Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2002-09-16 10:15:00 - Martin LEPIŠ - AV testy
Test AV-systémov pre OS Unix – Linux  (6/2002)

Začiatkom minulého týždňa zverejnili nemecká spoločnosť GEGA IT-Solutions a University of Magdeburg na Internete prvú časť novej série testov AV-systémov určených pre OS Unix – Linux. Testovaných bolo spolu 12 prihlásených AV-systémov od rôznych – popredných svetových AV-spoločností na OS Suse Linux v.6.3 / v.7.3 a Red Hat Linux v.7.1. Ako obyčajne tvorcovia testu nehľadali medzi testovanými AV-systémami víťaza, ale snažili sa na základe rozsiahleho a detailne spracovaného testu monitorujúceho viac ako 220 dôležitých kritérií porovnať ich vzájomné možnosti a poukázať na dominantné prednosti každého z nich.

Testu na OS SuSe Linux sa zúčastnilo nasledujúcich deväť AV-systémov:

- AntiVir/Linux (v.6.11.x) ... H+BEDV Datentechnik;
- Command Anti-Virus (v.4.64.x) ... Command Software;
- F-Prot Anti-Virus (v.3.11 beta) ... F-Risk;
- F-Secure Anti-Virus (v.4.13.x) ... F-Secure;
- eTrust InoculateIT (v.6.0.x) ... Computer Associates;
- Kaspersky Anti-Virus (v.3.0.x) ... Kaspersky Labs.;
- UVScan Anti-Virus (v.4.16.x) ... Network Associates;
- Panda Anti-Virus (v.6.4.x) ... Panda Software;
- Reliable Anti-Virus (v.8.3.x) ... GeCAD;

Testu na OS RedHat Linux sa zúčastnili nasledujúce tri AV-systémy:

- Server Protect (v.1.0.x) ... Trend Micro;
- Sophos Anti-Virus (v.3.53.x) ... Sophos;
- Vscan Anti-Virus (v.3.6.x) ... Trend Micro;

Všetky AV-systémy prešli dôkladným testom, ktorý preveril ich možnosti v oblasti vyhľadávania a správneho identifikovania škodlivých i podozrivých kódov. Za týmto účelom tvorcovia testu použili približne 7,1 GB dát obsahujúcich viac ako 37 000 škodlivých kódov rozdelených do nasledujúcich kategórií:

- boot a súborové vírusy pre prostredia: DOS, Win16, Win32, Linux, ... ;
- makrovírusy pre aplikácie kancelárskeho balíka MS Office 9x-XP;
- skript vírusy typu: BAT, JS, mIRC, Java, ... ;
- nebezpečné prvky typu Active X;
- trójske kone.

Test bol uskutočnený na počítačovom systéme s vyššie menovanými OS, ktorého základná konfigurácia bola: iPIII 800 MHz, 256 MB RAM. Pri testovaní sa kládol dôraz nielen na možnosti rezidentného monitora, ale aj klasického skenera. Kontrolované boli také parametre ako ich základná konfigurácia po inštalácii, možnosť doplnkovej konfigurácie, ovládania, výkon pri skenovaní klasických i komprimovaných súborov, presnosť detekcie škodlivých kódov, citlivosť na podozrivé kódy, odolnosť voči falošným poplachom, dostupnosť priamej aktualizácie i efektívne a prehľadne spracovaných reportov o všetkých vykonaných operáciách nad množinou identifikovaných škodlivých kódov.
Tvorcovia testu sa vo svojich komentároch tvoriacich priamu súčasť AV-testu okrem iného detailnejšie zmienili pri každom AV-systéme aj o procese jeho inštalácie/deinštalácie, prípadných problémoch vyplývajúcich z jeho prevádzky, parametroch použitých pri teste klasického skenera i čase (... vyjadrenom v sekundách) potrebnom na prekontrolovanie predvolenej množiny testovaných dát. Medzi ďalšie maličkosti – údaje vhodné pre porovnanie patria: kapacitná náročnosť jednotlivých AV-systémov (... tu "bodovali" s kapacitou 88 MB AV-systém Server Protect od Trend Micro a so 60 MB AV-systém eTrust InoculateIT od Computer Associates), možnosti ich aktualizácie prostredníctvom HTTP a FTP serverov i sieťovo zdieľaných adresárov, podpora vybraných archívov a run-time komprimátorov, OLE i heslom chránených objektov.

Z celkového pohľadu tento test možno hodnotiť veľmi pozitívne, nakoľko po dlhšom čase opäť priniesol komplexný pohľad na širokú množinu konkurenčných AV-systémov a objektívne zhodnotil ich reálne možnosti. Jeho výsledky vrelo odporúčame do pozornosti správcom počítačových sietí, ktorí spravujú systémy s OS Unix – Linux, ale aj klasickým používateľom. Každý môže touto cestou veľmi jednochudo a hlavne bezplatne získať prístup k cenným informáciám, ktoré môže využiť aj pri prípadnej kúpe nového – lepšieho AV-systému. Pre prípadných záujemcov sú prostredníctvom nasledujúceho odkazu dostupné výsledky AV-testu pre OS Unix – Linux (6/2002) - vo forme náhľadu / ZIP archívu (... približná kapacita súboru je 30 kB).

Vytlačiť článok... Zdroj: AV-Test.org


Súvisiace články:
2004-05-31 15:45:00  Retrospektívny test vybraných AV-systémov pre OS MS Windows NT/2000/XP - AV testy
2004-03-04 10:35:00  Test vybraných AV-systémov pre OS MS Windows NT/2000/XP - AV testy
2003-04-10 09:15:00  Megatest AV-systémov pre OS MS Windows 98/ME/NT4/2000/XP - AV testy
2003-02-19 09:45:00  Test AV-systémov pre OS MS DOS, Windows 98/2000 a Linux - AV testy
2002-09-20 10:15:00  Test AV-systémov pre OS Unix – FreeBSD, OpenBSD, Solaris - AV testy
2002-07-18 14:30:00  Test AV-systémov pre MS Windows ME a XP Home Edition - AV testy
2002-04-19 14:50:00  Heureka II - zaujímavý test AV-systémov z Nemecka... - AV testy
2002-01-14 08:35:00  Test AV-systémov pre MS Windows NT/2000/XP - AV testy
2001-12-04 16:05:00  Test AV-systémov pre MS Windows 9x/Me/XP - AV testy
2001-06-22 22:30:00  Test AV-systémov pre MS Windows 2000 Server a Novell Netware - AV testy


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.