Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-07-25 08:30:00 - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti
AV-spoločnosť Panda Software uviedla do prevádzky VirusPortal...

Informácie – tých mame dnes na Internete dostupných viac než sme schopní reálne prijať a efektívne spracovať. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo si po čase vyberáme medzi informačných zdrojmi len tie, ktoré najviac vyhovujú našim potrebám a ponúkajú nám vždy to, čo práve hľadáme. Ide tu teda o akýsi kompromis medzi kvantitou a kvalitou. V oblasti akou sú škodlivé kódy by sme však mali klásť dôraz ešte na jednu maličkosť, ktorou je rýchlosť prístupu k novým informáciám. Tieto skutočnosti si podľa všetkého uvedomili aj pracovníci španielskej AV-spoločnosti Panda Software, ktorí pred časom uviedli do prevádzky nový informačný server, venovaný všetkému čo súvisí so škodlivými kódmi, nazvaný VirusPortal.

Pravdepodobne sa medzi "staršími používateľmi" počítačov ešte nájdu takí, ktorí si spomínajú na časy, keď vo vybraných počítačových periodikách (... dvojtýždenníkoch a mesačníkoch) publikovali pracovníci AV-spoločností informácie o novo objavených počítačových vírusov, neskôr aj červoch. Vtedy sa dal daný spôsob poskytovania informácií považovať za dostatočný, nielen z kvalitatívneho a kvantitatívneho pohľadu, ale aj z pohľadu rýchlosti, akou sa dané informácie dostávali ku svojim adresátom – používateľom. Popravde povedané zlaté to časy, na ktoré môže už len spomínať a ktoré nám naši nasledovníci budú môcť len závidieť a dozvedieť sa o nich azda len z nášho rozprávania... .

Čas postupne plynul a súčasne s ním sa naša spoločnosť čoraz viac prikláňala k novým moderným a rýchlym informačným technológiám, pričom si zvykla okrem ich kladných stránok prijímať bez väčších problémov a následkov aj jej tienisté stránky. Za jednu z tých horších stránok pokroku v oblasti vývoja počítačových systémov možno dnes považovať napríklad aj škodlivé kódy (t.j. počítačové vírusy, červy i trójske kone) a nežiadúce kódy (t.j. adware, spyware), vrátane spamov a hoaxov. Ak by sme dnes používali vyššie spomínané metódy poskytovania a zverejňovania informácií v tejto oblasti, zaručene by to pre našu spoločnosť i v nej fungujúce systémy predstavovalo úplný kolaps. To bol teda jeden z tých hlavných dôvodov prečo sme sa rozhodli investovať aj do vývoja rôzne zameraných – orientovaných informačných systémov, ktoré nám s väčšou i menšou kvalitou a kvantitou prinášajú potrebné informácie, pokiaľ možno čo najskôr. V mnohých prípadoch sme zašli až tak ďaleko, že nie sme schopní/ochotní sa uspokojiť s informáciami starými deň či dva, dokonca ani informácie staré niekoľko hodín pre nás už nie sú vyhovujúce. Proste v istých oblastiach sveta IT, akou je napríklad aj problematika vývoja a šírenia sa škodlivých kódov požadujeme prístup k aktuálnym a presným informáciám bezmála okamžite, t.j. v reálnom čase!!!
Ak si niekto teraz povie, že niečo takéto je prehnané, mýli sa. Práve udalosti uplynulých mesiacov nás utvrdili v tom, že je potrebné vytvárať a priebežne zdokonaľovať informačné systémy, ktoré by nás dokázali promptne informovať a varovať o možných hrozbách skôr než zistíme, že je už neskoro. Aktívny monitoring zaťaženia počítačových sietí, aktívne sledovanie výskytu a pohybu nových i existujúcich škodlivých kódov i okamžitá dostupnosť informácií o nových masovo sa šíriacich škodlivých kódoch – to všetko by nám malo v budúcnosti pri vhodnom využití poskytovaných informácií umožniť lepšie chrániť počítačové systémy i informačné zdroje.

Jednou z tých AV-spoločností, ktorej pracovníci si tieto fakty veľmi dobre uvedomujú a majú záujem urobiť niečo pre zlepšenie aktuálneho (... nie práve najlepšieho) stavu, je aj španielska Panda Software. Tá len nedávno uviedla do prevádzky nový informačný server nazvaný VirusPortal - Your Worldwide Virus Observatory, ktorého hlavným poslaním je poskytovať širokej používateľskej verejnosti informácie venované všetkému, čo súvisí s problematikou škodlivých kódov i účinnou ochranou proti nim. V ponuke tohto servera je aktuálne možné nájsť:

 • všeobecné informácie o tom, čo sú to škodlivé kódy, ako sa delia, aké sú ich špecifiká;

 • detailné popisy nových i starších škodlivých kódov, vrátane príslušnej obrazovej dokumentácie;

 • aktuálne pohľady na stav šírenia sa nových (... práve objavených) škodlivých kódov;

 • aktuálny prehľad celosvetového stavu v oblasti šírenia sa škodlivých kódov na jednotlivých kontinentoch i vo vybraných krajinách;

 • priebežne aktualizované denné/mesačné/ročné štatistiky škodlivých kódov, vrátane rebríčka TOP10;

 • aktuálne spravodajstvo o novoobjavených, nebezpečných i masovo sa šíriacich škodlivých kódoch, o bezpečnostných dierach v masovo používaných aplikáciách i o udalostiach vo svete AV-priemyslu;

 • aktuálne prehľady najintenzívnejšie sa šíriacich poplašných správ, vrátane ich encyklopedického spracovania;

 • základné otázky a odpovede týkajúce sa škodlivých kódov i spôsobov ako identifikovať ich prítomnosť na konkrétnom počítači, ako sa ich bezpečne a úspešne zbaviť a ako sa proti nim efektívne chrániť;

 • množstvo priebežne aktualizovaných praktických rád, návodov a interaktívnych ukážok v boji proti škodlivým i nežiaducim kódom, poplašným správam, ... ;

 • prístup k voľne použiteľnému a neustále aktualizovanému on-line AV-systému Panda ActiveScan;

 • prístup k voľne použiteľným jednoúčelovým AV-programom určeným pre rýchlu elimináciu nových a najrozšírenejších škodlivých kódov;

 • návody ako zistiť, či je daný počítač infikovaný, či je dostatočne chránený na úrovni súborov prichádzajúcich do daného počítačového systému prostredníctvom prenosných médií i vybraných služieb siete Internet.

Celý web server je postavený na moderných technológiách, ktoré umožňujú jeho tvorcom (... pri dobrej vnútornej organizácii AV-spoločnosti Panda Software) zverejňovať dôležité informácie okamžite po ich získaní, t.j. takmer v reálnom čase. Používatelia tu nájdu všetko, čo ich zaujíma o problematike škodlivých a nežiadúcich kódov i poplašných správ, môžu nahliadnuť na to, ktoré počítačové vírusy a červy sú vo svete najrozšírenejšie, môžu získať prehľad o tom, pre ktoré aplikácie boli vydané bezpečnostné záplaty a pod.. Jedná sa o cenný zdroj informácií, ktorý by si mali do svojho harmonogramu pravidelných návštev začleniť najmä pracovníci zodpovední vo firmách a organizáciách za informačnú bezpečnosť, ale aj používatelia, ktorí chcú byť v obraze a vedieť, čo sa okolo nich deje v dynamicky a takmer denne sa meniacom svete počítačových vírusov, červov i trójskych koňov. Zvykne sa predsa hovoriť, že "je lepšie raz na vlastné oči vidieť/čítať, ako stokrát o tom len počuť".

Pevne veríme, že aj tento nový informačný systém (... ktorý však nie je ojedinelým projektom svojho druhu) pomôže v budúcnosti používateľom počítačovej siete získať rýchlo a efektívne potrebné informácie, ktoré im umožnia minimalizovať straty spôsobené útokmi nových škodlivých kódov na minimum. Ak teda máte chvíľu voľného času alebo záujem mať neustále tie najaktuálnejšie informácie z vyššie spomínanej oblasti sveta IT, potom neváhajte a pozrite si obsah nového web servera VirusPortal.com.Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.