Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-11-25 12:05:00 - Martin LEPIŠ - AV programy
eTrust EZ Armor Security Suite  (... získajte ho ZADARMO!!!)

Škody spôsobené na dátach používateľov vplyvom činnosti škodlivých kódov v posledných rokoch razantne stúpli a podľa predpovedí viacerých odborníkov nemožno očakávať v tejto oblasti v nadchádzajúcom období žiadnu výraznejšiu zmenu. Používateľom počítačov, no hlavne služieb siete Internet nezostáva nič iné, než aj naďalej dbať o to, aby ich systémy boli dôkladne zabezpečené a vždy chránené aktualizovaným AV-systémom. V istých okamihoch však čisto AV-ochrana nestačí, a tak je vhodné okrem nej mať k dispozícii aj firewall, ktorý dokáže počítač ochrániť pred hackermi, internetovými červami, nežiadúcou reklamou a pod.. Otázkou zostáva, kde získať všetok tento softvér – a to tak, aby bol čo najkvalitnejší a zároveň jeho cena bola prijateľná?! Dočasným riešením by sa pre mnohých používateľov mohol stať bezpečnostný balík nazvaný eTrust EZ Armor. Ten predstavuje integrované softvérové riešenie, ktoré v sebe integruje nielen dostatočne kvalitný a v mnohých renomovaných testoch ocenený AV-systém, ale aj výkonný a všestranne nastaviteľný firewall. Najzaujímavejšie na tomto produkte je ale toho času to, že vďaka aktívnej spolupráci spoločnosti Computer Associates (... ktorá je jeho tvorcom) a softvérového gigantu Microsoft ho môžu prípadní záujemcovia získať na dobu jedného roka (... odo dňa jeho prvej inštalácie) za veľmi prijateľnú cenu – úplne ZADARMO!!!

Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť považujeme za vhodné toto bezpečnostné a AV-riešenie aspoň zbežne predstaviť a poukázať na jeho všestranné možnosti v boji proti nežiadúcim i škodlivým kódom, nebezpečným internetovým prvkom a nevyžiadanej internetovej reklame, emailovým správam i vzdialeným útočníkom. Ako sme už spomenuli, bezpečnostný balík eTrust EZ Armor pozostáva z výkonného AV-systému eTrust EZ Anti-Virus a osobného firewallu nazvaného eTrust EZ Firewall. Jeho veľkou výhodou je to, že formálne eTrust EZ Armor tvorí len integrujúci prvok medzi AV-systémom a firewallom, pričom každý z týchto dvoch produktov je možné používať samostatne podľa individuálnych potrieb a požiadaviek toho-ktorého používateľa. Inštaláciu kompletného bezpečnostného balíka je možné vykonať na počítačoch s nainštalovaným OS MS Windows 9x-XP, pričom je pri takomto kroku potrebné počítať so "stratou" približne 16 MB.
Počas samotnej inštalácie sa do systému najprv integruje AV-systém, ktorý si vyžaduje stiahnuť zo siete Internet malý aktualizačný balík obsahujúci najnovšiu verziu jeho skenovacieho motora a databázy vírusových reťazcov. Ďalej nasleduje ešte inštalácia firewallu. V jej závere je potrebné zodpovedať na niekoľko jednoduchých otázok týkajúcich sa stupňa ochrany používaného počítača, prostredníctvom ktorých sprievodca prednastaví počiatočnú konfiguráciu samotného firewallu. Po neodmysliteľnom reštarte by sa mali v hlavnom paneli úloh zobraziť ikony, z ktorých jedna indikuje aktivitu AV-systému a druhá činnosť i prípadné pokusy o prienik do systému zachytené firewallom.

eTrust EZ Anti-Virus (... verzia 6.1.x)
... tento produkt predstavuje po grafickej stránke dosť jednoducho a nie práve najprehľadnejšie riešený AV-systém, ktorý si kladie za úlohu poskytnúť používateľom maximálnu formu AV-ochrany pred všetkými typmi škodlivých i nežiadúcich kódov bez nutnosti akýchkoľvek výraznejších zmien v jeho počiatočnej konfigurácii. Všeobecne možno povedať, že sa jedná o odľahčenú verziu výkonného AV-systému eTrust Anti-Virus, ktorý je určený pre nasadenia v malých, stredných i rozľahlých počítačových sieťach, kde okrem iných funkcií spojených s AV-ochranou počítačových staníc na úrovni súborov, archívov a emailových správ poskytuje aj centralizovanú sieťovú správu, konfiguráciu a aktualizáciu. O vyhľadávanie existujúcich i nových počítačových vírusov, červov i trójskych koňov sa stará klasický skener a rezidentný monitor, ktoré využívajú pri svojej činnosti spoločné skenovacie jadro napojené na rozsiahlu – denne aktualizovanú databázu vírusových vzoriek a priemerne výkonnú heuristickú analýzu. Celková rýchlosť skenovania sa na výkonnejších počítačoch javí ako relatívne dobrá, pričom rovnako je možné hodnotiť aj možnosti v oblasti identifikácie a eliminácie škodlivých kódov. Pri najrozšírenejších počítačových vírusoch, červoch a trójskych koňoch dokáže tento AV-systém okrem odstránenia infikovaných a nežiadúcich súborov zo systému, vykonať aj úpravu potrebných položiek na úrovni systémových registrov a vybraných systémových súborov.

K hlavným modulom tvoriacim AV-systém eTrust EZ Anti-Virus v jeho terajšej verzii patria:

 • Local Scanner ... umožňuje vyhľadávanie, automatické liečenie alebo eliminovanie infikovaných a podozrivých súborov na výmenných, lokálnych i sieťových diskových jednotkách;

 • Real-Time Monitor ... zabezpečuje permanentnú AV-kontrolu počítača a jeho zdrojov;

 • Scheduler ... umožňuje časové plánovanie AV-testov nad vybranými diskmi, adresármi i súbormi;

 • Updater ... stará sa o pravidelnú - časovo plánovanú, inkrementálnu aktualizáciu jadra AV-systému i jeho databázy vírusových reťazcov prostredníctvom siete Internet;

 • Log Viewer ... zhromažďuje informačné správy o všetkých operáciách vykonaných jednotlivými modulmi AV-systému počas ich činnosti i manipulácie používateľa s nimi;

 • Rescue Disk ... umožňuje generovať a v prípade potreby použiť odľahčenú verziu klasického skenera pre prostredie MS DOS, ktorá navyše obsahuje aj zálohu dôležitých systémových oblastí a súborov.

Len pre úplnosť spomeňme, že klasický skener je možné aktivovať aj prostredníctvom kontextového menu dostupného v systéme napríklad pri práci so súborovým manažérom alebo priamo samotným prieskumníkom. Počas procesu skenovania prebieha kontrola buď len na úrovni vybraných súborov, najrozšírenejších archívov (... ako sú: ARJ, CAB, GZ, JAR, LHA, TGZ, RAR, ZIP) a súborov obsahujúcich databázy emailových správ alebo na úrovni všetkých v systéme dostupných súborov. Hoci sme spomenuli, že počiatočná konfigurácia AV-systému by mala vyhovovať väčšine používateľov, prípadní záujemcovia si ju majú možnosť zmeniť a uspôsobiť podľa vlastných predstáv prostredníctvom bohatého (... čo do počtu možností) konfiguračného menu alebo veľmi jednoduchého sprievodcu. Pre tých náročnejších je navyše dostupná aj funkcia umožňujúca im chrániť jednotlivé nastavenia za pomoci zvoleného hesla.

Z celkového pohľadu predstavuje eTrust EZ Anti-Virus vo svojej šiestej verzii kvalitný AV-systém, ktorý by pri svojej pravidelnej a automaticky prebiehajúcej aktualizácii mal bez akýchkoľvek problémov dokázať ochrániť počítačový systém pred existujúcimi i každým dňom pribúdajúcimi vírusovými infiltráciami.

eTrust EZ Firewall (... verzia 3.7.x)
... o tom, aké dôležité je mať vo svojom systéme okrem kvalitného AV-systému aj osobný firewall sa mnohí používatelia presvedčili na vlastnej koži len nedávno – v čase keď sa sieťou Internet začali znenazdajky šíriť internetové červy ako Blaster, Welchia a ďalšie im podobné. Hlavnou úlohou firewallu je na základe všeobecne stanovených a neskôr priebežne používateľom doplnených pravidiel chrániť zdroje počítača pred možnými útokmi zo strany vzdialeného útočníka (napr.: hackera, internetového červa, trójskeho koňa, ...). Zároveň firewall umožňuje jednoznačne definovať, ktoré z používaných aplikácií a v akom rozsahu môžu pristupovať k lokálnej počítačovej sieti alebo k sieti Internet. Poskytuje tiež prehľad o všetkých sieťových aktivitách a neraz ponúka aj bohaté možnosti, prostredníctvom ktorých sa používatelia dokážu pri surfovaní po Internete chrániť pred nebezpečnými JavaScript i ActiveX prvkami, cookies i nežiadúcou pop-up reklamou. V tom lepšom prípade by nemala chýbať ani kontrola vykonávaná na úrovni emailových správ, resp. ich súborových príloh, ktorá sa stará o okamžité blokovanie vopred určených – pre používateľa nežiadúcich alebo nebezpečných príloh. Riešením, ktoré integruje v sebe všetky vyššie spomenuté možnosti a obsahuje ešte množstvo ďalších funkcií určených pre dôkladnú ochranu počítačových systémov je aj eTrust EZ Firewall.

Mnohým používateľom by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že sa jedná o nové bezpečnostné riešenie obsahujúce skutočne vynikajúce možnosti ako ochrániť počítač pred neželanými návštevníkmi, no skutočnosť je troška iná. Nejedná sa o nič nové, ale len inak pomenované, medzi používateľmi veľmi dobre známe a obľúbené softvérové riešenie nazvané ZoneAlarm Pro. Tí, ktorí teda tento softvér dôverne poznajú určite jeho funkcie ani prednosti nijako zdôrazňovať netreba. Pre tých ostatných je tu aspoň stručný prehľad toho, čo všetko im eTrust EZ Firewall poskytuje/umožňuje:

 • všeobecný prehľad o zabezpečení prichádzajúcej a odchádzajúcej sieťovej komunikácie;

 • počet zablokovaných príloh v rámci emailových správ, ktoré boli označené za podozrivé;

 • okamžité (de-)aktivovanie celej sieťovej komunikácie v rámci chráneného počítača;

 • definovanie (ne-)povolených sieťových služieb na úrovni jednotlivých portov;

 • definovanie (ne-)dôveryhodných počítačových sietí, ich segmentov alebo konkrétnych počítačov;

 • tri stupne bezpečnosti pri určovaní, ktoré aplikácie a ich jednotlivé komponenty môžu využívať služby siete Internet v plnom rozsahu, v obmedzenej miere (... na úrovni vybraných sieťových služieb/portov), a ktoré majú prístup k sieti zablokovaný úplne;

 • definovanie rozsahu generovania varovných a informačných hlásení o všetkých vykonávaných aktivitách pri využívaní sieťových služieb na úrovni aplikácií i sieťových služieb používaných systémom i používateľom;

 • nastaviť systém ochrany pred nežiadúcimi prvkami typu cookies, JavaScript a ActiveX sťahovanými na lokálny počítač počas práce používateľa so sieťou Internet – najmä teda prehliadačmi web stránok;

 • aktivovať blokovanie pop-up reklamných web systémov;

 • stanoviť súborové prípony, ktoré budú v emailových správach, resp. ich prílohách považované za blokované a pre používateľa označené za rizikové, potenciálne nebezpečné.

Veľkou výhodou všetkých nastavení v rámci eTrust EZ Firewall je to, že si ich môže používateľ meniť rýchlo a medzi troma základnými – prednastavenými režimami (... za pomoci tiahla) alebo si konfiguráciu jednotlivých položiek môže upraviť podľa vlastných požiadaviek, do tých najmenších detailov. Pracovné prostredie je na rozdiel od AV-systému omnoho prehľadnejšie i graficky príťažlivejšie, pričom taktiež umožňuje náročnejším používateľom chrániť všetky nastavenia za pomoci zvoleného hesla. Priamou súčasťou firewallu je prehľadný a názorný sprievodca jeho konfiguráciou a tiež dosť rozsiahla a vynikajúco spracovaná nápoveda.

Ako je teda možné vidieť na základe uvedených informácií bezpečnostný balík eTrust EZ Armor síce nie je plne originálnym softvérovým riešením pochádzajúcim od AV-spoločnosti Computer Associates, no i napriek tomu v sebe integruje všetko, čo je potrebné pre dosiahnutie dôkladnej a všestranne zameranej ochrany počítačových staníc s OS MS Windows. Výkonný a pravidelne aktualizovaný AV-systém a rovnako aj firewall by mali byť pre používateľov dostatočne silnou, či skôr účinnou zbraňou v boji proti rozmáhajúcemu sa nepriateľovi, t.j. škodlivým a nežiadúcim kódom. Tých, ktorých toto bezpečnostné a AV-riešenie zaujalo a majú záujem odskúšať si jeho možnosti na svojom počítači, poprípade ním chcú chrániť svoj počítač počas nasledujúceho jedného roka odporúčame stiahnuť si inštalačný balík prostredníctvom odkazu zverejneného na našich stránkach – v sekcii nazvanej Download / TRIAL verzie AV.


Dôležité upozornenie! Získanie licenčného čísla oprávňujúceho používateľa používať produkt eTrust EZ Armor Security Suite počas obdobia jedného roka odo dňa inštalácie je podmienené registráciou, ktorú je potrebné vykonať priamo tu. Po úspešnom zaregistrovaní obdrží každý používateľ, na ním uvedenú emailovú adresu, správu s licenčným číslom, ktoré požaduje inštalátor pri inštalácii bezpečnostného balíka eTrust EZ Armor. Získať ročnú, bezplatnú licenciu od AV-spoločnosti Computer Associates na tento produkt môžu všetci záujemcovia najneskôr do 30.6.2004.Súvisiace články:
2002-10-28 09:45:00  eTrust EZ Anti-Virus 6.0 - AV programy
2001-06-20 15:00:00  eTrust EZ Anti-Virus - AV programy


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.