Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2002-12-20 09:00:00 - Martin LEPIŠ - AV programy
AVAST! 4.0 Home & Professional Edition  (... oficiálne verzie)

Konečne je to tu!!! Dňa 19.12.2002 sa na serveroch českej AV-spoločnosti Alwil Software objavili informácie o dostupnosti oficiálnej verzie nového, výrazne prepracovaného a už dlho očakávaného AV-systému AVAST! verzia 4.0. Jeho tvorcovia sa na základe dlhodobých skúseností rozhodli vytvoriť dve mierne odlišné verzie, nazvané Home a Professional Edition. Tie sa z pohľadu používateľa od seba líšia okrem množstva integrovaných modulov, ovládacích prvkov a doplnkov hlavne v tom najpodstatnejšom – a to v nadobúdacej cene!!! Tak ako tomu bolo aj v minulosti i teraz zostáva AVAST! 4.0 Home Edition voľne – bezplatne – použiteľný pre nekomerčné účely a to len za "cenu" jeho registrácie. Rozšírená verzia s označením AVAST! 4.0 Professional Edition je určená pre komerčné účely – teda pre náročnejších používateľov, firmy a organizácie samozrejme už zadarmo nebude a vyžiada si od svojich používateľov určité počiatočné investície... .

Ako bolo už v úvode spomenuté AV-systém AVAST! 4.0 prešiel v poslednom období procesom výrazných zmien a inovácií, ktoré sa azda najvýraznejšie a na prvý pohľad prejavili v jeho grafickom dizajne. Tvorcovia tohto AV-systému sa taktiež aj naďalej rozhodli zachovať veľmi efektívny a pre používateľov zaujímavý duálny spôsob používania a ovládania AVAST! 4.0, prostredníctvom jednoduchého alebo rozšíreného rozhrania. Jednoduché rozhranie sa na rozdiel od predchádzajúcej verzie odlišuje najmä tým, že umožňuje tzv. skinovanie svojho pracovného prostredia, za použitia rôznych grafických motívov (... aktuálne sú dostupné tri, no časom sa určite ich počet zväčší). Jeho ďalšími pozitívami sú intuitívny a rýchly prístup k základným funkciám/modulom AV-systému, medzi ktoré patria:

- Všeobecná konfigurácia – nastavenia AV-systému, jazykovej verzie prostredia, tvorby reportov;
- Klasický skener – kontrola vybraných prenosných, pevných i sieťových diskov, adresárov i súborov;
- Rezidentný skener – permanentná AV-ochrana systému pri práci so súbormi, systémovými registrami a tiež prijímanými a odosielanými emailovými správami a ich prílohami;
- Karanténa (tzv. truhla) – dočasná úschova nevyliečiteľných objektov, s možnosťou ich opätovného liečenia po vykonaní aktualizácie a prinavrátenia na pôvodné miesto;
- Databáza pre obnovu – vylepšený systém kontroly integrity dát určený pre neskoršie liečenie infikovaných súborov;
- Aktualizácia – inkrementálna inovácia databázy vírusových reťazcov i aplikačného kódu AV-systému prostredníctvom počítačovej siete;
- Prehliadač reportov – evidencia identifikovaných škodlivých kódov počas vykonaných AV-testov.

Hlavným prínosom tohto rozhrania je najmä to, že sa vynikajúco hodí pre začínajúcich a menej skúsených používateľov, ktorým ponúka príťažlivé pracovné prostredia s maximálne intuitívnym ovládaním. Pre náročnejších používateľov je tu možnosť prepnutia z jednoduchého rozhrania do tzv. rozšíreného, ktoré však už nedisponuje možnosťou tzv. skinovania hlavného pracovného okna. Namiesto tohto ponúka bohaté možnosti umožňujúce v plnej miere využiť všetky existujúce funkcie AV-systému AVAST! 4.0, ktorými okrem už vyššie spomínaných modulov sú:

- Rozšírená konfigurácia – detailná konfigurácia AV-systému, jazykovej verzie prostredia, tvorby reportov, zvukových efektov pri nájdení škodlivých kódov a vylúčenie vybraných objektov z procesu AV-kontroly;
- Úlohy – prednastavené a používateľom definované AV-testy vybraných prenosných, pevných i sieťových diskov s prístupom k ich detailnej konfigurácii i plánovaniu;
- Seance – zoznam práve prebiehajúcich – viacerých súčasne (!!!) i už ukončených AV-testov;
- Detailná karanténa – dočasná úschova nevyliečiteľných, používateľom definovaných i pre systém dôležitých súborov;
- Evidencia škodlivých kódov – zoznam identifikovateľných škodlivých kódov s ich mini charakteristikou.

Konfiguráciu AV-systému v tomto prípade možno vykonať na všeobecnej úrovni a neskôr na úrovni každého preddefinovaného alebo používateľom vytvoreného AV-testu daného zariadenia (... škoda však, že poniektoré prvky vyžadujú dosť komplikované nastavovanie a ani vo finálnej verzii produktu nie sú celkom jednoznačné). Pracovné prostredie a systém ovládania rozšíreného režimu AVAST! 4.0 sa vo veľkej miere podobá práci s emailovými klientmi typu MS Outlook, či MS Outlook Express.

V novej verzii tohto AV-systému sa okrem klasickej metódy vyhľadávania škodlivých kódov na základe identifikačných reťazcov objavuje aj metóda kontroly integrity údajov uložených na pevných a sieťových diskoch, v kombinácii s novo naprogramovanou a po prvý raz v histórii AV-systému AVAST! 4.0 použitou technológiou heuristickej analýzy, určenou pre vyhľadávanie nových – neznámych škodlivých kódov na základe ich typických príznakov, avšak iba na úrovni emailových správ a ich príloh. Rezidentný skener v rozšírenej verzii AV-systému navyše zvláda okrem AV-kontroly súborov a emailových správ (... vrátane ich príloh) aj analýzu všetkých v systéme spúšťaných skript kódov prostredníctvom modulu Windows Scripting Host. Zaujímavými funkciami sú tiež odporúčania objavujúce sa pri identifikácii vybraných typov škodlivých kódov, možnosť odstránenia nežiaducich prvkov zo systémových registrov pri procese eliminácie počítačových vírusov, červov a trójskych koňov i infikovaných objektov po najbližšom reštarte počítača v prípade, že sú v čase AV-testu používané systémom a jeho zdrojmi. Praktickou je aj možnosť priamej kontroly dôležitých systémových oblastí a súborov ešte počas štartu OS MS Windows NT-.NET, ako aj možnosť kontroly operačnej pamäte a všetkých v nej zavedených aplikácií/súborov počas štartu AV-systému.
Preprogramované výkonné jadro AV-systému prináša okrem zlepšenia detekčných schopností aj čiastočný nárast rýchlosti pri procese AV-kontroly klasických, archivovaných i run-time komprimovaných súborov (... podporovaná je však dosť malá skupina archívov a run-time komprimátorov). Mnohí používatelia určite ocenia to, že celý programový kód tohto AV-systému prešiel výraznými zmenami – vylepšeniami, čím jeho tvorcovia dosiahli maximálnu kompatibilitu AVAST! 4.0 so všetkými existujúcimi verziami OS MS Windows 9x-.NET (!!!). Žiaľ rovnako ako vo všetkých predchádzajúcich verziách tohto produktu aj naďalej zostal jeho najslabším miestom systém priameho liečenia infikovaných súborov. Implicitne je podporované iba liečenie makrovírusov, zatiaľ čo liečenie akýchkoľvek iných škodlivých kódov, resp. infikovaných objektov je plne závislé na tzv. databáze pre obnovu pracujúcej na princípe zdokonaleného systému kontroly integrity dát.
Na záver ešte spomeňme aj to, že AVAST! 4.0 okrem vyššie menovaných modulov disponuje aj plug-inom pre AV-kontrolu všetkých prijímaných a odosielaných emailových správ, vrátane ich príloh prostredníctvom vybraných emailových klient aplikácií (... na úrovni protokolov SMTP, POP3 a IMAP4) a odľahčenou verziou klasického skenera pre príkazový riadok i kontextové menu integrované v OS MS Windows. Mimochodom, vylepšení a inovácií v tomto AV-systéme je ešte o čosi viac než je spomenuté v tomto texte. Ich detailný výpis i porovnanie obidvoch verzií AV-systému AVAST! 4.0 Home Edition i AVAST! 4.0 Professional Edition môžete nájsť na web stránkach AV-spoločnosti Alwil Software. :-)

Prípadní záujemcovia o získanie oficiálnej – bezplatne dostupnej – verzie AV-systému AVAST! 4.0 Home Edition si môžu stiahnuť príslušný inštalačný balík (... ktorého kapacita je približne 7,4 MB) z web stránky AV-spoločnosti Alwil Software alebo priamo z nášho FTP servera, t.j. sekcia Download / TRIAL verzie AV. Po jeho stiahnutí na lokálny počítač je nutné vykonať bezplatnú registráciu používateľa na tejto web stránke za účelom získania aktivačného kódu zasielaného väčšinou formou emailovej správy.
Skúšobnú – časovo obmedzenú – verziu AV-systému AVAST! 4.0 Professional Edition si toho času môžu prípadní záujemcovia stiahnuť iba z web stránok spoločnosti Alwil Software (... približná kapacita inštalačného balíka je 7,6 MB).Súvisiace články:
2003-08-27 09:30:00  Avast! 4.0 pre Palm OS & Windows CE - AV programy
2003-05-16 09:45:00  Avast! 4.0 pre Linux - AV programy
2002-10-14 13:15:00  AV-Agent pre MS Systems Management Server - AV programy
2001-06-05 10:00:00  AV-systém Avast32 - ZADARMO... - AV programy


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.