Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-12-06 14:15:00 - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti
AV-spoločnosti & nové - inovované verzie AV-systémov...

AV-spoločnosti vyvíjajú nové verzie svojich AV-riešení priebežne počas celého roka, pričom hlavné výsledky svojej práce prezentujú najčastejšie v jeho poslednom kvartáli. Zabúdať by sa však nemalo ani na to, že inovácie v oblasti AV-systémov nepredstavujú len úplne nové verzie. Pozornosť treba venovať aj minoritným verziám, ktorých aplikačný kód neraz obsahuje odstránené vážne nedostatky, doplnené nové funkcie a je prispôsobený pre nové verzie OS MS Windows i kancelárskeho balíka MS Office 2003. Na prelome minulého a tohto mesiaca sa objavili na trhu nové, poprípade len inovované AV-systémy od AV-spoločností ako Alwil Software, Kaspersky Labs. a Norman ASA.

Ako sme naznačili už v úvode, okrem úplne nových verzií AV-systémov sú pre používateľov počítačov dôležité aj ich minoritné verzie. Tie síce so sebou neprinášajú také výrazné zmeny a novinky, no ich hlavnou úlohou je odstrániť z aplikačného kódu AV-systému priebežne (... počas ostrej prevádzky) odhalené chyby a nedostatky, doplniť potrebné funkcie pre správnu identifikáciu nových škodlivých kódov, optimalizovať výkon AV-systému ako celku a minimalizovať zaťaženie OS i systémových prostriedkov pri jeho používaní. Je preto prinajmenšom vhodné, aby sa každý používateľ aspoň raz za mesiac zbežne informoval prostredníctvom web stránok tej-ktorej AV-spoločnosti o tom, či náhodou nebola vydaná nová verzia ním používaného AV-systému. V prípade, že na ňu narazí určite by mal veľmi dobre zvážiť možnosť jej automatickej, poprípade manuálnej inštalácie.


Kaspersky Anti-Virus (... verzia 4.5.0.9x)
... tento AV-systém pochádzajúci od ruskej AV-spoločnosti Kaspersky Labs. určite nie je potrebné nikomu príliš predstavovať. Hoci dnes už nepatrí k tým najrýchlejším stále si drží výrazný náskok pred konkurenciou v oblasti vyhľadávania a eliminácie všetkých typov škodlivých kódov. Ako jeden z mála dokáže kontrolovať obrovskú množinu rôznych typov klasických i run-time komprimovaných súborov, archívov a emailových databáz. Vo svojej bohatej výbave ponúka počnúc klasickým skenerom a rezidentným monitorom všetko, až po výkonný systém pre kontrolu integrity dát uložených na pevných diskoch, ktorý môže neraz poslúžiť ako doplnkový nástroj pri ochrane systému pred počítačovými vírusmi, červami i trójskymi koňmi.

Tu je zoznam aspoň tých najdôležitejších inovácií, ktoré so sebou prináša aktuálna verzia:

 • doplnená možnosť kontrolovať dokumenty generované aplikáciami kancelárskeho balíka MS Office 2003;

 • zlepšená funkčnosť skenera pri kontrole emailových databáz umiestnených v zdieľaných adresároch;

 • zlepšená stabilita a minimalizácia zaťaženia systému pri práci rezidentného monitora na počítačoch s OS MS Windows 9x;

 • odstránené problémy pri kontrole makier obsiahnutých v dokumentoch kancelárskeho balíka MS Office 2000 pod OS MS Windows XP;

 • odstránené problémy pri eliminácii škodlivých kódov z emailových databáz aplikácie MS Outlook Express;

 • odstránené zobrazovanie falošných chybových hlásení typu "I/O Error" pri kontrole systému prostredníctvom klasického skenera i rezidentného monitora;

 • ošetrených bolo navyše viacero drobných chýb a nedostatkov týkajúcich sa procesu liečenia infikovaných súborov.

Ďalších oveľa zásadnejších vylepšení tentoraz zameraných na celkové zrýchlenie skenovacieho motora by sa používatelia tohto AV-systému mali dočkať až v jeho piatej verzii. Jej uvedenie na trh však možno očakávať až v prvej polovici budúceho roka.
Na druhej strane prevádzkovatelia serverových systémov postavených na OS Unix a Linux, ktorí používajú tento AV-systém za účelom kontroly emailovej komunikácie na päťkovú verziu už čakať nemusia. Kaspersky Anti-Virus pre Unix/Linux Mail Servers 5.0 a tiež aj Kaspersky Anti-Virus pre Linux WorkStation 5.0 sú už takmer mesiac oficiálne dostupné na trhu. Vybavené sú novým prepracovaným skenovacím motorom, ktorého kvalita detekcie a eliminácie škodlivých kódov zostala zachovaná a navyše výkon čiastočne stúpol. Podľa dostupných informácií sa kompletného preprogramovania dočkali aj všetky moduly zodpovedajúce za kontrolu prijímaných a odosielaných emailových správ. Upravené boli možnosti centrálnej správy, závislosť AV-systému na licenčných kľúčoch, generovanie výstupných reportov, ... a odstránených bolo viacero chýb objavených v aplikačnom kóde. Z pôvodného inštalačného balíka boli odstránené komponenty, ako sú: KAV Control Centre, KAV Tuner, KAV Monitor a KAV Inspector.

Viac informácií o zmenách vykonaných v AV-riešeniach Kaspersky Anti-Virus pre OS MS Windows, Unix a Linux sa prípadní záujemcovia môžu dozvedieť na web stránkach spoločnosti Kaspersky Labs., kde nájdu aj odkazy umožňujúce získať najnovšie inštalačné balíky toho-ktorého AV-systému.


Norman Virus Control (... verzia 5.70)
... v poradí ďalším inovovaným produktom sa stal v týchto dňoch AV-systém Norman Virus Control od fínskej AV-spoločnosti Norman ASA. Ten sa od svojej vyššie spomenutej konkurencie líšia tým, že má implicitne preddefinované nastavenia jednotlivých modulov na takej úrovni, aby dokázal väčšinu vírusových incidentov riešiť automaticky, bez nutnosti zásahu používateľa a minimálne pri tom zaťažoval systém a jeho prostriedky. Na úrovni skenovacieho jadra má navyše implementovanú novú technológiu SandBox 2, ktorá mu umožňuje okamžite identifikovať niektoré typy nových škodlivých kódov (t.j. skôr, než vykonajú ich detailnú analýzu AV-špecialisti a vydajú inovovanú verziu databáz vírusových reťazcov).

Nová verzia tohto AV-systému so sebou prináša:

 • novinku nazvanú Norman Cleaning Module, ktorá je implementovaná v klasickom skeneri a rezidentnom monitore, pričom jej hlavnou úlohou je komplexná eliminácia moderných vírusových infiltrácií ako na úrovni súborového systému, tak aj systémových súborov a registrov (... samozrejme bez zásahu používateľa);

 • kompletne preprogramovaný modul Norman Internet Protection, ktorý sa stará o vyhľadávanie škodlivých kódov obsiahnutých v prichádzajúcej a odchádzajúcej emailovej komunikácii (t.j. v emailových správach a tiež ich klasických i komprimovaných prílohách);

 • optimalizovanú kontrolu emailových správ na úrovni sieťových protokolov POP3 a SMTP, pričom podpora protokolu IMAP bola zrušená;

 • doplnenú podporu pre kontrolovanie obsahu archívov typu CAB;

 • zlepšenú funkčnosť rezidentného skenera pri komunikácii s karanténou;

 • sprehľadnené generovanie reportov rezidentného skenera používaného v OS MS Windows NT-2003;

 • odstránené a ošetrené chyby pri činnosti ďalších modulov, ako sú: NDesk, Norman Internet Update a Zanda Agent.

Ďalšie informácie o novinkách nachádzajúcich sa v novej verzii AV-systému Norman Virus Control môžu prípadní záujemcovia nájsť na web stránkach AV-spoločnosti Norman ASA. Aktuálnu verziu inštalačného balíka si pritom môžu stiahnuť priamo z nášho web sajtu – zo sekcie nazvanej Download / TRIAL verzie AV.


Avast! pre Kerio (... verzia 4.1.5x)
... česká AV-spoločnosť Alwil Software oficiálne zverejnila odľahčenú verziu AV-systému Avast! 4.1, ktorá je určená pre priamu spoluprácu s vybranými aplikáciami od spoločnosti Kerio Technologies. Ide konkrétne o Kerio Mail Server, ktorý v kombinácii s týmto AV-systémom ponúka používateľom účinnú ochranu proti masovo sa šíriacimi škodlivými kódmi na úrovni emailového servera. Druhou možnosťou je integrácia AV-systému do aplikácie Kerio WinRoute Firewall rovnako za účelom AV-kontroly prebiehajúcej sieťovej komunikácie.
Avast! pre Kerio sa vyznačuje malými nárokmi na diskovú kapacitu i systémové prostriedky. Jeho rozhranie umožňuje nastaviť základné parametre týkajúce sa modulu pre vykonávanie automatickej – inkrementálnej aktualizácie a ovládať AV-systém ako integrovaný celok. Skenovacie jadro AV-systému Avast! využívané vyššie spomenutými aplikácia Kerio má rovnaký výkon a možnosti pri vyhľadávaní počítačových vírusov, červov a trójskych koňov ako Avast! 4.1 pre OS Windows. Avšak vzhľadom na to, že sa jedná skutočne len o integrované AV-riešenie nie sú v ňom dostupné moduly ako klasický a rezidentný skener.

Viac informácií, vrátane možnosti stiahnuť si skúšobnú verziu AV-systému Avast! pre Kerio je dostupných na web stránkach AV-spoločnosti Alwil Software.


Avast! Server Edition (... verzia 4.1.6x)
... ďalšou významnou a dlho očakávanou novinkou v softvérovom portfóliu AV-systémov českej spoločnosti Alwil Software sa stal Avast! Server Edition, ktorý predstavuje výkonný a všestranne použiteľný nástroj v boji proti všadeprítomným škodlivým kódom. Okrem priamej AV-ochrany súborových serverových systémov, ponúka prostredníctvom svojich početných plug-in modulov aj ochranu viacerých subsystémov – akými sú napríklad: elektronická pošta, firewally, proxy servery a pod.. Toho času si prevádzkovatelia serverov majú možnosť vybrať plug-in moduly pre ochranu: MS Exchange Server (... verzia 5.x – 2003), MS Proxy/ISA Server (... verzia 2x – 2000), SMTP Server, Lotus Domino Server, CVP Firewall a MS SharePoint Server.
Serverová edícia AV-systému Avast! využíva nové, vo viacerých testoch ocenené skenovacie jadro, pričom celý systém je prispôsobený pre nasadenie na malých a stredných clustrových i terminálových serveroch (... typu MS Terminal Server a Citrix MetaFrame). Medzi jej základné moduly patrí klasický skener a rezidentný monitor, modul pre automatickú i vynútenú aktualizáciu jadra systému i jeho pravidelne rozširovanej databázy vírusových reťazcov, modul pre kontrolu nežiadúcich skript kódov i emailovej komunikácie, známa vírusová truhla – karanténa, skener pre príkazový riadok a pod.. V jeho výbave nechýba ani test pri štarte systému, ktorý prebieha počas nábehu OS MS Windows, pričom umožňuje identifikovať a eliminovať škodlivé kódy skôr, než sa dokážu aktivovať a umiestniť do pamäte. Správcov takto chránených serverov určite poteší aj dostupnosť modulu nazvaného správca notifikácií, ktorého úlohou je zasielať informačné správy o nájdených vírusových infiltráciách prostredníctvom emailových i SMS správ, Windows pop-up okien, tlačových výstupov na sieťovej tlačiarni alebo formou krátkych správ určených pre aplikáciu Windows Messenger. Menej skúsení správcovia ocenia aj dostupnosť viacerých sprievodcov, ktorí im na základe ich odpovedí dokážu automaticky nastaviť AV-systém do tej najvhodnejšej konfigurácie. Použitím jednotlivých dostupných – zakúpených plug-inov sa dá determinovať dodatočná forma AV-ochrany na serverovom systéme.

Oveľa detailnejšie informácie o novinkách a možnostiach nasadenia AV-systému Avast! Server Edition môžu prípadní záujemcovia nájsť na web stránkach AV-spoločnosti Alwil Software.

Nových a tiež inovovaných AV-riešení, ktoré priebežne prichádzajú na softvérový trh, ako je možné vidieť, je skutočne neúrekom. Od každého používateľa, firmy či organizácie teda záleží, ktoré z nich si vyberie a rozhodne sa ho používať pre dosiahnutie dostatočne účinnej AV-ochrany svojich systémov.Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.