Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-11-20 10:15:00 - Martin LEPIŠ - Virus Bulletin
Výsledky AV-testov Virus Bulletin 100 % budú zverejňované na Internete...

Britský Virus Bulletin predstavuje jedno z najpreferovanejších odborných periodík venujúcich sa problematike AV-bezpečnosti, škodlivých kódov i AV-systémov. Vzhľadom na jeho vysokú cenu (... ktorá sa pohybuje na úrovni dvesto libier za ročné predplatné) bol v minulosti určený skôr pre pracovníkov softvérových a AV-spoločností, než pre bežných záujemcov o túto problematiku. Postupom času sa však jeho tvorcovia rozhodli pre radikálnu zmenu – a tak s časovým oneskorením dvoch mesiacov sprístupnili na stránkach Virus Bulletin.com jeho digitálne (PDF) verzie. Rovnaký krok sa pred pár dňami rozhodli urobiť aj v prípade prestížnych AV-testov Virus Bulletin 100 %, ktorých kompletné textové znenie je odteraz konečne voľne dostupné pre všetkých záujemcov priamo na Internete.

Na našom informačnom serveri sme sa o existencii, zameraní i význame periodika Virus Bulletin zmienili už mnohokrát. Všeobecne možno o ňom povedať, že sa jedná o vysoko profesionálny mesačník, ktorý obsahuje množstvo zaujímavých informácií o novinkách na scéne škodlivých kódov (t.j. počítačových vírusov, červov, trójskych koňov i iného nežiadúceho softvéru), AV-systémov, o nových možnostiach a formách v oblasti AV-bezpečnosti a pod.. Samozrejmosťou sú rozsiahle a do detailov vypracované analýzy najzaujímavejších a najrozšírenejších škodlivých kódov, hodnotenia existujúcich AV-systémov z rôznych uhlov pohľadu, ako aj ich rozsiahle testy, ktoré sa uskutočňujú s periódou raz za dva mesiace.

Zverejňovanie kompletných výsledkov AV-testov Virus Bulletin 100 % na rôznych informačných serveroch je ich tvorcami zakázané ešte aj dnes. Na stránkach AV-spoločností sa z času na čas kde tu objavujú informácie o úspechu toho-ktorého AV-systému v najnovšom teste, no vždy sa jedná len u fragmenty informácií, ktoré sú vytrhnuté v rozsiahlejšieho celku a majú najmä propagačný charakter. Čas urobil opäť svoje a zdá sa, že situácia v tomto smere sa zmení predsa len k lepšiemu. Odteraz by podľa dostupných informácií mali byť na web sajte Virus Bulletin.com pravidelne zverejňované úplné znenia jednotlivých AV-testov Virus Bulletin 100 %, pričom treba počítať s tým, že rovnako ako pri digitálnej verzii samotného periodika budú tieto informácie publikované s istým oneskorením (... so sklzom dvoch mesiacov). Nemožno sa predsa diviť, veď predplatitelia za svoje nemalé peniaze musia mať nejaké tie výhody v porovnaní s tými používateľmi, ktorí majú záujem o cenné informácie, no nemajú záujem za ne platiť.

Z nášho pohľadu je pre prípadných záujemcov o problematiku AV-systémov dôležité to, že si budú môcť prečítať nielen všeobecné informácie o tom, na akej platforme OS daný test prebiehal a aké mal špecifiká, ale budú mať konečne k nahliadnutiu aj kompletné hodnotenia každého testovaného AV-systému. Hodnotenia ako to už býva zvykom pri týchto testoch sú rozdelené na numerické a slovné. Prvá forma hodnotenia vyjadruje percentuálnu úspešnosť toho-ktorého AV-systému pri identifikácii najrozšírenejších, štandardných i polymorfných škodlivých kódov a tiež makrovírusov obsiahnutých v relatívne rozsiahlej testovacej množine dát. Druhá forma hodnotenia sa naopak zameriava na stručnú charakteristiku daného AV-systému po stránke jeho kvalitatívnych možností, nedostatkov, prípadne objavených problémov a slabých miest, ktorým by jeho tvorcovia do budúcnosti mali venovať viac pozornosti. Výnimkou nie je ani stručný opis falošných poplachov a dôvodov, ktoré viedli k ich vzniku a tým neraz aj k strate prestížneho ocenenia Virus Bulletin 100 %. Z celkového pohľadu poskytujú tak numerické ako aj slovné hodnotenia používateľom ucelenejší obraz o kvalitatívnych možnostiach jednotlivých testovaných AV-systémov, ktoré môžu vhodne využiť pri rozhodovaní sa, ktorému AV-systému zveria "do rúk" svoj systém a v ňom uložené dáta.
Mimochodom, v záverečnom sumáre AV-testu sú prístupné informácie o tom, na akej hardvérovej konfigurácii bol test vykonaný, pričom nechýba ani odkaz na výpis škodlivých kódov, ktoré boli obsiahnuté v aktuálne použitej testovacej množine. Škoda len, že medzi všetkými týmito prezentovanými informáciami sa už nenašlo miesto pre vhodné spracovanie a zverejnenie tabuľky, ktorá udáva rýchlosť akou AV-systémy kontrolovali vybrané typy objektov (t.j. klasické súbory, ZIP archívy, ... ).

Ako je teda vidieť, časom aj tvorcovia britského periodika Virus Bulletin pochopili, že je lepšie nájsť si spôsob prezentácie existujúcich a pre širokú používateľskú verejnosť častokrát zaujímavých informácií, než sa snažiť ich silou mocou udržať v tajnosti a poskytovať ich výlučne platenou formou väčším softvérovým firmám a AV-spoločnostiam. Toho času sú uverejnené na web stránkach Virus Bulletin.com síce len výsledky augustového testu AV-sytémov určených pre OS Novell NetWare, no už onedlho by k nim mali začať pribúdať výsledky ďalších priebežne vykonávaných AV-testov.Súvisiace články:
2002-08-02 14:45:00  Periodikum Virus Bulletin je konečne prístupné pre všetkých... - Virus Bulletin
2002-05-30 11:05:00  Virus Bulletin.com - nový vzhľad & lepší prístup k informáciám... - Virus Bulletin
2002-02-07 13:50:00  Noví ľudia - nový prístup, nové zákazy!!! - Virus Bulletin


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.