Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
Čo pre nás pripravujú české a slovenské AV-spoločnosti?!  (AVAST 4.0 & AVG 7.0 & NOD 2.0)  (1978)
Zobraziť článok... Začiatok vývoja nových verzií AV-systémov AVAST32 4.0 a AVG 7.0 bol neoficiálne avizovaný používateľom už pred viac ako rokom, čo možno pokladať za dostatočne dlhý čas na to, aby niekoľkočlenný programátorský tím mohol vytvoriť kvalitný a najmä pre používateľov zaujímavý a atraktívny softvérový produkt. Ako je však vidieť vytvoriť kvalitný a všestranne orientovaný AV-systém je skutočne zložitou, nákladnou a aj časovo náročnou záležitosťou. Svedčia o tom hneď dva fakty – prvým je meškanie prvej verejnej beta verzie AVAST32 4.0 a druhým je predbežná informácia o tom, že AVG 7.0 uzrie svetlo sveta až na jeseň tohto roka... . Zobraziť článok...
8. júl 2002 (10:35) - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti

Softvérové novinky od AV-spoločnosti F-Secure...  (1884)
Zobraziť článok... Nie je tomu tak dávno, čo fínska AV-spoločnosť F-Secure uvoľnila na trh nové verzie softvérových produktov určené pre sieťovú správu AV-systémov F-Secure Anti-Virus, nazvané F-Secure Policy Manager a F-Secure Policy Manager Reporting Option (... obidve vo verzii 5.10). Tie okrem zmien zameraných na prepracovanie grafického dizajnu, zjednodušenie systému ovládania obsahujú aj množstvo ďalších významných vylepšení, ako napríklad zväčšenie počtu na diaľku spravovateľných systémov, zvýšenie bezpečnosti pri vzdialenej komunikácii a výmene údajov, niekoľkonásobné zrýchlenie, ... . Zobraziť článok...
6. júl 2002 (09:30) - Petr NÁDENÍČEK - AV spoločnosti

Spolupráca spoločností SalD Ltd. & RitLabs.  (1763)
Zobraziť článok... Nie je tomu tak dávno, čo sme zverejnili informácie o prebiehajúcej spolupráci softvérovej spoločnosti RitLabs. s vybranými AV-spoločnosťami. Hlavným záujmom tvorcov emailového klienta The Bat! je ponúknuť svojim používateľom výkonný systém pre prácu s elektronickou poštou, ktorý by im zároveň poskytoval aj maximálnu AV-ochranu pred počítačovým vírusom a iným škodlivým kódom. V bežnej praxi je dosiahnutie takejto kombinácie skutočne ťažkým, no nie nedosiahnuteľným cieľom. Svedčí o tom aj úspešná spolupráca s ďalšou AV-spoločnosťou SalD Ltd., na základe ktorej sa zrodil AV-modul umožňujúci prepojenie emailového klienta The Bat! s AV-systémom Dr.Web32... . Zobraziť článok...
24. máj 2002 (10:55) - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti

Spolupráca spoločností Kaspersky Labs. & RitLabs.  (1564)
Zobraziť článok... Dve softvérové spoločnosti - Kaspersky Labs. a RitLabs. začali v posledných mesiacoch spolupracovať na možnosti prepojenia svojich masovo používaných systémov. Na strane AV-spoločnosti Kaspersky Labs. sa jedná o špičkový AV-systém Kaspersky Anti-Virus a na strane spoločnosti RitLabs. o emailový klient The Bat!. Hlavným dôvodom pre vznik tejto spolupráce boli požiadavky používateľov aplikácie The Bat!, ktorí už dlhšiu dobu požadovali od jeho tvorcov vytvorenie modulu pre zabezpečenie AV-ochrany pri práci s emailovými správami a ich prílohami. Požiadavky používateľov (... ako možno vidieť na tomto príklade) nezostali tvorcom aplikácie The Bat! ľahostajné a tak im už dnes ponúkajú možnosť prepojenia ich emailového klienta s AV-systémom Kaspersky Anti-Virus... . Zobraziť článok...
2. máj 2002 (12:20) - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti

AV-spoločnosť Symantec & heuristická analýza...  (2124)
Zobraziť článok... Softvérovú spoločnosť Symantec určite pozná väčšina používateľov nielen ako tvorcu rôznorodých aplikácií určených pre "opravu" a správu počítačových systémov, ale aj ako špičkového tvorcu AV-systému Norton Anti-Virus 2002. Práve tento AV-systém okrem iných predností vyniká v porovnaní s konkurenčnými produktmi napr. v oblasti vysoko účinnej heuristickej analýzy. Pýtate sa prečo píšeme práve o heuristike v spojitosti s AV-spoločnosťou Symantec? Nuž práve preto, že v predchádzajúcich dňoch bol tejto spoločnosti udelený patent a obchodná značka na heuristickú analýzu... . Zobraziť článok...
28. marec 2002 (13:35) - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti

AV-spoločnosť ESET - zmeny a inovácie...  (2151)
Zobraziť článok... Zmeny a inovácie sú súčasťou každodenného života a preto si mnohé z nich často ani nepovšimneme, či skôr im nevenujeme potrebnú pozornosť. Tentoraz je tomu ale inak, nakoľko do centra našej pozornosti sa dostala slovenská AV-spoločnosť ESET, ktorá je už dlhé roky špičkou vo svojej oblasti, čo dokazuje svojim AV-systémom NOD32. V posledných mesiacoch/dňoch práve táto AV-spoločnosť priniesla svojim používateľom niekoľko v celku zaujímavých zmien v marketingovej politike, vylepšení týkajúcich sa AV-systému NOD32 a inovácií v oblasti prístupu k informáciám prostredníctvom Internetu... . Zobraziť článok...
21. marec 2002 (09:15) - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti

Výskum ICSA Labs potvrdzuje vzostupnú tendenciu výskytu škodlivých kódov  (1652)
Zobraziť článok... Výskum "ICSA Labs 7th Annual Virus Prevalence Survey" svojimi výsledkami dokazuje, že nebezpečenstvo predstavované rôznymi škodlivými kódmi a ich stále masívnejším šírením má z roka na rok neustále stúpajúci trend. Základom pre uvedený výskum boli dáta zhromaždené od tristo firiem a inštitúcií, ktoré popisujú konkrétny výskyt počítačových vírusov a s nimi vzniknutých problémov. Výskum bol sponzorovaný niekoľkými veľkými firmami, medzi ktorými boli napr.: Network Associates alebo Panda Software. Zobraziť článok...
11. marec 2002 (09:15) - Petr NÁDENÍČEK - AV spoločnosti

Computer Associates & InoculateIT Personal Edition  (... neprehliadnite ...)  (1681)
Zobraziť článok... Americká AV-spoločnosť Computer Associates zverejnila tlačovú správu určenú pre používateľov jej AV-systémov, v ktorej oznamuje, že dňom 15. mája 2002 končí s podporou v oblasti inovácií a aktualizácií pre donedávna voľne dostupný a použiteľný AV-systém InoculateIT Personal Edition. Aktuálnym používateľom ako to už býva ponúka alternatívne riešenie v podobe prechodu na nový pravidelne aktualizovaný a inovovaný AV-systém e-Trust EZ Anti-Virus, ktorý je však v porovnaní so svojim predchodcom plne komercionalizovaným softvérovým produktom. Takže už čoskoro bude na Internete opäť o jeden voľne dostupný AV-systém menej... . :-( Zobraziť článok...
4. marec 2002 (08:25) - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti

McAfee ePolicy Orchestrator  (... verzia 2.5)  (3618)
Zobraziť článok... Posledná novinka od AV-spoločnosti McAfee, ktorá je divíziou Network Associates, predstavuje nástroj pre centrálnu správu AV-systémov, nazvaný McAfee ePolicy Orchestrator. Jeho aktuálna verzia (... s označením 2.5) dokáže spravovať nielen AV-riešenia z vlastnej produkcie spoločnosti McAfee, ale aj AV-produkty pre pracovné stanice a servery od konkurenčného Symantecu. Perličkou v súvislosti s týmto produktom je možnosť spravovať z jedného miesta - servera - AV-ochranu až na 250 000 staniciach. Zobraziť článok...
14. november 2001 (13:15) - Petr NÁDENÍČEK - AV spoločnosti

AV-spoločnosť Normam ASA & AV-technológia SANDBOX  (1869)
Zobraziť článok... Denne pribúda na svete približne 20 - 50 nových exemplárov počítačových vírusov, ktoré predstavujú buď úplne nové alebo len zmenené kódy už existujúcich vírusov. Pre používateľov počítačov i pracovníkov AV-spoločností sa pomaly, ale iste začína systém neustálej aktualizácie databáz vírusových reťazcov stávať neľahkou, časovo náročnou a nedostatočne dynamickou formou ochrany proti novo vznikajúcim deštruktívnym kódom. Nórska AV-spoločnosť Norman ASA na odbornej konferencii Virus Bulletin 2001 (...v Prahe) odprezentovala svoju novú technológiu implementovanú v AV-systéme Norman Virus Control, ktorá si ako jedna z mála nevyžaduje pravidelnú inováciu a je určená pre vyhľadávanie a eliminovanie nových škodlivých kódov a počítačových vírusov, v rámci ľubovoľných programových kódov. Tvorcovia ju nazvali - SANDBOX... . Zobraziť článok...
1. november 2001 (11:35) - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti

Česká AV-spoločnosť Alwil & Avast32  (2207)
Zobraziť článok... Len málokto z bežných používateľov počítačov a AV-systémov si povšimol, že pred niekoľkými dňami oslávila práve česká AV-spoločnosť Alwil Software svoje desiate výročie od založenia. Pri tejto príležitosti sa v Prahe uskutočnila špeciálna konferencia, na ktorej sa pracovníci menovanej spoločnosti, no najmä tvorcovia AV-systému Avast32 rozhodli odprezentovať svoje horúce i ešte len pripravované novinky v oblasti AV-softvéru a zabezpečenia. Medzi najzaujímavejšie informácie celej akcie jednoznačne patrili tie, ktoré boli venované novo vyvíjanej verzii AV-systému Avast32 4.0 a pojednávali o projekte EpidemX... . Zobraziť článok...
24. september 2001 (12:55) - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti

F-Secure Anti-Virus: Nenápadný pracant zo severu  (2006)
Zobraziť článok... F-Secure je jednou z popredných firiem z oboru bezpečnosti a ochrany počítačových dát. Bola založená vo Fínsku už v roku 1988. Hlavné centrá spoločnosti sú v Helsinkách a v San Jose v Kalifornii, pričom firma disponuje zastúpeniami v množstve ďalších krajín. Produkty pod značkou F-Secure sú v súčasnej dobe predávané distribučnou sieťou, ktorá pokrýva viac ako 90 zemí sveta. Akvizíciou spoločnosti Modera Point vstúpil F-Secure i do oblasti bezpečnostných riešení pre mobilné platformy, najmä pre OS EPOC a PalmOS. AV-software F-Secure vykazuje vo všetkých nezávislých testoch stabilne dobré výsledky. Zobraziť článok...
17. september 2001 (14:30) - Petr NÁDENÍČEK - AV spoločnosti

AV-spoločnosť ESET & NOD32...  (2098)
Zobraziť článok... Jednou zo základných vecí, ktoré umožňujú AV-spoločnostiam získavať dominantné postavenie na softvérovom trhu je okrem dokonalosti, výkonnosti a cenovej dostupnosti ponúkaného AV-systému nesmierne dôležitá aj jeho kompatibilita s existujúcimi i novými OS. Čoraz častejšie sa však do popredia dostáva aj otázka existencie viacerých jazykových edícií daného AV-produktu. Všetky vyššie spomenuté zložky tvoriace neoddeliteľnú súčasť kvalitného – moderného AV-systému sa snaží zohľadňovať pri vývoji NOD32 aj špičková slovenská AV-spoločnosť ESET, Bratislava. Jej produkt je možné už dnes nájsť v 5-tich jazykových edíciách s plným uspôsobením pre používanie aj na OS MS Windows XP... . Zobraziť článok...
11. september 2001 (13:50) - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti

AV-spoločnosti/systémy & podporované platformy  (1992)
Zobraziť článok... Na web stránkach AV-Test.org sa za posledné mesiace majú možnosť používatelia Internetu čoraz častejšie stretávať s množstvom zaujímavých a najmä aktuálnych informácií o najpoužívanejších AV-systémoch. Tentoraz tomu nie je inak. Do centra hlavného diania si pracovníci University of Magdeburg a spoločnosti GEGA IT_Solution postavili 17 AV-spoločností a ich produkty, pričom ich hlavným zámerom bolo prehľadné zmapovanie aktuálnej podpory existujúcich procesorových a operačných platforiem, vo vzťahu k dostupným verziám AV-systémov. Zobraziť článok...
28. jún 2001 (10:30) - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti

< Stránkovanie >
<< 1 2 3 >>
 


_Anketa__
 
Mali by ste záujem o blog venovaný bezpečnosti operačného systému Microsoft Windows?
 
 
(Odpovedalo 776 ľudí)

Áno (610)
 79%
Nie (166)
 21%

Kliknite na zvolenú odpoveď!
 
   

TOP Vírusy
Win32/Korgo.Gen
Win32/Zafi.B
Win32/Sasser.E & .F
Win32/Sasser.A - .D
Win32/Bagle.Z

TOP AV Systémy
NOD32 Anti-Virus
Norton Anti-Virus
Kaspersky Anti-Virus
F-Secure Anti-Virus
Command Anti-Virus

AV Systémy
Microsoft AntiSpyware
NOD32 pre MS Exchange Server 2.0
Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0
NOD32 pre Linux File Server 2.0
Antivírusový systém AVG 7.0 pre Linux

TOP Články
Červi – noční můra Internetu? II.
Červi – noční můra Internetu? I.
Kyberterorismus III.
Kyberterorismus II.
Kyberterorismus I.

_Vyhľadávanie__

 

                       
             
Copyright (c) 1999-2018 Martin LEPIŠ, Všetky práva vyhradené. ISSN 1335-8596