Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2004-01-10 23:55:00 - Martin LEPIŠ - Editoriál
Informačný web server Vírusy.sk...

Vážení používatelia – čitatelia,
na slovenskom Internete existujú desiatky rôznych informačných serverov orientovaných na tie najrôznejšie tematické okruhy, ktoré v plnej miere pokrývajú oblasti spoločenského i kultúrneho života, prinášajú aktuálne správy z oblasti informačných technológií, automobilizmu, šoubiznisu apod.. Nič však nie je dokonalé a tak sa vždy a všade nájde istá špecifická oblasť, ktorej nie je venovaná dostatočná pozornosť. Jednou z takýchto oblastí bola v minulosti na slovenskom Internete aj problematika AV-bezpečnosti, pojednávajúca súhrnne nielen o škodlivých kódoch, ich tvorcoch, AV-spoločnostiach a ich produktoch, ale aj ostatných prvkoch, ktoré s touto dynamicky sa rozvíjajúcou problematikou súvisia priamo i sprostredkovane. Pre nás to bol istý podnet k tomu, aby sme vytvorili (... vo svojom voľnom čase popri štúdiu na vysokej škole) nový informačný server venovaný práve tejto problematike, ktorý dnes nesie názov Vírusy.sk.


Vírusy.sk (www.virusy.sk) predstavujú postupne rozvíjajúci sa informačný server, ktorého hlavnou úlohou je poskytovať širokej používateľskej verejnosti najnovšie i všeobecne zaujímavé informácie zo sveta škodlivých kódov, AV-spoločností i vývoja AV-systémov a tiež všetkého, čo s touto tematikou úzko súvisí. Na našich web stránkach aktuálne nájdete informácie týkajúce sa:

- najrozšírenejších a najnebezpečnejších škodlivých kódov;
- poplašných správ súvisiacich so škodlivými kódmi;
- štatistík popisujúcich priebežný vývoj na scéne škodlivých kódov;
- moderných domácich i zahraničných AV-programov/systémov;
- AV-spoločností, ich aktivít, vývoja i zaujímavostí zo zákulisia;
- rôznych testov AV-systémov pre jednotlivé platformy OS.

Samozrejme, toto je len zlomok toho, čo všetko Vám na našom informačnom serveri v skutočnosti ponúkame. Prehliadnuť by sme v tomto ohľade určite nemali ani množstvo zaujímavých článkov pojednávajúcich o problematike škodlivých kódov (... počítačových vírusoch, červoch, trójskych koňoch), o AV-ochrane lokálnych i sieťových staníc i o všeobecných zásadách AV-prevencie na softvérovej i personálnej úrovni.

Pri našej činnosti nezabúdame ani na tých používateľov, ktorí i napriek svojej značnej opatrnosti počas práce s počítačom môžu spôsobiť jeho – ľudovo povedané – zavírenie nejakým tým škodlivým kódom. Pre nich sú vytvorené na našom serveri dve samostatné sekcie, v rámci ktorých poskytujeme pravidelne aktualizované skúšobné (... najčastejšie len časovo obmedzené) verzie najnovších a svetovo najpoužívanejších AV-systémov, rovnako ako aj voľne použiteľné jedno- i viacúčelových AV-programy určené pre automatizovanú identifikáciu a následnú elimináciu konkrétneho škodlivého kódu, či skupiny podobných škodlivých kódov šíriacich sa masovo v posledných dňoch / týždňoch / mesiacoch prostredníctvom Internetu a elektronickej pošty.

Okrem našej jednosmerne orientovanej komunikácie smerom k Vám – používateľom sa snažíme prostredníctvom mini diskusií dostupných pri všetkých zverejnených článkoch umožniť Vám vymieňať si navzájom názory, postrehy i skúsenosti. Pre náročnejších používateľov i tých, ktorí narazili v súvislosti so škodlivými kódmi alebo AV-systémami na nejaké problémy, s ktorými si sami nevedia poradiť sú pre zmenu určené dve diskusné fóra. V nich sa môžu o svoje problémy podeliť s ostatnými používateľmi, pričom často veľmi rýchlo práve od nich (... ale aj od nás z redakcie) získajú konkrétne odpovede na svoje otázky i prípadné nejasnosti. Zároveň sú obidve tieto diskusné fóra opäť vhodným miestom pre vzájomnú výmenu názorov, postrehov i skúseností vo vzťahu ku konkrétnym škodlivým kódom, prípadne bezpečnostným i AV-programom/systémom.

Neodmysliteľnými prvkami nášho servera sú okrem iného aj také maličkosti ako napríklad všestranný systém vyhľadávania požadovaných informácií v článkoch i existujúcich diskusiách, rýchly a prehľadný prístup k starším článkom i popisom škodlivých kódov a tzv. mailing list prostredníctvom, ktorého si prípadní záujemcovia môžu nechať pravidelne vo forme emailových správ zasielať stručné prehľady najnovších uverejnených článkov i dôležitých informácií/upozornení.

Dúfame teda, že pri potulkách po našom informačnom web serveri nazvanom Vírusy.sk nájdete vždy to, čo Vás bude v súvislosti so škodlivými kódmi, AV-systémami, AV-spoločnosťami, ... práve zaujímať. Ak by ste predsa len narazili na niečo, čomu podľa Vás nevenujeme dostatočnú pozornosť, pokojne nám dajte o tom vedieť. :-)


Redakčný tím
servera Vírusy.sk

Sledovanie aktuálnych informácií formou RSS je možné na URL:
http://www.virusy.sk/rss.ltc


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.