Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
20.09.2002 - Martin LEPIŠ - AV testy
Test AV-systémov pre OS Unix – FreeBSD, OpenBSD, Solaris  (6/2002)

V závere minulého týždňa sprístupnila nemecká spoločnosť GEGA IT-Solutions a University of Magdeburg na Internete druhú – záverečnú časť novej série testov AV-systémov určených pre OS Unix – FreeBSD, OpenBSD, Solaris. Testovaných bolo spolu rôznych 5 AV-systémov na OS FreeBSD v.4.4, OpenBSD v.3.0 a Sparc Solaris v.8.0. Hlavnou úlohou tvorcov testu opäť nebolo nájsť medzi testovanými AV-systémami víťaza, ale na základe rozsiahleho a detailne spracovaného testu monitorujúceho približne 190 dôležitých kritérií porovnať ich vzájomné možnosti a poukázať na dominantné prednosti každého z nich.

Testu na OS FreeBSD sa zúčastnili nasledujúcich štyri AV-systémy:

- AntiVir/FreeBSD (v.6.11.x) ... H+BEDV Datentechnik;
- UVScan Anti-Virus (v.4.16.x) ... Network Associates;
- Reliable Anti-Virus (v.8.3.x) ... GeCAD;
- Sophos Anti-Virus (v.3.53.x) ... Sophos;

Testu na OS OpenBSD sa zúčastnili iba tieto dva AV-systémy:

- AntiVir/OpenBSD (v.6.11.x) ... H+BEDV Datentechnik;
- Reliable Anti-Virus (v.8.3.x) ... GeCAD;

Testu na OS Sparc Solaris sa zúčastnili nasledujúce tri AV-systémy:

- UVScan Anti-Virus (v.4.16.x) ... Network Associates;
- Sophos Anti-Virus (v.3.53.x) ... Sophos;
- Vscan Anti-Virus (v.3.6.x) ... Trend Micro;

Všetky AV-systémy prešli dôkladným testom, ktorý preveril ich možnosti v oblasti vyhľadávania a správneho identifikovania škodlivých i podozrivých kódov, avšak výlučne na úrovni klasického skenera (tzv. on-demand scanner). Za týmto účelom tvorcovia testu použili približne 7,1 GB dát obsahujúcich viac ako 37 000 škodlivých kódov rozdelených do nasledujúcich kategórií:

- boot a súborové vírusy pre prostredia: DOS, Win16, Win32, Linux, ... ;
- makrovírusy pre aplikácie kancelárskeho balíka MS Office 9x-XP;
- skript vírusy typu: BAT, JS, mIRC, Java, ... ;
- nebezpečné prvky typu Active X;
- trójske kone.

Test bol uskutočnený na počítačovom systéme s vyššie menovanými OS, ktorého základná konfigurácia bola: iPIII 800 MHz, 256 MB RAM. Pri testovaní sa kládol dôraz iba na možnosti klasického skenera. Kontrolované boli také parametre ako jeho základná konfigurácia po inštalácii, možnosť doplnkovej konfigurácie, ovládania, výkon pri skenovaní klasických i komprimovaných súborov, presnosť detekcie škodlivých kódov, citlivosť na podozrivé kódy, odolnosť voči falošným poplachom, dostupnosť priamej aktualizácie i efektívne a prehľadne spracovaných reportov o všetkých vykonaných operáciách nad množinou identifikovaných škodlivých kódov.
Tvorcovia testu sa vo svojich komentároch tvoriacich priamu súčasť AV-testu detailnejšie zmienili pri každom AV-systéme aj o procese jeho inštalácie/deinštalácie, prípadných problémoch vyplývajúcich z jeho prevádzky, parametroch použitých pri teste klasického skenera i čase (... vyjadrenom v sekundách) potrebnom na prekontrolovanie predvolenej množiny testovaných dát. Medzi ďalšie maličkosti – údaje vhodné pre porovnanie patria: kapacitná náročnosť jednotlivých AV-systémov, možnosti ich aktualizácie prostredníctvom HTTP a FTP serverov i sieťovo zdieľaných adresárov, podpora vybraných archívov a run-time komprimátorov, OLE i heslom chránených objektov.

Aj v tomto prípade môžeme tento test AV-systémov hodnotiť ako značný prínos najmä pre správcov počítačových systémov, ktorí takouto cestou získali skutočne detailný prehľad o reálnych možnostiach jednotlivých AV-riešení. Pre prípadných záujemcov sú prostredníctvom nasledujúceho odkazu dostupné výsledky AV-testu pre OS Unix – OS Unix – FreeBSD, OpenBSD, Solaris (6/2002) - vo forme náhľadu / ZIP archívu (... približná kapacita súboru je 30 kB).

Vytlačiť článok... Zdroj: AV-Test.org


Súvisiace články:
31.05.2004  Retrospektívny test vybraných AV-systémov pre OS MS Windows NT/2000/XP - AV testy
04.03.2004  Test vybraných AV-systémov pre OS MS Windows NT/2000/XP - AV testy
10.04.2003  Megatest AV-systémov pre OS MS Windows 98/ME/NT4/2000/XP - AV testy
19.02.2003  Test AV-systémov pre OS MS DOS, Windows 98/2000 a Linux - AV testy
16.09.2002  Test AV-systémov pre OS Unix – Linux - AV testy
18.07.2002  Test AV-systémov pre MS Windows ME a XP Home Edition - AV testy
19.04.2002  Heureka II - zaujímavý test AV-systémov z Nemecka... - AV testy
14.01.2002  Test AV-systémov pre MS Windows NT/2000/XP - AV testy
04.12.2001  Test AV-systémov pre MS Windows 9x/Me/XP - AV testy
22.06.2001  Test AV-systémov pre MS Windows 2000 Server a Novell Netware - AV testy


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.