Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2001-12-07 12:00:00 - Martin LEPIŠ - Online verzie AV
Panda ActiveScan  (... verzia 3.x)

Panda ActiveScan predstavuje integrované, do slovenčiny lokalizované on-line AV-riešenie určené pre všetkých používateľov počítačov disponujúcich OS MS Windows. Princíp fungovania tejto bezplatnej služby je založený na možnostiach technológie ActiveX, ktorá umožnila tvorcom AV-systému Panda Anti-Virus vyvinúť aj jeho odľahčenú verziu fungujúcu efektívne a účinne za použitia internetovského prehliadača priamo prostredníctvom Internetu. Používateľom i správcom počítačových sietí sa tak dostáva do rúk možnosť využiť nepermanentnú formu AV-kontroly ľubovoľnej časti počítačového systému bez toho, aby si museli daný AV-systém priamo zakúpiť, nainštalovať, pravidelne sa oň starať, ... .

Inštalácia...
Na tomto mieste je vhodné hovoriť skôr o integrácii Panda ActiveScan do OS, než o jeho priamej inštalácii. Pri prvej návšteve web stránok venovaných tejto službe je používateľovi okrem detailného popisu, princípu fungovania a možností aplikácie v praxi ponúknutá aj možnosť prenosu a integrácie približne 3 MB údajov tvoriacich výkonné jadro systému a databázu vírusových reťazcov priamo na pevný disk počítača, resp. do OS. Táto operácia je jednorázovou záležitosťou a je zároveň nutnou podmienkou pre úspešné využívanie možností Panda ActiveScan. Prenos uvedených údajov pri dnešných prenosových linkách trvá skutočne len pár – od 2 (... pri ISDN) do 10 minút (... pri 28 kb/s).
Pri ďalších návštevách tejto služby za účelom jej využitia sa na lokálny disk daného počítača prenášajú iba tzv. rozdielové údaje tvoriace najčastejšie inováciu databázy vírusových reťazcov. Mimochodom, hlavnou výhodou takéhoto spôsobu AV-kontroly je neustála - 24 hodinová - aktuálnosť.

Používanie...
Hovorí sa, že v jednoduchosti je sila. Presne to platí aj o samotnom grafickom prevedení a ovládaní Panda ActiveScan. Veľmi dôležitým a pre slovenských používateľov významným prvkom je slovenský preklad celého pracovného prostredia integrovaného do jediného okna internetovského prehliadača. Pri úspešnom nabehnutí celej služby má používateľ k dispozícii nasledujúce možnosti AV-kontroly:

- Test celého systému
- Test všetkých diskov
- Test emailovej pošty
- Test zložky Moje dokumenty
- Test diskiet
- Test vybraných adresárov/súborov

Pri výbere ktorejkoľvek z menovaných možností sa AV-kontrola vykonáva plne automaticky bez ďalšieho zásahu používateľa pri dostatočne veľkej skenovacej rýchlosti nad množinou všetkých dostupných súborov, vrátane tých s neštandardnou alebo žiadnou príponou. Samozrejmosťou je vynikajúca podpora a AV-kontrola obsahu archívov i run-time komprimátorov a emailových databáz (... v rámci aplikácií MS Outlook/Outlook Express/Exchange). Reč tu zatiaľ bola len o AV-kontrole, ale ku každému AV-systému neodlúčiteľne patrí aj možnosť eliminovania nežiadúcich počítačových vírusov i iných škodlivých kódov. V prípade Panda ActiveScan je aj táto maličkosť dotiahnutá do úspešného konca. Používatelia majú možnosť pri samotnom štarte AV-kontroly definovať, či sa majú infikované objekty len evidovať do reportu alebo aj automaticky liečiť. Nevyliečiteľné objekty systém premenuje a zmení ich príponu na .VIR.
Počas i po ukončení AV-kontroly je k dispozícii plne grafický náhľad na výsledky týkajúce sa počtu otestovaných, infikovaných, vyliečených, ... objektov. V prípade potreby je tiež možné prácu s Panda ActiveScan ukončiť v ľubovoľnom okamihu a to jednoduchým uzatvorením okna internetovského prehliadača.


"Otestujte svoj počítač ešte dnes,
zajtra už môže byť neskoro... "


Hodnotenie...
Po viac ako 3-mesačnom permanentnom používaní Panda ActiveScan na rôznych počítačových systémoch s rozdielnymi verziami OS MS Windows sa dá hodnotiť jeho existencia skutočne pozitívne – a to nielen po stránke fungovania, ovládania, ale aj nárokov kladených na používateľa a samotný testovaný systém. Odporučiť túto službu možno všetkým tým používateľom i správcom systémov a serverov, ktorí nemajú záujem o permanentné používanie AV-ochrany, nemajú dostatok financií na jej legalizáciu, často cestujú, ... – no hlavne sú pripojení k Internetu.

+ lokalizácia do slovenského jazyka;
+ jednoduchosť integrácie do OS a ovládania;
+ rýchlosť a účinnosť AV-kontroly;
+ kontrola všetkých typov súborov, archívov, run-time komprimátorov;
+ rozsiahla databáza vírusových reťazcov i heuristická analýza;
+ účinný spôsob odstraňovania vírusových infiltrácií;
+ dostupnosť 24 hodín denne a 365 dní v roku.

- občasné zatuhnutie pri kontrole rozsiahlych archívov;
- dosť nevýrazná indikácia stavu aktivity pri AV-kontrole;
- zobrazenie názvov infikovaných objektov až na záver testu;
- pamäťová náročnosť pri kontrole veľkých archívov a run-time komprimovaných súborov.

Odinštalovanie...
Odstránenie systému Panda ActiveScan z OS je možné vykonať opäť jednoducho a hlavne kedykoľvek, i keď škoda, že len manuálne. Postup je nasledujúci: z adresára C:\Windows\System pri MS Windows 9x/Me alebo C:\WINNT\System32 pri MS Windows NT/2000 je potrebné ručne odstrániť celý obsah adresára ActiveScan. Nič viac a nič menej... .

Na záver sa oplatí ešte spomenúť, že počas činnosti Panda ActiveScan nedochádza bez vedomia používateľa k odosielaniu žiadnych údajov smerom do AV-spoločnosti Panda Software. Jediné, čo môže každý používateľ na základe svojho rozhodnutia poskytnúť pracovníkom tohto AV-gigantu sú výsledky AV-kontroly v prípade nájdenia infikovaných objektov. Takto získané informácie slúžia neskôr pre mesačné zostavovanie štatistík o najrozšírenejších počítačových vírusoch. Aktuálny zoznam TOP10 vírusov vychádzajúci z týchto údajov je možné každý mesiac vidieť aj na stránkach nášho web sajtu.Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.