Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-09-18 08:15:00 - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti
AV-spoločnosť Alwil Software & Avast! 4.1...

Na softvérovom trhu dnes možno nájsť dosť široký i rôznorodý výber AV-systémov. Tie sa vzájomne často líšia svojim vzhľadom, funkciami, možnosťami v oblasti identifikácie a eliminácie škodlivých kódov, nuž a v neposlednej rade aj svojou cenou. Nájdu sa však medzi nimi aj také, ktoré ponúkajú používateľom kvalitnú a všestrannú AV-ochranu za prijateľnú cenu – dokonca niekedy aj úplne zadarmo! Jedným z takýchto produktov je aj AV-systém Avast! Home Edition od českej AV-spoločnosti Alwil Software. Ten prešiel za posledné obdobie (... rovnako ako i jeho rozšírený – platený variant Avast! Professional Edition) výraznejšou inováciou, vďaka ktorej môže ponúknuť svojim používateľom opäť o čosi viac, než jeho konkurencia. Ak pritom uvážime, že sa jedná o produkt, ktorý je voľne dostupný pre všetkých záujemcov (... dokonca v niekoľkých jazykových edíciách – anglickej, českej, španielskej a talianskej) mohli by sme pokojne povedať, že sa jedná o široko-ďaleko najprepracovanejší bezplatný AV-systém... .

Skôr, než sa však ktokoľvek rozhodne pre výber tak dôležitého softvérového produktu akým je AV-systém nemal by v žiadnom prípade prehliadnuť jeho všeobecnú charakteristiku i opis ním poskytovaných základných modulov a funkcií. Všetky tieto informácie môžu jednotliví záujemcovia o AV-systémy Avast! 4.x Home & Professional Edition nájsť stručne zhrnuté v recenzii, ktorú sme už dávnejšie zverejnili na stránkach nášho informačného servera, poprípade majú možnosť nahliadnuť priamo na web stránky AV-spoločnosti Alwil Software. Veľmi dôležitou maličkosťou v tejto súvislosti je tiež postupný vývoj a zdokonaľovanie daného AV-systému, ktorý časom treba prispôsobovať novým podmienkam a situáciám "kryštalizujúcim" sa s príchodom nových i modifikovaných škodlivých kódov. Tvorcovia českého AV-systému Avast! si túto skutočnosť dobre uvedomujú, čoho dôkazom sú aj posledne vykonané zmeny v rámci ich produktu. Tie smerujú hlavne k rozšíreniu jeho možností v oblasti okamžitej identifikácie škodlivých kódov, ktoré sa šíria rôznymi – masovo používanými – komunikačnými kanálmi, ako aj v oblasti ich priamej eliminácie nielen na úrovni infikovaných súborov, ale aj nežiadúcich hodnôt uložených v systémových registroch a pod.. Pozrime sa teda aspoň v krátkosti na tie najvýznamnejšie novinky a inovácie, ktoré so sebou prinášajú AV-systémy Avast! 4.1 Home & Professional Edition.

Rozšírenie počtu poskytovateľov rezidentnej ochrany
... okrem pôvodne existujúcich rezidentných štítov umožňujúcich vykonávať kontrolu vybranej množiny (... systémom i používateľom) používaných súborov a kontrolu prijímaných a odosielaných emailových správ je možné v novej verzii nájsť dva nové rezidentné štíty, z ktorých jeden slúži pre ochranu najpoužívanejších Peer-to-Peer aplikácií (... ako sú: Kazaa, Kazaa Lite, DirectConnect, DC++, WinMX, LimeWire, BearShare a BitTorrent) a druhý pre ochranu aplikácií typu Instant Messaging (... ako sú: MSN/Windows Messenger, ICQ, Yahoo Messenger, AIM, mIRC a Trillian). V obidvoch prípadoch sa tieto rezidentné štíty starajú o okamžitú kontrolu všetkých súborov prijímaných i odosielaných uvedenými aplikáciami, ako aj o kontrolu súborov, ktoré tieto aplikácie môžu pri svojej činnosti meniť – modifikovať. Ich uvedenie do praxe by malo minimalizovať riziko útoku zo strany škodlivých kódov, ktoré pri svojom šírení namiesto emailových správ (... a ich príloh) využívajú dostupné možnosti aplikácií pre vzájomnú výmenu súborov a on-line komunikáciu.

Doplnenie modulu Avast! Virus Cleaner
... všeobecne je dobre známe, že AV-systém Avast! dokáže priamo liečiť len tie objekty, ktoré boli infikované makro a skript vírusmi. Pri liečení ostatných vírusových infiltrácií je potrebné mať k dispozícii dostatočne aktuálnu "Virus Recovery DataBase", ktorá obsahuje informácie o jednotlivých súboroch nachádzajúcich sa na pevnom disku počítača. V prípade poškodenia týchto súborov nejakým škodlivým kódom ich dokáže AV-systém práve za pomoci spomenutej databázy prinavrátiť do pôvodného stavu. Tento spôsob eliminácie je však dosť neefektívny najmä v prípade výskytu dlhodobo i rýchlo sa šíriacich škodlivých kódov. To bol jeden z dôvodov, prečo sa v novej verzii medzi základnými komponentmi AV-systému objavil aj Avast! Virus Cleaner, ktorý dokáže v systéme identifikovať viacero najrozšírenejších počítačových vírusov i červov a vykonať ich okamžitú elimináciu (... poprípade liečenie nimi infikovaných súborov). Pri svojej činnosti pritom nevyužíva dáta uložené v rámci "Virus Recovery DataBase".

Vylepšenie sprievodcu nastavením ochrany elektronickej pošty
... vykonané boli úpravy umožňujúce lepšie použitie sprievodcu pri (de-)aktivácii i zmene nastavení týkajúcich sa AV-ochrany prijímanej i odosielanej elektronickej pošty. Konfiguráciu je možné toho času vykonávať aj vo vzťahu k emailovým klient aplikáciám Netscape & Mozilla 7.x a IncrediMail.

Zabezpečenie internej ochrany AV-systému
... všetky komponenty tvoriace AV-systém Avast! vykonávajú odteraz po spustení svoju vlastnú kontrolu (t.j. kontrolu integrity), ktorá umožňuje odhaliť prípadnú modifikáciu ich výkonných súborov zo strany nejakého škodlivého kódu a pod..

Okrem vyššie uvedených noviniek a inovácií boli v AV-systéme Avast! odstránené viaceré priebežne (... až v praxi) identifikované väčšie i menšie chyby týkajúce sa jeho funkčnosti pri nasadení na jednotlivých verziách OS MS Windows. Ich kompletný zoznam a stručný popis je k dispozícii priamo tu.

Prípadní záujemcovia o získanie – bezplatne dostupnej – verzie AV-systému Avast! 4.1 Home Edition si môžu stiahnuť príslušný inštalačný balík z web stránky AV-spoločnosti Alwil Software alebo z nášho FTP servera, t.j. zo sekcie Download / TRIAL verzie AV. Pred započatím jeho inštalácie odporúčame všetkým používateľom vykonať nevyhnutnú registráciu – a to za účelom získania aktivačného kódu (... zasielaného najčastejšie formou emailovej správy).
Skúšobnú – časovo obmedzenú – verziu AV-systému Avast! 4.1 Professional Edition, ktorý obsahuje o niečo viac výkonných modulov i funkcií ako jeho bezplatná verzia si môžu prípadní záujemcovia stiahnuť opäť z web stránok spoločnosti Alwil Software alebo z nášho FTP servera, t.j. zo sekcie Download / TRIAL verzie AV.Súvisiace články:
2003-07-18 11:45:00  AV-spoločnosť Alwil Software uviedla na trh Avast! BART CD... - AV spoločnosti
2003-04-28 10:00:00  AV-spoločnosť Alwil Software & Avast! BART CD... - AV spoločnosti
2001-09-24 12:55:00  Česká AV-spoločnosť Alwil & Avast32 - AV spoločnosti


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.