Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
28.12.2002 - Martin LEPIŠ - AV programy
Kaspersky Anti-Virus 4.0.9.0  (Maintenance Packs - doplnené)

Ruský Kaspersky Anti-Virus už dlhé roky patrí medzi jeden z najprepracovanejších a najkomplexnejších AV-systémov, ktorý je určený pre nasadenie ako na všetkých verziách OS MS Windows, tak najpoužívanejších variantoch OS Linux. Začiatkom tohto roka bola na trh uvedená jeho v poradí už štvrtá verzia (... neoficiálne tiež nazvaná Prague), ktorá so sebou priniesla nemalé množstvo zmien, vylepšení a novo-integrovaných bezpečnostných i AV-modulov do jedného kompaktného celku. Ale ako to už v živote býva, okrem pozitív môže priniesť zmena aj negatíva, napr. v podobe menších funkčných nedostatkov a programátorských chýb... .

Žiaľ, no i napriek dlho trvajúcemu vývoju a neskoršiemu testovaniu štvrtej verzie AV-systému Kaspersky Anti-Virus sa nepodarilo jeho tvorcom odchytiť a odstrániť všetky dostupné chybičky krásy. Zhromaždenie informácií o existujúcich funkčných a programátorských chybách trvalo o čosi dlhšie než sa očakávalo - konkrétne niekoľko mesiacov od uvedenia oficiálnej verzie AV-produktu na softvérový trh. Priebežne odhaľované drobné chyby boli odstraňované v rámci kumulatívnych mesačných aktualizácií, t.j. inovácií hlavného inštalačného balíka AV-systému Kaspersky Anti-Virus. Tento spôsob eliminácie chýb však riešil inováciu AV-systému iba na strane nových zákazníkov, zatiaľ čo na strane existujúcich zákazníkov ponechával AV-systém v pôvodnej nezmenenej podobe (... teda aj s existujúcimi chybami). Dôvodom bolo, resp. je najmä to, že prostredníctvom aktualizačného modulu KAV Updater je možné vykonávať iba pravidelnú inováciu skenovacích algoritmov a databázy vírusových reťazcov, no v žiadnom prípade nie inováciu zdrojových súborov AV-systému (... aspoň zatiaľ nie i keď systém je vraj na túto alternatívu pripravený).
Práve preto v priebehu tohto týždňa AV-spoločnosť Kaspersky Labs. sprístupnila na svojich FTP serveroch v poradí už piaty aktualizačný balík, ktorý je určený pre odstránenie v minulosti nájdených chýb v nasledujúcich verziách AV-systému:

- Kaspersky Anti-Virus Personal 4.0.6.0 ... 4.0.8.0;
- Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 4.0.6.0 ... 4.0.8.0;
- Kaspersky Anti-Virus for Workstations 4.0.5.0 ... 4.0.8.0;
- Kaspersky Anti-Virus for NT Servers 4.0.5.0 ... 4.0.8.0.

Vo všeobecnosti sa jedná o samoinštalačný súbor, ktorého úlohou je nahradiť staré - chybné verzie dôležitých súborov tvoriacich jadro a doplnkové moduly AV-systému. Hlavné úpravy boli vykonané na úrovni výkonného jadra, klasického skenera, rezidentného monitora a kontrolného centra, čím došlo k zmene ich doterajších verzií z 4.0.5.1x na 4.0.5.4x (... informáciu o verzii modulu môže každý používateľ získať po vyvolaní okna About Kaspersky Anti-Virus Scanner / Monitor / Control Centre).

Výkonné jadro - najvýznamnejšia inovácia:
- odstránené boli problémy a obmedzenia týkajúce sa grafickej prezentácie informácií počas a po ukončení procesu AV-kontroly.

Kontrolné centrum - najvýznamnejšia inovácia:
- odstránená bola chyba týkajúca sa občasného zamŕzania kontrolného centra pri pokuse aktivovať manuálne i automaticky viac ako jeden proces rezidentného skenera;
- optimalizovaná bola tzv. prednastavená konfigurácia klasického skenera a rezidentného monitora.

Klasický skener - najvýznamnejšie inovácie:
- opravená bola chyba vyskytujúca sa pri eliminácii tzv. Exploit vírusov z emailových správ a emailových databáz aplikácie MS Outlook Express;
- opravená bola chyba týkajúca sa počiatočnej AV-kontroly tzv. start-up objektov;
- odstránená bola chyba spôsobujúca objavovanie sa správy "Read access error" pri procese AV-kontroly boot sektora pevných i CD ROM diskov;
- odstránené bolo zobrazovanie sa chybového hlásenie pri aktivácii klasického AV-skenera nad množinou ZIP súborov z príkazového riadku a kontextového menu aplikácií typu diskový manažér;
- odstránená bola chyba spôsobujúca problémy pri automatickom mazaní archívov obsahujúcich infikované súbory;
- upravený bol proces obnovy pôvodného obsahu súboru AUTOEXEC.BAT v prípade eliminácie pamäťovo-rezidentných škodlivých kódov, ktoré je možné liečiť - odstrániť až po reštarte počítača;
- vylepšený bol tiež proces eliminácie pamäťovo-rezidetných škodlivých kódov po reštarte počítača;
- zefektívnený bol proces AV-kontroly aplikácií aktívnych v operačnej pamäti;
- a niekoľko ďalších menších chýb a nedostatkov.

Rezidentný monitor - najvýznamnejšie inovácie:
- doplnené bolo informačné okno zobrazujúce sa v sieťových verziách OS MS Windows NT/2000/XP pri neoprávnenej aktivácii rezidentného skenera používateľom s nedostatočnými právami;
- odstránené bolo "zamŕzanie" aplikácie pri AV-kontrole viacnásobných/vnorených RAR archívov;
- odstránená bola chyba spôsobujúca objavovanie sa správy "Read access error" pri procese AV-kontroly boot sektora pevných i CD ROM diskov;
- odstránená bola chyba týkajúca sa občasného zamŕzania a nekorektného ukončenia činnosti rezidentného monitora v rámci OS MS Windows XP;
- odstránená bola chyba spôsobujúca problémy pri automatickom mazaní archívov obsahujúcich infikované súbory;
- upravený bol proces dynamickej aktualizácie nových nastavení - konfigurácie;
- upravený bol proces obnovy pôvodného obsahu súboru AUTOEXEC.BAT v prípade eliminácie pamäťovo-rezidentných škodlivých kódov, ktoré je možné liečiť - odstrániť až po reštarte počítača;
- vylepšil sa systém správy pamäti a AV-kontroly aktívnych procesov v rámci nej;
- a niekoľko ďalších menších chýb a nedostatkov.

Skener emailových správ pre MS Outlook - najvýznamnejšia inovácia:
- vylepšená bola AV-kontrola prijímaných emailových správ obsahujúcich skryté prílohy.

Na prvý pohľad sa menované inovácie nemusia javiť ako príliš dôležité, no i napriek tomu odporúčame všetkým používateľom vyššie uvedených verzií AV-systému Kaspersky Anti-Virus vykonať ich dodatočnú aktualizáciu (... čím skôr tým lepšie). Je predsa viac ako zbytočné riskovať možné problémy - kolízie OS a AV-systému.

Do dnešného dňa bolo oficiálne vydaných päť opravných balíkov: Maintenance Pack 1 (24.5.2002), Maintenance Pack 2 (31.5.2002), Maintenance Pack 3 (2.8.2002), Maintenance Pack 4 (10.10.2002) a Maintenance Pack 5 (24.12.2002), pričom pre úspešnú inováciu AV-systémov Kaspersky Anti-Virus 4.0.5.0 / 4.0.6.0 / 4.0.7.0 / 4.0.8.0 je nutné použiť iba posledný z uvedených balíkov, ktorý obsahuje novšie dáta a verzie zdrojových súborov (... jeho približná kapacita je 4,9 MB).Súvisiace články:
07.05.2004  Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0 - AV programy
11.07.2003  Kaspersky Anti-Virus Personal / Personal Pro 4.5 - AV programy
14.03.2003  Kaspersky Anti-Virus Lite 4.5 - AV programy
16.01.2002  Kaspersky Anti-Virus 4.0 - AV programy


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.