Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
14.03.2003 - Martin LEPIŠ - AV programy
Kaspersky Anti-Virus Lite 4.5

Určite sa medzi používateľmi počítačov nájde množstvo takých, ktorí pre svoj domáci počítač alebo notebook hľadajú kvalitné, výkonné a cenovo dostupné AV-riešenie. Často od takéhoto riešenia navyše požadujú, aby ich nezaťažovalo zložitými nastaveniami, neustálymi hláseniami a bolo schopné väčšinu vzniknutých vírusových incidentov riešiť plne automaticky bez ich priameho zásahu, so zachovaním maximálnej stability i ochrany používaného OS. AV-systémov takéhoto typu existuje dnes niekoľko. Jedným z tých najnovších a určite aj najprepracovanejších je AV-systém Kaspersky Anti-Virus Lite verzia 4.5, ktorý počas tohto týždňa uviedla na softvérový trhu ruská AV-spoločnosť Kaspersky Labs..

Predstavovať bližšie AV-spoločnosť Kaspersky Labs. určite nie je nutné, nakoľko ju väčšina používateľov pozná ako tvorcu vysoko kvalitných, všestranne orientovaných a neustále zdokonaľovaných i aktualizovaných AV-riešení pre najpoužívanejšie platformy OS, emailové servery, groupwarové prostredia i mobilné zariadenia. Azda najznámejšími produktmi tejto softvérovej spoločnosti sú: Kaspersky Anti-Virus Personal / Personal Pro, Kaspersky Anti-Virus pre Linux, Kaspersky Anti-Hacker, či Kaspersky Anti-Spam. Nemenej známym je tiež AV-systém Kaspersky Anti-Virus Lite, ktorý predstavuje akési základné AV-riešenie určené pre ochranu samostatných i v počítačovej sieti integrovaných počítačových staníc s OS MS Windows 9x-XP. Určený je pre začínajúcich používateľov i používateľov vyžadujúcich intuitívne ovládanie AV-systému a maximálny stupeň jeho automatizácie. Ako už bolo naznačené v úvode článku, práve tento produkt prešiel za posledné obdobie značnými zmenami, ako v oblasti ovládania, tak aj vnútorného grafického a funkčného usporiadania.

Kaspersky Anti-Virus Lite (... verzia 4.5) bol navrhnutý a vytvorený tak, aby na rozdiel od svojej predchádzajúcej verzie poskytoval používateľom prehľadné a jednoduché, plne grafické pracovné prostredie umožňujúce jeho intuitívne ovládanie, bez nutnosti vykonávať počiatočnú alebo dodatočnú konfiguráciu nastavení samotného AV-systému. V praxi to znamená asi toľko, že dostupné sú vždy iba tiež prvky a informácie, ktoré v danom okamihu majú pre používateľa určitý význam. To sa týka všetkých modulov tohto AV-systému, ktorý pozostáva z:

- rezidentného monitora ... zabezpečuje permanentnú AV-ochranu systému;
- klasického skenera (full) ... umožňuje kontrolovať vybrané diskové oblasti na možný výskyt škodlivých kódov;
- klasického skenera (lite) ... umožňuje kontrolu vybraných objektov prostredníctvom kontextového menu;
- modulu aktualizácie ... zabezpečuje inováciu výkonných súborov AV-systému i pravidelnú aktualizáciu databázy vírusových reťazcov.

Pôvodne zložitý systém nastavení jednotlivých možností dostupných modulov AV-systému v novej verzii nahradila prednastavená konfigurácia všetkých dôležitých prvkov, ktorá bola rozdelená na tri úrovne. Prvá – označená ako Low Level – umožňuje vykonávať AV-kontrolu iba tých objektov, ktoré sa stávajú najčastejšími terčmi útokov škodlivých kódov. Druhá úroveň – označená ako Medium Level – predstavuje akýsi rozumný pomer medzi množinou kontrolovaných objektov a výkonom samotného AV-systému. Posledná úroveň – označená ako High Level – zabezpečuje kontrolu všetkých objektov obsiahnutých v systéme bez rozdielu od ich typu, čo však na menej výkonných počítačoch môže spôsobiť ich výrazné spomalenie. Pre prechod medzi uvedenými úrovňami AV-ochrany používateľovi stačí jediné – a to kliknúť na jedno z troch dostupných tlačidiel reprezentujúcich tú, ktorú úroveň zabezpečenia.

Tvorcovia AV-systému Kaspersky Anti-Virus Lite kládli veľký dôraz na to, aby zmenšenie počtu dostupných modulov malo iba minimálny vplyv na celkový stupeň AV-ochrany konkrétneho počítačového systému. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že táto edícia AV-systému využíva pri svojej činnosti identické skenovacie jadro, výkonnú heuristickú analýzu i databázu vírusových reťazcov, ako všetky ostatné edície AV-systémov od AV-spoločnosti Kaspersky Labs.. Nechýbajú v nej dokonca ani také maličkosti ako sú: automatické liečenie infikovaných objektov, odstraňovanie podozrivých a infikovaných objektov aktívnych v operačnej pamäti pri najbližšom reštarte systému, identifikácia škodlivých kódov umiestnených priamo v operačnej pamäti alebo v databáze emailových správ generovanej aplikáciou MS Outlook Express a pod.. Zaujímavým doplnkom je aj systém pre rekonštrukciu modifikovaného obsahu vybraných kľúčov v systémových registroch i systémových súborov. Ukážková je tiež podpora najpoužívanejších run-time komprimátorov a archívov pri procese rezidentnej i klasickej AV-kontroly.

Preprogramovaním dôležitých častí celého AV-systému sa dosiahol čiastočný nárast výkonu skenovacieho jadra a minimalizovali sa jeho požiadavky na systémové prostriedky počítača (t.j. procesorový čas i množstvo využívanej operačnej pamäti). Neprehliadnuteľnou maličkosťou pri tomto AV-systéme aj naďalej zostáva efektívny spôsob aktualizácie databázy vírusových reťazcov. Ten využíva princíp inkrementálnej aktualizácie, čo znamená, že z aktualizačného servera sú na lokálny počítač prenášané vždy iba nové, tzv. rozdielové súbory, ktorých kapacita sa pohybuje od 5 do 80 kB. Využívaných je (... pre prípad núdze) niekoľko rôznych aktualizačných serverov, čo minimalizuje pravdepodobnosť zlyhania procesu aktualizácie a tiež skracuje čas potrebný na jeho vykonanie (... najmä prostredníctvom dial-up liniek) na niekoľko sekúnd.

Vo vyššie uvedenom texte sme spomenuli iba najzákladnejšie, či skôr najvýznamnejšie inovácie, ktoré so sebou priniesla nová verzia AV-systému Kaspersky Anti-Virus Lite 4.5. Prípadní záujemcovia o tento na prvý pohľad dosť jednoduchý, no vysoko výkonný AV-systém môžu nájsť viac konkrétnych technických i marketingových informácií priamo na web stránkach ruskej AV-spoločnosti Kaspersky Labs., odkiaľ si môžu okrem iného stiahnuť na svojho počítač aj jeho skúšobnú verziu. Mimochodom, tá je toho času dostupná tiež na našom FTP serveri, t.j. v sekcii nazvanej Download / TRIAL verzie AV (... približná kapacita inštalačného balíka je 8,2 MB).Súvisiace články:
07.05.2004  Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0 - AV programy
11.07.2003  Kaspersky Anti-Virus Personal / Personal Pro 4.5 - AV programy
28.12.2002  Kaspersky Anti-Virus 4.0.9.0 - AV programy
16.01.2002  Kaspersky Anti-Virus 4.0 - AV programy


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.