Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-09-26 09:15:00 - Martin LEPIŠ - Virus Bulletin
Virus Bulletin 2003  (medzinárodná konferencia)

Počas včerajšieho a dnešného dňa (t.j. 25. - 26.9.2003) prebieha v kanadskom Toronte trinásty ročník prestížnejšej medzinárodnej konferencie – Virus Bulletin 2003 – určenej pre tvorcov AV-systémov a popredných pracovníkov AV-spoločností. Hlavným zámerom konferencie je prezentácia nových trendov, poznatkov a reálnych skúseností z oblasti poskytovania modernej a komplexne orientovanej bezpečnosti a AV-ochrany, pre čo najširšie spektrum používaných aplikačných i operačných systémov. Zo strany jednotlivých prednášajúcich tentoraz bez povšimnutia nezostali ani informácie týkajúce sa nových AV-technológií, efektívnejších spôsobov identifikácie a eliminácie škodlivých kódov či informácie pojednávajúce o terajších a tiež o budúcich formách ochrany počítačovej siete Internet pred nárazovo-masovo sa šíriacimi počítačovými vírusmi a červami.

Hlavní organizátori konferencie sa rozhodli (... rovnako ako minulý rok) z dôvodu veľkého počtu prihlásených prednášajúcich rozdeliť ich prednášky do dvoch okruhov (... nazvaných Corporate a Technical Stream), ktoré sú prezentované paralelne počas obidvoch dní konania sa konferencie. Okrem bežných prednášok zaoberajúcich sa témami súvisiacimi priamo so škodlivými kódmi sa počas konferencie dostanú na rad tiež prednášky, ktoré budú venované otázkam objasňujúcim dôvody a dôsledky čoraz intenzívnejšieho šírenia sa nevyžiadaných (tzv. spam) a poplašných (tzv. hoax) správ. Udalosti odohrávajúce sa v posledných mesiacoch na vírusovej scéne nájdu "svoj odraz" hlavne v prednáškach zaoberajúcich sa novými AV-technológiami, ktorých úlohou by v budúcnosti malo byť čo najefektívnejšie a najrýchlejšie vyhľadávanie a eliminovanie novo vznikajúcich škodlivých kódov, bez nutnosti ich predchádzajúcej analýzy na strane AV-spoločnosti. Do popredia sa v tejto súvislosti dostáva teda aj problematika masovo sa šíriacich počítačových (t.j. emailových i internetových) červov a na ňu nadväzujúce otázky a možné hypotézy o zrútení sa celosvetovej siete Internet z dôvodu jej nedostatočného zabezpečenia, preťaženia, ... . Svoje miesto si v dosť bohatom programe konferencie našli i ďalšie zaujímavé témy týkajúce sa napríklad: vzdelávania používateľa, právnych aspektov, monitorovania situácie na vírusovej scéne v reálnom čase a pod..

Vzhľadom na to, že všetky materiály odprezentované i poskytované na tejto konferencii sú chránené autorskými právami nie je možné zverejniť ich na Internete v plnom rozsahu. Preto prípadným záujemcom ponúkame aspoň možnosť nahliadnuť na tzv. resumé – skrátené formy všetkých odprednášaných príspevkov od jednotlivých AV-odborníkov.

Oficiálnymi sponzormi tohtoročnej konferencie Virus Bulletin 2003 sa rovnako ako aj v predchádzajúcom roku stali tri popredné svetové AV-spoločnosti: Computer Associates, Eset a Sophos, pričom sa k nim rozhodla v tomto smere pridať aj softvérová spoločnosť Microsoft (... ktorá má inak v oblasti celkového zabezpečenia svojich systémov proti útokom zo strany škodlivých kódov stále čo doháňať a výrazne vylepšovať).Súvisiace články:
2002-09-25 09:30:00  Virus Bulletin 2002 - Virus Bulletin
2001-09-29 15:30:00  Virus Bulletin 2001 - Virus Bulletin


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.