Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2004-03-09 12:15:00 - Martin LEPIŠ - Novinky
Konferencia Security 2004 & Bezpečnosť dát 2004...  (Česká & Slovenská republika)

Udalosti posledných mesiacov nás všetkých utvrdili v tom, že je nesmierne dôležité venovať pozornosť otázkam informačnej bezpečnosti počítačových systémov a zároveň aj problematike zabezpečenia informácií prenášaných prostredníctvom vybraných služieb počítačovej siete Internet. Vďaka iniciatíve spoločnosti AEC – Data Security Company sa o najnovších udalostiach z oblasti informačnej a AV-bezpečnosti budú môcť dozvedieť účastníci českej konferencie Security 2004, ktorá sa uskutoční dňa 6.4.2004 v Prahe (Česká republika). Podobný obsah bude mať o niekoľko dní neskôr rovnako aj slovenská konferencia Bezpečnosť dát 2004, ktorá sa uskutoční dňa 14.4.2004 v Bratislave (Slovenská republika). Obidve tieto konferencie sľubujú zaujímavý obsah jednotlivých prednášok, ktoré budú prezentovať nielen domáci, ale aj významní zahraniční hostia. Úvodom zdôrazňujeme, že sa jedná o odborné – platené konferencie určené pre jednotlivcov i pracovníkov rôznych firiem a štátnych organizácií.


Konferencia Security 2004 (Česká republika)
... táto odborná konferencia s medzinárodnou účasťou sa uskutoční dňa 6. apríla 2004 (utorok) v reprezentatívnych priestoroch hotela Andel`s, v Prahe. Jej hlavným organizátorom je česká spoločnosť AEC – Data Security Company, pričom záštitu nad touto akciou prevzalo Ministerstvo informatiky ČR. Účasť na konferencii okrem popredných českých odborníkov na problematiku informačnej a AV-bezpečnosti potvrdili aj traja zahraniční hostia. Prvým z nich bude pán Miroslav Trnka zo slovenskej AV-spoločnosti Eset, druhým hosťom bude pán Mikko Hypponen z fínskej AV-spoločnosti F-Secure a tretím by mal byť pán Alexey Kalgin z ruskej AV-spoločnosti Kaspersky Labs..

Vzhľadom na bohatý program a veľký počet prednášajúcich bude konferencia rozdelená do štyroch blokov, s nasledujúcim programom (... názvy jednotlivých príspevkov uvádzame v pôvodnom – českom jazyku):

Bezpečnosť, verejná správa

 • Informační bezpečnost ve veřejné správě (Ing. Lubomír Moravčík, MI ČR)


 • Novela zákona o elektronickém podpisu (Ing. Jan Hobza, MI ČR)


 • Outsourcing bezpečnosti a použití IT ve státní správě (Ing. Jiří Mrnuštík, AEC)


 • Systém řízení IT bezpečnosti a možnosti jeho certifikace (Luděk Novák, BDO IT)


 • Zpracování a prosazování bezpečnostní politiky ve veřejné správě (Olga Přikrylová, AEC)


 • WiTness projekt (EU) – Wireless Trust for mobile businesses (Ing. Roman Garba, T-Mobile CZ)


 • Smart PKI - nejenom bezpečnostní aspekty distribuce osobní elektronické identity (Ing. Vladimír Král, Monetplus)

Hostia zo zahraničia

 • Data Security and the Real World (Mikko Hypponen, F-Secure)


 • Organised Crime in the Internet: Future Reality? (Alexey Kalgin, Kaspersky Labs.)


 • Spam a vírusy – bratia v zbrani (Ing. Miroslav Trnka, Eset)

Firewally, detekcia

 • Firewally: bojovníci první linie (Tomáš Vobruba, AEC)


 • Tajemství IDS/IPS (Oldřich Válka, AEC)

Antivírusy, antihackeri

 • Stručný průvodce světem a podsvětím testů antivirových systémů (Petr Odehnal, Grisoft)


 • Havěť 2003 (Igor Hák, Viry.cz)


 • Virové události za poslední rok v kostce (Ing. Pavel Baudiš, Alwil Software)

Prípadní záujemcovia môžu nájsť detailnejšie informácie o obsahu jednotlivých príspevkov, priebehu samotnej akcie, výške účastníckeho poplatku a tiež možnosti ako sa na túto odbornú konferenciu prihlásiť (... najneskôr však do 31.3.2004) priamo na stránkach spoločnosti AEC.cz.


Konferencia Bezpečnosť dát 2004 (Slovenská republika)
... v poradí už piaty ročník tejto odbornej konferencie sa uskutoční dňa 14. apríla 2004 (streda) v kongresovej sále Holiday Inn, v Bratislave. Jej hlavným organizátorom je bratislavská pobočka spoločnosti AEC – Data Security Company, v spolupráci so SASIB (Slovenskou asociáciou pre informačnú bezpečnosť), pričom akciu mediálne podporuje slovenský počítačový mesačník PC Revue. Na tohtoročnej konferencii bude žiaľ menej pozornosti venovanej otázkam AV-bezpečnosti, než tomu bude v prípade problematiky postupného uplatňovania elektronického podpisu v praxi, ktorý by mal v najbližších rokoch umožniť všetkým používateľom počítačov oveľa rýchlejšiu, efektívnejšiu a bezpečnejšiu komunikáciu nielen navzájom, ale aj vo vzťahu k úradom štátnej správy Slovenskej republiky.

Celý priebeh konferencie bude rozdelený do dvoch blokov, s nasledujúcim programom:

Bezpečnosť dát a antivírusová ochrana

 • Hacking v Linuxe (Tomáš Vobruba, AEC, Brno)


 • Komplexná antivírusová ochrana (Bc. Patrik Drugda, AEC, Bratislava)


 • Spam a vírusy – bratia v zbrani (Ing. Miroslav Trnka, Bratislava)

Elektronický podpis v praxi

 • K niektorým otázkam zavádzania elektronického podpisu v SR (Ing. Peter Oravec, NBÚ SR, Bratislava)


 • Čo sa skrýva za technológiou PKI (Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., CISA, FIIT STU Bratislava)


 • Elektronický podpis pre koncových používateľov (Ing. Ľuboš Batěk, Viasec, Bratislava)


 • Výhody modulárnych PKI pri implementácii do IS (Ing. Petr Vaněk, AEC, Brno)


 • Bezpečnostný audit certifikačných autorít (Ing. Ondrej Strnád, CSc., REI, Bratislava)


 • Ako funguje elektronická podateľňa (Ing. Rastislav Machel, Metagroup CESE, SRN)


 • Skúsenosti s používaním elektronického podpisu v praxi (Ing. Pavol Frič, CSc., DITEC, Bratislava)

Prípadní záujemcovia môžu nájsť detailnejšie informácie o obsahu jednotlivých príspevkov, priebehu samotnej akcie, výške účastníckeho poplatku a tiež možnosti ako sa na túto odbornú konferenciu prihlásiť (... najneskôr však do 31.3.2004) priamo na stránkach spoločnosti AEC.sk.Súvisiace články:
2003-04-16 11:35:00  Konferencia Bezpečnosť dát 2003 minulosťou - Novinky
2003-03-13 10:00:00  Konferencia - Security 2003 - Novinky
2003-03-06 10:15:00  Konferencia - Bezpečnosť dát 2003 - Novinky
2002-05-06 09:20:00  Konferencia - Security 2002 - Novinky
2002-03-14 13:30:00  Konferencia - Bezpečnosť dát 2002 - Novinky


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.