Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2002-10-28 09:45:00 - Martin LEPIŠ - AV programy
eTrust EZ Anti-Virus 6.0  (Personal Edition)

Mnohí používatelia si určite ešte veľmi dobre spomínajú na starý dobrý a hlavne bezplatne dostupný AV-systém InoculateIT Personal Edition od americkej AV-spoločnosti Computer Associates. Ten po viac ako dvoch rokoch "ukončil" svoju úspešnú existenciu vďaka marketingovým zámerom jeho tvorcov. Priam zo dňa na deň sa z freewarového AV-systému stala v plnom rozsahu platená verzia, ktorá okrem nového názvu – eTrust EZ Anti-Virus Personal Edition nepriniesla so sebou nič nové – povšimnutia hodné. Takýto stav pretrvával v prípade tohto AV-produktu dosť dlho, až do okamihu, kým nebola začiatkom posledného kvartálu tohto roka na trh uvoľnená jeho šiesta – výrazne graficky i funkčne prepracovaná a o nové moduly obohatená verzia.

eTrust EZ Anti-Virus Personal Edition (... verzia 6.0) predstavuje úspešný a medzi používateľmi obľúbený AV-systém určený pre AV-ochranu pracovných staníc s OS MS Widnows 9x-XP. Najvýraznejšou a na prvý pohľad viditeľnou inováciou v tomto AV-produkte je takmer úplná zmena grafického prostredia. To teraz pôsobí oveľa príjemnejšie a prehľadnejšie najmä na menej zdatných používateľov, pričom umožňuje každému priam intuitívne ovládanie. Značného zlepšenia sa dočkal ako inak aj výkonný – aplikačný – kód AV-systému, ktorý je postavený na pevných základoch kvalitného AV-systému InoculateIT Anti-Virus 6.0 (... ten je tiež produktom AV-spoločnosti Computer Associates – avšak určený je pre nasadenie v malých, stredných i rozľahlých počítačových sieťach, umožňujúc okrem iného aj výkonnú sieťovú správu, konfiguráciu a aktualizáciu). Pozitívne tiež možno hodnotiť rozšírenie možností rezidentného i klasického skenera v oblasti vyhľadávania existujúcich – známych i nových škodlivých kódov a to nielen pri práci so súbormi a archívmi, ale aj počítačovou sieťou a elektronickou poštou. Veľmi dobré výsledky pri identifikácii a liečení infikovaných objektov dosahuje eTrust EZ Anti-Virus Personal Edition vďaka použitiu skenovacieho motora a databázy vírusových reťazcov z AV-systému Vet Anti-Virus, ktorý je opäť produktom AV-spoločnosti Computer Associates. Základným nedostatkom v tomto ohľade jednoznačne zostáva dosť pomalý priebeh AV-testov vykonávaných prostredníctvom klasického skenera (... bez ohľadu na to, či sa používa alebo nepoužíva výkonná heuristická analýza).
Ďalším inovovaným bezpečnostným prvkom obsiahnutým v tomto AV-produkte je tiež systém pre automatickú elimináciu nežiaducich makier obsiahnutých v dokumentoch generovaných aplikáciami kancelárskeho balíka MS Office 9x-XP (... vytvárané sú makrovírusmi) a kľúčov umiestnených v systémových registroch (... vytvárané sú počítačovými vírusmi, červmi i trójskymi koňmi). Rozšírená bola aj donedávna dosť malá množina podporovaných archívov a run-time komprimátorov pri procese AV-kontroly.

Inovácia šiestej verzie AV-systému eTrust EZ Anti-Virus Personal Edition nebola zameraná výlučne na zdokonalenie jeho aplikačného kódu, skenovieho jadra a tzv. podporných prvkov rozširujúcich možnosti pri vyhľadávaní škodlivých kódov, ale sa do značnej miery prejavila aj na počte jeho funkčných modulov. Dnes medzi ne patria nasledujúce moduly:

- Local Scanner ... umožňuje vyhľadávania a automatické eliminovanie škodlivých kódov na výmenných, lokálnych i sieťových diskových jednotkách;
- Realtime Scanner ... zabezpečuje permanentnú AV-kontrolu počítača a jeho zdrojov;
- Scheduler ... umožňuje plánovité spúšťanie AV-testov nad vybranými diskami, adresármi i súbormi;
- Updater ... stará sa o aktualizáciu AV-systému prostredníctvom lokálnej siete alebo siete Internet;
- Log Viewer ... zhromažďuje informačné správy o všetkých operáciách vykonaných jednotlivými modulmi AV-systému počas ich samostatnej činnosti i manipulácie používateľa s nimi;
- Rescue Disk ... odľahčená verzia klasického skenera pre prostredie MS DOS obsahujúca zálohu dôležitých systémových oblastí a súborov.

Ako už bolo naznačené vyššie pracovné prostredie všetkých menovaných modulov tohto AV-systému je ovládateľné takmer intuitívne. Pokiaľ ide o konfiguráciu, tak tá je tiež veľmi rozsiahla – bohatá, no čo je dôležité v základnom nastavení postačujúca aj pre náročnejších používateľov. Takpovediac skrytými doplnkami, ktorých použitie môžu v určitých okamihoch značne oceniť mnohí používatelia sú tzv. odľahčená verzia klasického skenera pre príkazový riadok a jej druhá – plne grafickú – verzia dostupná v rámci kontextového menu OS MS Widnows. Mimochodom, nápoveda pre celý AV-systém je spracovaná formou HTML dokumentov, čo značne sťažuje rýchle a najmä cielené vyhľadávanie presne určených pojmov, ... .

Na záver možno povedať, že eTrust EZ Anti-Virus Personal Edition vo svojej šiestej verzii výrazne pokročil vpred a nadobudol množstvo nových zaujímavých funkcií v oblasti vyhľadávania i eliminácie všetkých typov škodlivých kódov. Avšak na to, aby kvalitatívne i kvantitatívne porazil silnú a početnú konkurenciu ešte stále nestačí. Možno sa to však časom zmení, keď sa jeho tvorcovia opäť rozhodnú k jeho ďalšej inovácii, či už ako samotného AV-systému alebo integrovaného AV-systému v relatívne novom bezpečnostnom balíku, ktorý nesie názov eTrust EZ Armor a je určený pre globálnu ochranu počítačových staníc v lokálnych sieťach. Len pre zaujímavosť eTrust EZ Armor pozostáva z vyššie spomínaného AV-systému, osobného firewallu – eTrust EZ Firewall a aplikácie eTrust EZ DeskShield, ktorá je určená pre zabezpečenie OS a jeho vybraných prvkov pred neoprávnenou manipuláciou a modifikáciou.

Prípadní záujemcovia o AV-systém eTrust EZ Anti-Virus 6.0 Personal Edition sa môžu dozvedieť viac informácií priamo na web stránkach AV-spoločnosti Computer Associates, pričom jeho skúšobnú – časovo obmedzenú – verziu nájdu aj na našom FTP serveri, t.j. sekcia Download / TRIAL verzie AV (... približná kapacita súboru je 7,9 MB).Súvisiace články:
2003-11-25 12:05:00  eTrust EZ Armor Security Suite - AV programy
2001-06-20 15:00:00  eTrust EZ Anti-Virus - AV programy


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.