives.org... . Zobraziť článok...
4. marec 2004 (10:35) - Martin LEPIŠ - AV testy

Megatest AV-systémov pre OS MS Windows 98/ME/NT4/2000/XP  (1-2/2003)  (7086)
Zobraziť článok... V najnovšom čísle holandského periodika Personal Computer Magazine bol uverejnený zaujímavý článok nesúci názov Megatest VirusScanners, ktorý obsahuje detailne spracovaný test tridsaťjeden AV-systémov pochádzajúcich od rôznych AV-spoločností. Tento test vzhľadom na jeho rozsah i dôkladnosť samozrejme nevytvorila redakcia uvedeného magazínu, ale nezávislý tím odborníkov z nemeckej University of Magdeburg a spoločnosti GEGA IT-solutions, ktoré sa už niekoľko rokov špecializujú na takéto i podobné aktivity. Testovanou platformou bol tentoraz najpoužívanejší OS z dielne spoločnosti Microsoft – MS Windows, konkrétne vo všetkých jeho aktuálne používaných verziách – počnúc verziou 98, končiac verziou XP. Zobraziť článok...
10. apríl 2003 (09:15) - Martin LEPIŠ - AV testy

Test AV-systémov pre OS MS DOS, Windows 98/2000 a Linux  (VTC Test 12/2002)  (5261)
Zobraziť článok... Rozsiahly test dvadsiatich AV-systémov určených pre najpoužívanejšie OS sa uskutočnil v priebehu mesiacov január až december 2002 v nemeckom inštitúte Virus Test Center, University of Hamburg. Určite mnohých z Vás zaujíma to, prečo prinášame informácie o tomto AV-teste až teraz – dva mesiace po jeho ukončení?! Dôvodom istého "meškania" je žiaľ tá skutočnosť, že jeho oficiálne výsledky boli sprístupnené na Internete iba počas predchádzajúcich dní. Hlavnou ideou celého tohto testu bolo nájdenie tzv. perfektného AV-systému spomedzi testovaných produktov, ktorý by si bez najmenších problémov dokázal poradiť s najrozšírenejšími i bežne sa šíriacimi počítačovými vírusmi, červmi a samozrejme aj inými typmi škodlivých a nežiaducich kódov... . Zobraziť článok...
19. február 2003 (09:45) - Martin LEPIŠ - AV testy

Test AV-systémov pre OS Unix – FreeBSD, OpenBSD, Solaris  (6/2002)  (3920)
Zobraziť článok... V závere minulého týždňa sprístupnila nemecká spoločnosť GEGA IT-Solutions a University of Magdeburg na Internete druhú – záverečnú časť novej série testov AV-systémov určených pre OS Unix – FreeBSD, OpenBSD, Solaris. Testovaných bolo spolu rôznych 5 AV-systémov na OS FreeBSD v.4.4, OpenBSD v.3.0 a Sparc Solaris v.8.0. Hlavnou úlohou tvorcov testu opäť nebolo nájsť medzi testovanými AV-systémami víťaza, ale na základe rozsiahleho a detailne spracovaného testu monitorujúceho približne 190 dôležitých kritérií porovnať ich vzájomné možnosti a poukázať na dominantné prednosti každého z nich. Zobraziť článok...
20. september 2002 (10:15) - Martin LEPIŠ - AV testy

Test AV-systémov pre OS Unix – Linux  (6/2002)  (3721)
Zobraziť článok... Začiatkom minulého týždňa zverejnili nemecká spoločnosť GEGA IT-Solutions a University of Magdeburg na Internete prvú časť novej série testov AV-systémov určených pre OS Unix – Linux. Testovaných bolo spolu 12 prihlásených AV-systémov od rôznych – popredných svetových AV-spoločností na OS Suse Linux v.6.3 / v.7.3 a Red Hat Linux v.7.1. Ako obyčajne tvorcovia testu nehľadali medzi testovanými AV-systémami víťaza, ale snažili sa na základe rozsiahleho a detailne spracovaného testu monitorujúceho viac ako 220 dôležitých kritérií porovnať ich vzájomné možnosti a poukázať na dominantné prednosti každého z nich. Zobraziť článok...
16. september 2002 (10:15) - Martin LEPIŠ - AV testy

Test AV-systémov pre MS Windows ME a XP Home Edition  (4/2002)  (4372)
Zobraziť článok... S výrazným oneskorením, ale predsa sa rozhodli nemecká spoločnosť GEGA IT-Solution a University of Magdeburg zverejniť na Internete výsledky testu 10-tich AV-systémov, ktoré v priebehu mesiacov apríl – máj 2002 vykonali a uverejnili v rámci počítačového magazínu PC-Welt. AV-test bol uskutočnený nad množinou takmer 38 000 počítačových vírusov na OS MS Windows ME a XP Home Edition. Ani tentoraz pre tvorcov tohto AV-testu nebolo dôležité hľadať medzi testovanými kandidátmi víťaza a porazených, ale na základe získaných a prehľadne zosumarizovaných výsledkoch poukázať na reálne možnosti a schopnosti jednotlivých AV-systémov. Zobraziť článok...
18. júl 2002 (14:30) - Martin LEPIŠ - AV testy

Heureka II - zaujímavý test AV-systémov z Nemecka...  (4308)
Zobraziť článok... Na pôde University of Hamburg v Nemecku sa v predchádzajúcich mesiacoch uskutočnil ďalší z rozsiahlych testov AV-systémov nazvaný Heureka II. Jeho hlavným účelom bolo v priebehu dvoch časových dekád zistiť, ako postupne klesá schopnosť AV-systémov v oblasti identifikácie nových počítačových vírusov (... konkrétne makro a skript vírusov). Tak, ako väčšina testov pochádzajúcich z dielne tejto inštitúcie, aj tento prebiehal v dosť veľkom časovom horizonte (... máj - júl / august - október 2001), pričom výsledky boli sprístupnené až začiatkom tohto mesiaca. Tak, či onak existujúce výsledky nemožno považovať za 100 % ukazovateľ kvality testovanej množiny AV-systémov, no určite nie je na škodu veci pozrieť sa na ne aspoň z čistej zvedavosti... . Zobraziť článok...
19. apríl 2002 (14:50) - Martin LEPIŠ - AV testy

AV-systémy & trójske kone...  (2/2002)  (4253)
Zobraziť článok... Nemecký informačný server Trojaner Info vykonal v prvých dňoch tohto mesiaca menší test AV-systémov, ktorým sa snažil zistiť ich detekčné schopnosti na vzorke 100 vybraných - najčastejšie sa objavujúcich trójskych koňov. Medzi zúčastnenými sa tentoraz ocitla desiatka kandidátov, v rámci ktorej nechýbal ani slovenský "šampión" - AV-systém NOD32 od spoločnosti ESET, Bratislava. Výsledky dopadli podľa predbežných očakávaní... . Zobraziť článok...
11. február 2002 (10:40) - Martin LEPIŠ - AV testy

Test AV-systémov pre MS Windows NT/2000/XP  (11/2001)  (4357)
Zobraziť článok... Pred časom (... v posledných dňoch roka 2001) sprístupnila nemecká spoločnosť GEGA IT-Solution a University of Magdeburg na Internete druhú časť novej série testov 20-tich AV-programov z celého sveta, určených pre AV-ochranu OS MS Windows NT 4.0 (SP6a), 2000 Professional (SP2) a XP Professional Edition. Dominantný dôraz pri tomto skutočne rozsiahlom teste sa opäť sústredil na komplexné hodnotenie reálnych možností a schopností AV-systémov, ako aj preverenie ich výkonnosti v prostrediach troch najpoužívanejších sieťových OS... . Zobraziť článok...
14. január 2002 (08:35) - Martin LEPIŠ - AV testy

Test AV-systémov pre MS Windows 9x/Me/XP  (10/2001)  (4196)
Zobraziť článok... Práve v týchto dňoch sprístupnila nemecká spoločnosť GEGA IT-Solution a University of Magdeburg na Internete prvú časť novej série testov 20-tich AV-programov z celého sveta, určených pre AV-ochranu OS MS Windows 9x/Me a XP Home Edition. Tvorcovia tohto testu sa snažili veľmi prehľadným a jednoduchým spôsobom predložiť všetkým používateľom i odbornej verejnosti všeobecné hodnotenia jednotlivých zúčastnených AV-systémov v oblasti výkonnosti a všestrannosti pri odhaľovaní existujúcich i nových počítačových vírusov... . Zobraziť článok...
4. december 2001 (16:05) - Martin LEPIŠ - AV testy

AV/AT-systémy & trójske kone...  (5807)
Zobraziť článok... Vývoj v oblasti trójskych koňov, ako aplikácií pre vykonávanie netransparentných operácií v rámci OS bez vedomia používateľa, sa v porovnaní s rokmi predchádzajúcimi čiastočne spomalil a stratil na svojej intenzite. Dôvodov je ako vždy viacero, no tým najhlavnejším je určite to, že programátor takéhoto dielka musí byť dostatočne zbehlý vo svojej profesii a musí zvládnuť tvorbu aplikačného kódu, ktorý počas svojho behu "neupúta na seba pozornosť" zo strany OS, ani aktívneho AV-systému či nebodaj používateľa. V priebehu predchádzajúcich dní sa na stránkach nemeckého IT magazínu Trojaner Info objavili výsledky nového testu dvadsiatich AV a AT-systémov, ktorých detekčné schopnosti boli preverené na vybranej – sto prvkovej - vzorke trójskych koňov... . Zobraziť článok...
17. november 2001 (10:30) - Martin LEPIŠ - AV testy

Aktualizovaný test on-line verzií AV-systémov...  (3535)
Zobraziť článok... Uplynulo len pár dní a nemecká dvojica v zložení: GEGA IT-Solutions GbR a The University of Magdeburg sprístupnila na svojich web stránkach aktualizované výsledky druhého rozsiahleho AV-testu. Po dlhšej dobe sa opäť dostali pod drobnohľad on-line verzie AV-systémov dostupné ako voľne - bezplatne - použiteľné služby Internetu prevádzkované jednotlivými AV-spoločnosťami prostredníctvom web serverov. V teste sa objavilo šesť AV-systémov, ktoré si môže odskúšať prakticky každý, kto má pripojenie na Internet, internetovský prehliadač a voľné približne 4 MB na pevnom disku. Výsledné porovnanie výkonnosti, všestrannosti použitia i celkovej podpory kontrolovaných súborov, archívov, .... je v skutku zaujímavé. Navyše sú k dispozícii i detailné informácie týkajúce sa identických funkcií a možností dostupných v rámci klasických verzií testovaných AV-systémov. Zobraziť článok...
27. október 2001 (11:30) - Martin LEPIŠ - AV testy

Test AV-systémov pre MS Exchange 2001 (SP1)  (3321)
Zobraziť článok... Nemecká spoločnosť GEGA IT-Solutions GbR a The University of Magdeburg uskutočnili počas predchádzajúceho mesiaca rozsiahly a veľmi detailný test vybranej skupiny AV-systémov určených pre tzv. groupware - emailový serverový systém MS Exchange 2001 (SP1) prevádzkovaný na OS MS Windows 2000 Server (SP2). Tak ako vždy, ani tentoraz sa v záverečnom hodnotení testu nehovorilo o žiadnom víťazovi ani porazených. Hlavným poslaním tvorcov bolo prehľadne zosumarizovať a otestovať možnosti a všestranné schopnosti jednotlivých AV-systémov vo vzťahu k ich celkovému detekčnému výkonu a zaťaženiu OS. Verte, že je sa na čo pozerať ... . Zobraziť článok...
24. október 2001 (10:00) - Martin LEPIŠ - AV testy

Lotus Notes/Domino & AV-systémy...  (3411)
Zobraziť článok... Na sklonku minulého mesiaca sa pod záštitou University of Magdeburg a spoločnosti GEGA IT-Solutions uskutočnil nový komplexný test AV-systémov, vykonaný na platforme Lotus Notes/Domino 4.6.x a 5.0.x. Na štart bolo tentoraz postavených sedem svetovo najpoužívanejších AV-systémov: Anti-Virus for Lotus Notes, GroupShield Domino, InoculateIT Advanced Edition, Anti-Virus Local Networks, ScanMail for Lotus Notes, Anti-Virus for Notes/Domino a Norton Anti-Virus for Lotus Notes. Ani tentoraz sa nehľadal víťaz, ani sa neurčovala množina porazených... . Zobraziť článok...
6. august 2001 (20:00) - Martin LEPIŠ - AV testy

< Stránkovanie >
<< 1 2 >>
 


_Anketa__
 
Mali by ste záujem o blog venovaný bezpečnosti operačného systému Microsoft Windows?
 
 
(Odpovedalo 776 ľudí)

Áno (610)
 79%
Nie (166)
 21%

Kliknite na zvolenú odpoveď!
 
   

TOP Vírusy
Win32/Korgo.Gen
Win32/Zafi.B
Win32/Sasser.E & .F
Win32/Sasser.A - .D
Win32/Bagle.Z

TOP AV Systémy
NOD32 Anti-Virus
Norton Anti-Virus
Kaspersky Anti-Virus
F-Secure Anti-Virus
Command Anti-Virus

AV Systémy
Microsoft AntiSpyware
NOD32 pre MS Exchange Server 2.0
Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0
NOD32 pre Linux File Server 2.0
Antivírusový systém AVG 7.0 pre Linux

TOP Články
Červi – noční můra Internetu? II.
Červi – noční můra Internetu? I.
Kyberterorismus III.
Kyberterorismus II.
Kyberterorismus I.

_Vyhľadávanie__

 

                       
             
Copyright (c) 1999-2018 Martin LEPIŠ, Všetky práva vyhradené. ISSN 1335-8596