Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-05-14 10:15:00 - Martin LEPIŠ - Virus Bulletin
Virus Bulletin 100 % ... 5/2003  (RedHat Linux)

S niekoľko dňovým oneskorením, no predsa k nám dorazili informácie o výsledkoch nového AV-testu, ktorý vykonala pred časom redakcia (... nesmierne drahého) britského periodika Virus Bulletin. Na mušku si tentoraz zobrala OS RedHat Linux, na ktorom preverila detekčné schopnosti jedenástich zúčastnených AV-systémov. Medzi testovanými AV-systémami na náš veľký údiv chýbal slovenský zberateľ ocenení NOD32, no na druhej strane sa tu po prvý raz objavila beta verzia českého AV-systému Avast! 4.0 pre Linux, ktorá i napriek tomu, že je len v štádiu vývoja dokázala poraziť silnú konkurenciu a získať jedno z dvoch udelených ocenení Virus Bulletin 100 %. Veľká časť zúčastnených AV-systémov žiaľ v tomto teste ocenená nebola, nakoľko ich reálne šance na pomyselné prvenstvo boli zmarené hneď na začiatku samotného testu... .

Podľa kritérií, ktoré má stanovené redakcia Virus Bulletin pre udelenie ocenenia Virus Bulletin 100 % musí každý zúčastnený AV-systém prejsť úspešne dvoma nezávislými testami prebiehajúcimi na úrovni klasického (tzv. on-demand) a rezidentného (tzv. on-access) skenera. Ich úlohou je jednoznačne určiť, či je daný AV-systém schopný v čase konania sa testu identifikovať všetky najrozšírenejšie škodlivé kódy (... evidované v zozname PC Viruses In the Wild) s maximálnou presnosťou a to tak počas AV-testu aktivovaného na žiadosť používateľa, ako aj v reálnom čase pri bežnej práci so systémom. Pri každom teste sa okrem najrozšírenejších škodlivých kódov testuje navyše aj schopnosť AV-systému identifikovať klasické, polymorfné a makro vírusy obsiahnuté v základnej testovacej sade. Sleduje sa tiež jeho odolnosť voči vzniku falošných poplachov a celková rýchlosť skenovania jednotlivých typov kontrolovaných objektov. V prípade, že AV-systém pri teste vykonanom na úrovni klasického a súčasne aj rezidentného skenera dosiahne požadovanú hranicu úspešnosti je mu priznané zo strany redakcie Virus Bulletin spomínané prestížne ocenenie. To je medzi AV-odborníkmi a tvorcami AV-systémov istým meradlom kvality a dokonalosti daného AV-produktu.

V úvode sme naznačili, že veľká časť testovaných AV-systémov prišla o možnosť získať prestížne ocenenie Virus Bulletin 100 % v rámci tohto testu skôr než v praxi ukázala, čo skutočne dokáže. Dôvodom bolo rovnako ako po predchádzajúce razy to, že len pár AV-systémov bolo schopných v plnom rozsahu splniť stanovené kritériá – t.j. absolvovať AV-test na úrovni klasického i rezidetného skenera. Tentoraz to zvládla len pätica AV-systémov, z ktorých iba dva najlepšie získali ocenenie. Pri zostávajúcich AV-systémoch bolo žiaľ možné v teste overiť len ich detekčné schopnosti na úrovni klasického skenera, čím stanovené kritériá pre udelenie ocenenia z ich strany neboli splnené (... neumožnili totiž vykonanie testu na úrovni rezidentného skenera, nakoľko ním toho času ešte nedisponujú).

Ocenenie Virus Bulletin 100 % za mesiac máj 2003 získali AV-systémy:

- Avast! for Linux v.4.0 beta1 (Alwil Software);
- Trend Server Protect Linux v.1.1 (Trend Micro).

Stanoveným kritériám AV-testu vyhoveli, avšak ocenenie nezískali AV-systémy:

- AntiVir Workstation v.2.0.7 (H+BEDV Datentechnik);
- Dr.Web for Linux v.4.29.7 (Dialogue Science);
- RAV Anti-Virus for Linux v.8.4.2 (GeCAD).

Stanoveným kritériám AV-testu nevyhoveli AV-systémy:

- F-Prot Anti-Virus for UNIX v.3.13a / 3.13.2 (F-Risk);
- F-Secure Anti-Virus for Linux Server v.4.50.2111 (F-Secure);
- Kaspersky Anti-Virus for Linux v.4.0.30 (Kaspersky Labs.);
- Norman Virus Control v.5.53.02 (Norman ASA);
- Sophos Anti-Virus v.3.68 (Sophos);
- VirusBuster for Linux v.7.647 (Virus Buster).

Vzhľadom na to, že Vám detailné výsledky tohto testu nemôžeme sprístupniť v plnom rozsahu (... akceptujúc pritom rozhodnutie redakcie periodika Virus Bulletin), ponúkame Vám aspoň možnosť nahliadnuť na dlhodobý vývoj úspešnosti širokej skupiny AV-systémov v rámci testov Virus Bulletin 100 % za obdobie posledných dvoch rokov. Jeho aktuálnu podobu nájdete tak, ako vždy v tabuľke dostupnej na našich web stránkach, v sekcii nazvanej Virus Bulletin 2003-2002.Súvisiace články:
2004-04-02 09:00:00  Virus Bulletin 100 % ... 4/2004 - Virus Bulletin
2002-04-30 10:25:00  Virus Bulletin 100 % ... 4/2002 - Virus Bulletin


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.