Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-10-10 13:25:00 - Martin LEPIŠ - Vírusový radar
Real-Time WildList & PC Viruses In the Wild

Viac ako dva roky sme na stránkach nášho web servera pravidelne (... pokiaľ to bolo možné) prinášali výňatok zo zoznamu nazvaného PC Viruses In the Wild, ktorý sumarizoval celosvetovo a dlhodobo najintenzívnejšie sa šíriace škodlivé kódy. Tento zoznam vznikal a ako sa zdá aj naďalej bude vznikať na základe aktívnej spolupráce viac ako sedemdesiatich AV-odborníkov a členov WildList Organization International. Pred časom však došlo k zmene spôsobu jeho aktualizácie! Zatiaľ, čo doteraz bol PC Viruses In the Wild inovovaný a publikovaný raz mesačne, odteraz bude môcť byť vďaka výraznému prepracovaniu aktualizovaný priamo v reálnom čase... .

Možno si ešte niektorí spomínajú na marec minulého roka, kedy sa objavila na Internete dosť nečakaná správa (... viac o nej sa môžete dočítať priamo tu), podľa ktorej tvorcovia WildListu oznámili, že z finančných dôvodov budú musieť jeho ďalšiu tvorbu pravdepodobne pozastaviť. Vzhľadom na to, že zoznam PC Viruses In the Wild je cenným zdrojom informácií nielen pre samotné AV-spoločnosti, ale aj pre tvorcov mnohých renomovaných AV-testov našlo sa v radoch AV-spoločností niekoľko štedrých "mecenášov", ktorí sa rozhodli tento projekt zachrániť – finančne ho podporiť a spolupodieľať sa na jeho ďalšej existencii i zdokonaľovaní. Týmto krokom sa teda podarilo celý problém veľmi rýchlo a jednoducho vyriešiť.
Ďalším problémom, s ktorým bojovali tvorcovia WildListu už dlhší čas bol spôsob jeho vytvárania, aktualizácie a následného publikovania. Zatiaľ, čo v minulosti bola mesačná perióda vydávania tohto zoznamu postačujúcou takmer pre každého, s príchodom nových škodlivých kódov, ktoré dokázali "zamoriť" celosvetovú sieť Internet v priebehu niekoľkých hodín sa ukázalo, že bude potrebné výrazne skrátiť čas určený na jeho nevyhnutnú aktualizáciu. Z praktického pohľadu sa totiž začínalo javiť ako neúnosné, aby masovo rozšírený počítačový červ objavený v druhej polovici mesiaca bol zaradený do zoznamu PC Viruses In the Wild až v mesiaci nasledujúcom. Rovnako aj tvorcovia všeobecne uznávaných AV-testov požadovali prístup k novým verziám tohto zoznamu najmä v čase vykonávania jednotlivých testov. Ako príklad si v tomto smere môžeme uviesť augustový test AV-systémov pre platformu Novell NetWare, pri ktorom použili jeho tvorcovia z britského periodika Virus Bulletin zoznam PC Viruses In the Wild sumarizujúci informácie o škodlivých kódoch za mesiac máj 2003. Dalo by sa teda povedať, že uvedený AV-test predstavoval len relatívne preverenie kvalitatívneho výkonu zúčastnených AV-systémov. To je však jeden z mnohých príkladov. WildList v dnešnej dobe používajú ako jeden z viacerých prvkov pre hodnotenie kvality toho-ktorého AV-systému aj organizácie ako sú: ICSA, Secure Computing, ... . Našťastie už čoskoro sa situácia v tejto oblasti pre ne zmení k lepšiemu.

Koncom apríla 2003 sa začala testovať prvá (... toho času neverejná) beta verzia nového systému umožňujúceho na základe informácií prichádzajúcich od jednotlivých pozorovateľov z takmer celého sveta dopĺňať a v reálnom čase aktualizovať zoznam PC Viruses In the Wild. Jeho funkčná verzia bola verejne prezentovaná na septembrovej medzinárodnej konferencii Virus Bulletin 2003 (... uskutočnila sa v kanadskom Toronte). Jej tvorcovia prezentovali dosiahnuté výsledky, informovali o novom spôsobe zadávania informácií do systému za účelom ich spracovania a pod.. Výsledkom ich niekoľko mesačného snaženia sa stal PC Viruses In the Wild (Real-Time).
Ten rovnako ako aj jeho predchodca pozostáva z dvoch častí. Prvá časť nazvaná The WildList obsahuje zoznam tých škodlivých kódov, ktoré boli priebežne hlásené aspoň z dvoch alebo viacerých lokalít – krajín, kde zástupcovia jednotlivých AV-spoločností monitorujú existujúcu situáciu na vírusovej scéne. Nachádzajú sa tu teda evidované najčastejšie hlásené a rozšírené počítačové vírusy i červy (... v približnom počte 230 exemplárov). Druhá časť zoznamu nesie označenie Supplemental List a sumarizuje informácie o tých škodlivých kódoch, ktorých výskyt avizoval aspoň jeden zo stálych pozorovateľov (... evidovaných je tu viac ako 600 vírusov a červov).

Na záver môžeme povedať snáď len toľko, že až čas ukáže, aké skutočné výhody a poprípade aj nevýhody so sebou prinesie nový spôsob vytvárania a aktualizácie zoznamu celosvetovo najrozšírenejších škodlivých kódov nazvaného PC Viruses In the Wild (Real-Time).

Vytlačiť článok... Zdroj: WildList.org


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.