Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2001-12-10 09:25:00 - Martin LEPIŠ - AV programy
AVG & NVC pre MS Exchange 2000

V dobe, keď sa denne šíria Internetom desaťtisíce počítačových vírusov a iných škodlivých kódov stáva sa pre všetkých nevyhnutnosťou chrániť počítačové systémy nielen ako individuálne jednotky, ale aj ako komplexné celky, tvoriace rozsiahle a zložité štruktúrované počítačové siete. Najzraniteľnejším a najvyužívanejším miestom pre uskutočnenie vírusových útokov sa čoraz častejšie stávajú možnosti služby elektronickej komunikácie. Jednotlivé AV-spoločnosti si túto skutočnosť veľmi dobre uvedomujú a preto i dnes poskytujú nové, čoraz výkonnejšie AV-riešenia pre ochranu emailových serverov... .

Koncom roka dve nezávislé a v rôznych častiach Európy pôsobiace AV-spoločnosti sprístupnili pre svojich používateľov, resp. správcov emailových serverov nové, prepracované a výkonnejšie doplnkové AV-moduly pre systém MS Exchange 2000 SP1. Tak Grisoft, ako aj Norman ASA patria medzi tvorcov populárnych, účinných a aj na našom území používaných AV-systémov, ktorými sú AVG a Norman Virus Control. Organizácie, firmy i spoločnosti využívajúce klasické edície týchto AV-systémov na svojich pracovných staniciach týmto krokom získavajú jedinečnú možnosť rozšíriť pole pôsobnosti AV-ochrany aj na emailové servery, ktoré sa im denne starajú o spracovanie nemalého množstva z času na čas aj infikovaných emailových správ.

AVG pre MS Exchange 2000
Prvá horúca novinka zimných dní pochádza od českého tvorcu AV-systému AVG, ktorý patrí azda k tým najpopulárnejším na území Čiech i Slovenska. AVG pre MS Exchange 2000 predstavuje doplnkový modul k AV-systému AVG pre NT Server integrujúci sa do prostredia systému MS Exchange 2000 (... s nainštalovaným prvým Service Packom). Tak ako všetky podobne stavané AV-filtre aj AVG využíva pri aplikácii AV-kontroly na prijímané a odosielané emailové správy široké možnosti rozhrania VSAPI, ktoré za posledné obdobie prešlo v rámci možností spoločnosti Microsoft značnými inováciami. Pozrime sa v skratke, čo so sebou vo všeobecnosti prináša AVG pre MS Exchange 2000:

- bezproblémovú integráciu do MS Exchange Information Store;
- rýchly proces AV-kontroly prijímaných i odosielaných správ na pozadí, vo viacerých samostatne fungujúcich skenovacích vláknach s možnosťou určenia maximálneho času venovaného kontrole jedného objektu;
- vyhľadávanie škodlivých kódov v celom obsahu emailových správ (t.j. ich obsahu a prílohe, vrátane častí tvorených RTF formátom);
- eliminovanie infikovaných príloh zmenou ich prípony;
- eliminovanie infikovaných emailových správ náhradou ich obsahu varovným informačným hlásením;
- prehľadné a detailné reportovanie vykonaných operácií pri manipulácii s infikovanými emailovými správami;
- ľahko dostupné zobrazenie štatistických údajov o procesoch AV-kontroly;
- optimálna systémová a minimálna kapacitná náročnosť;
- v krátkom čase dostupnosť pracovného prostredia vo viacerých jazykových edíciách.

Podrobnejšie informácie, dokumentáciu i trial verziu vyššie spomínaného modulu si môžu prípadní záujemcovia stiahnuť priamo zo stránok spoločnosti Grisoft.


Norman Virus Control pre MS Exchange 2000
Druhá novinka, v podobe AV-systému Norman Virus Control pre MS Exchange 2000 (SP1), pochádza od nórskej AV-spoločnosti Norman ASA, ktorá v poslednom období venuje nemalé prostriedky i námahu na zdokonaľovanie a vývoj nových technológií určených pre vyhľadávanie čo najširšieho spektra nových počítačových vírusov a iných deštruktívnych kódov. Jadro AV-systému Norman Virus Control je opäť riešené ako doplnkový modul integrujúci sa po inštalácii do MS Exchange Information Store. Pre vyhľadávanie vírusov, červov, trójskych koňov, ... využíva dostatočne silný a rokmi osvedčený skenovací motor obohatený o heuristickú analýzu, spolu s rozsiahlou a pravidelne aktualizovanou databázou vírusových reťazcov. AV-kontrola je aplikovaná nad množinou prijímaných i odosielaných elektronických správ, pričom pri identifikácii infikovaného objektu sa systém snaží o jeho automatické vyliečenie alebo úplné eliminovanie. Pozrime sa v skratke, čo so sebou vo všeobecnosti prináša Norman Virus Control pre MS Exchange 2000:

- prehľadnú, jednoduchú a všestrannú formu konfigurácie i pracovného prostredia;
- vyhľadávanie a odstraňovanie infikovaných i podozrivých objektov z emailových správ a ich príloh;
- pravidelnú dynamickú aktualizáciu databázy vírusových reťazcov i samotného skenovacieho jadra prostredníctvom Internetu;
- priama kooperácia so serverovou verziou AV-systému Norman Virus Control;
- upozorňovanie správcu emailového servera/siete na vzniknuté problémy;
- možnosť reportovanie operácií týkajúcich sa manipulácie s infikovanými objektmi apod..

Viac informácií o AV-systéme Norman Virus Control pre MS Exchange 2000 sa môžu prípadní záujemcovia dozvedieť priamo zo stránok spoločnosti Norman ASA.Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.