Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2001-06-15 10:30:00 - Martin LEPIŠ - Popisy vírusov
I-Worm.MissWorld  (červ)

Približne od 6. júna tohto roka sa prostredníctvom Internetu a elektronickej pošty začal šíriť nový počítačový vírus nazvaný I-Worm.MissWord. Jedná sa klasickú spustiteľnú aplikáciu naprogramovanú v jazyku Visual Basic (... s podporou Macromedia Flash), ktorej zdrojový súbor šíriaci sa ako príloha elektronických správ má kapacitu 130 kB. Všeobecnými znakmi tohto na prvý pohľad viac zábavného než škodlivého vírusu sú: schopnosť rozširovať sa formou "infikovaných" elektronických správ na prvých 50 adries obsiahnutých v Address Book aplikácie MS Outlook Express, odstraňovať niektoré dôležité systémové súbory (SYSTEM.DAT, SYSTEM.DA0, USER.DAT a USER.DA0) a modifikovať obsah súboru AUTOEXEC.BAT. Práve posledná zmena by mohla mať pre väčšinu používateľov nedozerné následky, nakoľko pri novom štarte počítača sa práve z uvedeného súboru aktivuje príkaz na zobrazenie nasledujúcej správy: "This Everything for my Girl Friend........., (CatEyes, KRSSL, SS Hostel)" a spustenie procesu formátovania všetkých pevných diskov. Ak sme v úvode spomenuli, že tento vírus má tiež zábavný charakter, urobili sme tak zámerne. Pri aktivovaní priloženého PE EXE súboru dochádza automaticky k integrácii vírusu do systému a k aktivovaniu vyššie spomínaných deštrukčných rutín, ako aj zobrazeniu nasledujúcich štyroch obrázkov: OBR_1, OBR_2, OBR_3 a OBR_4 (... skutočne je na čo sa porezať!!!). V dnešnej dobe možno konštatovať, že väčšina kvalitných AV-systémov dostupných na domácom i zahraničnom trhu je schopná tento vírus identifikovať a zamedziť jeho prípadnej aktivácii. Samozrejmou podmienkou je v tomto ohľade aktuálnosť databázy vírusových reťazcov, ktorá nesmie byť staršia ako zo 7. júna 2001.Súvisiace články:
2003-07-10 11:00:00  I-Worm.MyLife.M - Popisy vírusov
2003-01-31 08:30:00  I-Worm.Serotonin - Popisy vírusov
2002-08-27 10:15:00  I-Worm.KaZaA.Duload - Popisy vírusov
2002-07-17 10:45:00  Win32/Supernova.A - .C - Popisy vírusov
2002-05-21 14:00:00  I-Worm.KaZaA.Benjamin - Popisy vírusov
2002-04-06 13:45:00  I-Worm.MyLife.C - .G - Popisy vírusov
2002-03-25 09:35:00  I-Worm.MyLife.B - Popisy vírusov
2002-03-23 15:15:00  I-Worm.Cervivec - Popisy vírusov
2002-03-13 07:55:00  I-Worm.MyLife.A - Popisy vírusov
2002-01-30 05:10:00  I-Worm.MyParty.A - Popisy vírusov


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.