Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2002-05-31 12:15:00 - Peter HUBINSKÝ - Publikácie
Ochrana pred počítačovými infiltráciami IV.  (článok)

Aktualizácia AV-programu
Pokiaľ hovoríme o AV-programoch, je potrebné spomenúť aj nutnosť neustálej obnovy definičných súborov programu, ktoré sú dostupné z domovskej stránky daného produktu (... používateľ je na ich nové verzie upozornený emailovou správou od výrobcu), sú obnovované centrálne cez lokálnu sieť (... pričom o ich obnovu sa pravidelne stará poverený pracovník), resp. si aktualizačný program zabezpečuje individuálne cez Internet.
Ak je AV-program vybavený heuristickou analýzou, nároky na frekvenciu aktualizácie sa mierne znižujú, hoci v prípade príchodu nových mechanizmov šírenia vírusov, resp. nových rozšírení, ktoré môžu byť príslušným druhom vírusu napadnuté môže aj sebelepší heuristický AV-systém totálne zlyhať. Taktiež je potrebné spomenúť existenciu rôznych anti-heuristických trikov, pričom z pochopiteľných dôvodov sa tieto zameriavajú na najrozšírenejšie AV-programy. Pri analýze vírusov a trójskych koňov napísaných vo vyššom programovacom jazyku (... Visual Basic, Visual C++, Delphi a pod.) je navyše heuristická analýza takmer nepoužiteľná.

Zálohovanie údajov na výmenné médiá
Záverom tohto štvordielneho seriálu spomeňme ešte úplne elementárne opatrenie, ktoré môže predísť najhoršiemu - strate Vašich dát (... databázy Vášho účtovníckeho programu, Vašej korešpondencie, zdrojových kódov, resp. Vami vytvorených multimediálnych súborov). Strata vykonávateľných súborov Vami používaných aplikácií nebude okrem straty času veľkým problémom pre ľudí vlastniacich ich originálne inštalačné verzie. Týmto opatrením je zálohovanie na iné médium (... z tohto hľadiska sa najbezpečnejším ukazujú výmenné médiá skladované fyzicky na inom mieste ako je počítač, ale samozrejme je možné aj zálohovanie na druhý pevný disk - sieťový disk a pod.). Rieši sa tým problém nielen deštrukcie vírusom alebo trójskym koňom, ale aj neúmyselného zmazania dát, hardwarovej chyby počítača, krádeže počítača, požiaru, ... .

K tomuto účelu možno odporučiť vhodný typ vysokokapacitného výmenné média, ako CD ROM disky, ZIP médiá, LS-120 médiá a ďalšie, s výhodou kombinované s vhodným typom komprimácie dát (WinRAR, WinZip a pod.), čo jednak výrazne znižuje nároky na kapacitu výmenných médií, resp. pri aplikácii redundantného kódovania umožňuje obnovu dát aj pri ich čiastočnom poškodení.

Proces zálohovania dát treba organicky zapracovať do pracovnej náplne zodpovedných pracovníkov, resp. do vlastného rozvrhu práce (napr. každý deň na konci pracovnej doby, každý piatok poobede a podobne).

Záver
Sortiment metód šírenia počítačových vírusov a iných druhov infiltrácií sa neustále rozširuje a neustále pribúdajú nové, často s využitím pripojenia počítača na Internet. Základným predpokladom existencie akéhokoľvek druhu infiltrácie je ale vždy nejaká bezpečnostná diera v operačnom systéme, resp. v rámci neho používaných aplikáciách spojených ruka v ruke s naivitou a nevedomosťou relevantného počtu jeho - ich používateľov. Preto rozvaha a informovanosť sú spolu s výkonným, správne nakonfigurovaným a dostatočne často aktualizovaným antivírusovým programom tou najlepšou zbraňou voči na každom kroku číhajúcemu nebezpečiu zavlečenia infiltrácií na počítač alebo lokálnu sieť.

Vytlačiť článok... Zdroj: AVIR Pezinok


Súvisiace články:
2002-08-16 10:05:00  Počítačové vírusy a Internet II. - Publikácie
2002-08-13 10:05:00  Počítačové vírusy a Internet I. - Publikácie
2002-05-27 11:45:00  Ochrana pred počítačovými infiltráciami III. - Publikácie
2002-05-23 10:30:00  Ochrana pred počítačovými infiltráciami II. - Publikácie
2002-05-17 09:15:00  Ochrana pred počítačovými infiltráciami I. - Publikácie
2002-01-04 09:00:00  Existujúce typy počítačových vírusov - Publikácie
2002-01-02 09:00:00  Základné typy počítačových infiltrácií - Publikácie


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.