Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-12-10 12:35:00 - Martin LEPIŠ - AV spoločnosti
AV-spoločnosť Eset Software & nová verzia AV-systému NOD32...

Záver tohto roka sa pomaly, no nezadržateľne blíži a spolu s ním nás jednotlivé AV-spoločnosti "bombardujú" prekvapeniami vo forme nových – vylepšených AV-riešení. Jednou z nich je aj slovenská AV-spoločnosť Eset Software, ktorá tento týždeň zverejnila novú a funkčne výrazne rozšírenú verziu svojho AV-systému NOD32. Tá so sebou okrem množstva drobných úprav a vylepšení prináša aj úplne nový internetový filter, ktorého úlohou je chrániť počítačový systém pred útokmi zo strany existujúcich i novo vznikajúcich internetových červov, ako sú: CodeRed, Blaster, Welchia a iné. Ďalších viditeľných zmien (... k lepšiemu) sa dočkali aj moduly: Aktualizácia, IMON a Mirror.

Základné informácie týkajúce sa dvojkovej verzie slovenského AV-systému NOD32 sme na stránkach nášho servera zverejnili už dávnejšie (... prečítať si ich môžete priamo tu) a preto sa dnes pozrieme výlučne len na tie najzaujímavejšie novinky/vylepšenia, ktoré prináša používateľom jeho najaktuálnejšia verzia – nesúca číselné označenie 2.0.0.8. Tou hlavnou z nich je dozaista integrácia nového internetového filtra nazvaného Packet Worm Scanner na úrovni modulu IMON. Jeho úlohou je kontrolovať prichádzajúce sieťové pakety a blokovať tie z nich, ktoré sú typické pre masovo sa šíriace internetové červy, ako sú: CodeRed, Blaster, Welchia, ... . Vďaka činnosti tohto filtra by mali byť počítačové systémy v budúcnosti dočasne chránené proti útokom zo strany nových internetových červov – a to až do okamihu, kým si používatelia nenainštalujú do svojich OS MS Windows potrebné bezpečnostné záplaty. Informácie potrebné pre správne fungovanie Packet Worm Scannera sú získavané podľa potreby pri procese inkrementálnej aktualizácie AV-systému. Navyše modul IMON obsahuje v novej verzii možnosť vylúčiť z procesu monitorovania sieťových paketov niektoré (... používateľom určené – problematické) aplikácie. Praktické uplatnenie tohto internetového filtra na strane koncových systémov ukáže až čas, no už prvé skúsenosti s jeho používaním ukazujú, že používatelia opäť získali silnú a účinnú zbraň v boji proti moderným počítačovým infiltráciám.

K ďalším novinkám novej verzie AV-systému NOD32 patrí možnosť zadefinovať šablónu, ktorú bude modul IMON vkladať do predmetu každej infikovanej emailovej správy, aby používateľa jednoznačne upozornil na to, že v prijatej emailovej správe bol objavený škodlivý kód. Do hlavičiek infikovaných emailových správ je odteraz pridávaný krátky textový reťazec, ktorý nesie informáciu o tom, aký škodlivý kód bol v správe identifikovaný (... ukážka: "X-NOD32Result: Infected, Eicar testovaci subor").
V administrátorskej verzii NOD32 Control Center pribudla v module Mirror funkcia nazvaná "Aktualizácia komponentov", ktorá vnáša nové možnosti do procesu distribúcie aktualizačných súborov určených pre hromadnú inováciu AV-systémov NOD32 dostupných v lokálnej – firemnej sieti. Základný režim fungovania mirroru je založený na tom, že novo získané inštalačné balíčky s aktualizáciami výkonného jadra AV-systému a jeho jednotlivých modulov sú do aktualizačného adresára presúvané a ďalej distribuované okamžite po ich získaní z aktualizačných serverov spoločnosti Eset Software. Prostredníctvom novej funkcie sa však tento režim dá výrazne zmeniť. Administrátor môže priamy presun inštalačných balíčkov zablokovať za tým účelom, aby si každú novú verziu AV-systému NOD32 najprv odskúšal na testovacom systéme (... či náhodou neobsahuje nejaké chyby) a až následne potom ju sprístupnil ostatným počítačom – používateľom v jeho lokálnej sieti. O existencii novej verzie jadra AV-systému NOD32 je administrátor odteraz upovedomený formou informačnej emailovej správy. Priebežne vydávané aktualizácie na úrovni databázy vírusových vzoriek a doplnkových databáz určených pre prácu AV-systému s archívmi a rozšírenou heuristikou nie sú ovplyvňované použitím funkcie "Aktualizácia komponentov". V praxi to znamená asi toľko, že k ich priamej inovácii v rámci aktualizačného adresára dochádza vždy po ich stiahnutí z aktualizačných serverov spoločnosti Eset Software.

Na záver tohto stručného prehľadu noviniek ešte jedna informácia. Určite si poniektorí používatelia povšimli, že z času na čas trvá odozva aktualizačných serverov na strane AV-spoločnosti Eset Software dlhšie než by mala. Dôvodom je podľa dostupných správ ich nerovnomerné zaťaženie pri získavaní nových aktualizácií. Nová verzia AV-systému NOD32 preto v module Aktualizácia ponúka pri výbere aktualizačných serverov možnosť nazvanú "Automaticky vybrať server Esetu". Tá má zabezpečiť, že AV-systém sa bude snažiť v stanovených intervaloch získavať aktualizácie od najmenej zaťaženého servera. Týmto krokom sa zároveň výrazne zvýši šanca, že každý používateľ bude mať vo svojom systéme dostupnú novú databázu vírusových reťazcov vždy tak rýchlo, ako to len bude možné... .

Detailnejšie informácie o všetkých vykonaných zmenách v rámci AV-systému NOD32 (... verzia 2.0.0.8) môžu nájsť prípadní záujemcovia v oficiálnom diskusnom fóre na web serveri Wilder Security.com. Získať skúšobnú verziu tohto AV-systému (... ktorá je časovo obmedzená na použitie počas 30 dní) je možné na stránkach AV-spoločnosti Eset Software alebo priamo na našom web serveri – v sekcii nazvanej Download / TRIAL verzie AV (... približná kapacita súborov je 6,8 MB).Súvisiace články:
2003-12-12 08:15:00  AV-spoločnosť Eset Software & NOD32 Remote Administrator... - AV spoločnosti
2002-03-21 09:15:00  AV-spoločnosť ESET - zmeny a inovácie... - AV spoločnosti
2001-09-11 13:50:00  AV-spoločnosť ESET & NOD32... - AV spoločnosti


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.