Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2002-07-18 14:30:00 - Martin LEPIŠ - AV testy
Test AV-systémov pre MS Windows ME a XP Home Edition  (4/2002)

S výrazným oneskorením, ale predsa sa rozhodli nemecká spoločnosť GEGA IT-Solution a University of Magdeburg zverejniť na Internete výsledky testu 10-tich AV-systémov, ktoré v priebehu mesiacov apríl – máj 2002 vykonali a uverejnili v rámci počítačového magazínu PC-Welt. AV-test bol uskutočnený nad množinou takmer 38 000 počítačových vírusov na OS MS Windows ME a XP Home Editon. Ani tentoraz pre tvorcov tohto AV-testu nebolo dôležité hľadať medzi testovanými kandidátmi víťaza a porazených, ale na základe získaných a prehľadne zosumarizovaných výsledkoch poukázať na reálne možnosti a schopnosti jednotlivých AV-systémov.

Nemecká spoločnosť GEGA IT-Solution a University of Magdeburg sú už dlhý čas povestné svojimi dôkladne a nezaujato spracovanými testami AV-systémov, pochádzajúcich od rôznych AV-spoločností z celého sveta. Nezanedbateľnou výhodou a prednosťou týchto testov v porovnaní s konkurenciou (napr.: Virus Bulletin, VTC, ...) je ich informačná bohatosť, profesionálne spracovanie a najmä ich voľná dostupnosť. Ako už bolo spomínané vyššie test AV-systémov bol vykonaný na platforme OS MS Windows, konkrétne na verziách: Millenium a XP Home Edition. Testovaných bolo približne 7,2 GB dát obsahujúcich takmer 38 000 rôznych škodlivých kódov rozdelených do nasledujúcich kategórií:

- súborové vírusy pre prostredia: DOS, Win16, Win32, Linux, ... ;
- makrovírusy pre aplikácie kancelárskeho balíka MS Office 9x-XP;
- skript vírusy typu: BAT, JS, mIRC, Java, ... ;
- nebezpečné prvky typu Active X;
- trójske kone.

Do testu bolo oficiálne prihlásených týchto desať AV-systémov:

- AVG (v.6.0.311) ... Grisoft;
- AntiVir PE (v.6.11.04) ... H+BEDV Datentechnik;
- AntiVirenKit (v.11.0.0) ... GData;
- F-Prot Anti-Virus (v.3.11b) ... F-Risk;
- Kaspersky Anti-Virus (v.4.0.1.54) ... Kaspersky Lab;
- McAfee Virus Scan (v.6.01.1008) ... Network Associates;
- Norman Virus Control (v.5.2.2) ... Norman ASA;
- Norton Anti-Virus 2002 (v.8.00.58) ... Symantec;
- Panda Anti-Virus Platinum (v.6.25.00) ... Panda Software;
- PC-Cillin 2000 (v.7.61.0) ... Trend Micro.

Veľkou škodou pre slovenských, ale aj českých používateľov z tohto pohľadu je fakt, že v rámci tohto dostatočne kvalitného a na počet testovaných prvkov bohatého AV-testu opäť chýbali ako český AV-systém AVAST32 (Alwil Software), tak aj slovenský NOD32 (Eset). V budúcnosti sa možno konečne dočkáme ich ctenej účasti v ďalšom takomto teste. :-)

Vráťme sa však ešte aspoň v skratke k samotnému testu, ktorý prebiehal v troch základných fázach. Prvú tvoril ako obyčajne test rezidetného monitora (on-access) a klasického skenera (on-demand) nad množinou tzv. PC Viruses In the Wild – teda dlhodobo najrozšírenejších a pre používateľov najnebezpečnejších počítačových boot, súborových, makro a skript vírusov. Druhá fáza nadväzovala v podstate na prvú a predstavovala už iba test klasického skenera nad tzv. ZOO množinou vírusov, ktorá obsahuje okrem súborových, makro a skript vírusov pre prostredia: DOS, Win16, Win32, Linux, ..., aj polymorfné vírusy a iné škodlivé kódy. V rámci tejto fázy bolo uskutočnené aj počítanie tzv. false positives stavov, ktoré predstavujú chybnú analýzu objektu vedúcu k jeho označeniu za infikovaný i napriek tomu, že neobsahuje a ani nie je napadnutý žiadnym škodlivým kódom. Posledná – tretia fáza pozostávala z merania času, ktorý potreboval rezidentný monitor a následne klasický skener na prekontrolovanie vybranej množiny infikovaných objektov pri základnej i maximálnej konfigurácii, čo do účinnosti v oblasti vyhľadávania škodlivých kódov.
Doplnkom k celkovému testovaniu bolo zo strany jeho tvorcov detailné zdokumentovanie možností každého testovaného AV-systému v oblasti podpory klasických i samospustiteľných archívov a run-time komprimátorov určených pre OS MS DOS i MS Windows. Mimochodom, povšimnutia hodnou maličkosťou v rámci výsledkov je aj informácia o kapacitnej náročnosti každého AV-systému.

Z nášho pohľadu výsledky tohto testu určite stoja aspoň za zbežné zhliadnutie, najmä pre tých používateľov, ktorí používajú niektorý z vyššie menovaných – testovaných AV-systémov. Pre prípadných záujemcov sú prostredníctvom nasledujúcich dvoch odkazov dostupné výsledky AV-testu pre OS MS Windows ME a XP Home Edition (4/2002) - vo forme náhľadu / ZIP archívu (... približná kapacita súboru je 20 kB).

Vytlačiť článok... Zdroj: AV-Test.org


Súvisiace články:
2004-05-31 15:45:00  Retrospektívny test vybraných AV-systémov pre OS MS Windows NT/2000/XP - AV testy
2004-03-04 10:35:00  Test vybraných AV-systémov pre OS MS Windows NT/2000/XP - AV testy
2003-04-10 09:15:00  Megatest AV-systémov pre OS MS Windows 98/ME/NT4/2000/XP - AV testy
2003-02-19 09:45:00  Test AV-systémov pre OS MS DOS, Windows 98/2000 a Linux - AV testy
2002-09-20 10:15:00  Test AV-systémov pre OS Unix – FreeBSD, OpenBSD, Solaris - AV testy
2002-09-16 10:15:00  Test AV-systémov pre OS Unix – Linux - AV testy
2002-04-19 14:50:00  Heureka II - zaujímavý test AV-systémov z Nemecka... - AV testy
2002-01-14 08:35:00  Test AV-systémov pre MS Windows NT/2000/XP - AV testy
2001-12-04 16:05:00  Test AV-systémov pre MS Windows 9x/Me/XP - AV testy
2001-06-22 22:30:00  Test AV-systémov pre MS Windows 2000 Server a Novell Netware - AV testy


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.