Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2004-07-01 14:45:00 - Martin LEPIŠ - Novinky
CHIP 7/2004 & ochrana pred škodlivými, nežiadúcimi kódmi i spamom...

V letných mesiacoch, kedy má väčšina používateľov dostatok času na surfovanie po Internete a vyhľadávanie nových informácií, programov a pod. treba počítať aj zo zvýšeným rizikom výskytu škodlivých kódov. V tomto smere je nutné rátať aj s tým, že okrem klasických vírusov, emailových a internetových červov či trójskych koňov vzrastie aj výskyt ďalších nežiadúcich aplikácií, ako sú: adware, spyware, dialers a iné. Používatelia, ktorí radi prispievajú do diskusných fór by navyše nemali zabúdať na spam, ktorý si ich vďaka "voľne pohodeným" emailovým adresám môže nájsť veľmi rýchlo. To ako sa pred modernými nástrahami Internetu chrániť sa môžete dozvedieť v júlovom čísle českého počítačového periodika CHIP.

Skôr než sa dostaneme k obsahu aktuálneho čísla časopisu CHIP vráťme sa na okamih k udalostiam z minulého roka, ktoré by mohli poslúžiť ako dostatočne názorná ukážka toho, že tvorcovia škodlivých kódov neoddychujú ani počas leta. Minuloročné letné prázdniny sa začali relatívne pokojne. V ich prvej polovici sa objavilo len niekoľko menej významných emailových červov, no neskôr sme mohli byť svedkami výraznejšieho rozšírenia nového typu trójskych koňov, ktoré získali označenie Trojan.Proxy (t.j. dokázali na infikovaných systémoch simulovať malé – výkonné proxy servery slúžiace spamerom pre rozposielanie nevyžiadaných reklamných emailových správ). Druhá polovica prázdnin sa zmenila doslova na "vírusové peklo", ktoré odštartoval najprv emailový červ Win32/Mimail, pričom o niečo neskôr sa k nemu pridalo niekoľko modifikovaných variantov internetového červa Win32/Blaster. Ten sa masovo rozšíril vďaka bezpečnostnej chybe objavenej v jadre OS MS Windows 2000/XP/2003 počas letných prázdnin – dostupnú bezpečnostnú záplatu samozrejme väčšina používateľov i správcov počítačových systémov ignorovala. O tom, aké to malo následky zrejme netreba ani ďalej písať... .
Zvykne sa hovoriť, že "nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie" a to je dôvod, prečo by mal každý používateľ veľmi dobre zvážiť, či je ochrana jeho počítačového systému adekvátna a dostatočne účinná proti existujúcim i novým typom škodlivých a nežiadúcich kódov. To bol zrejme jeden z hlavných dôvodov, kvôli ktorému sa tvorcovia časopisu CHIP v jeho júlovom vydaní venujú problematike zabezpečenia počítačových systémov pred útokmi zo strany škodlivých/nežiadúcich kódov, hackerov i eliminácii rozmáhajúceho sa spamu.

Začnime náš prehľad najprv tým, čo môžu nájsť čitatelia časopisu CHIP v jeho tlačenej podobe. V prvom rade je to Antivírusový stĺpček, v ktorom ich pravidelne p. Baudiš (... pracovník českej AV-spoločnosti Alwil Software) informuje o udalostiach i novinkách odohrávajúcich sa na scéne škodlivých kódov za posledné obdobie. Hoci stručne, no vždy dostatočne jasne tu môžu čitatelia nájsť popísané najnovšie vírusové hrozby – konkrétne riziká spojené so škodlivými kódmi typu Bot (t.j. programy umožňujúce na diaľku ovládať infikované systémy, či už pomocou IRC kanálov alebo P2P sietí) a využiteľnosť škodlivých kódov v službách spamerov. Ďalší článok nazvaný Spam a antispam je venovaný avizovanej problematike ochrany počítačových systémov pred rozmáhajúcim sa spamom. Jedná sa detailnejší pohľad na praktiky používané spamermi pri šírení spamu a na dostupné metódy pri identifikácii nevyžiadaných emailových správ reklamného charakteru, či už na strane emailových serverov alebo počítačov bežných používateľov. Na niekoľkých stranách sa nachádza rozpracovaný aj článok Buďte v strehu, ktorý sa venuje v piatich krokoch problematike ochrany počítačových systémov pred škodlivými a nežiadúcimi kódmi. Jednotlivé kroky prezentujú informácie o aplikáciách slúžiacich pre:

  • pravidelnú aktualizáciu systému,

  • ochranu sieťovej komunikácie (t.j. firewally),

  • ochranu pred škodlivými kódmi (t.j. AV-systémy),

  • ochranu pred nežiadúcimi kódmi typu spyware, adware, dialers,

  • priebežný monitoring systému a na ňom prebiehajúcich činností.

Najväčšou výhodou tohto dosť komplexného prehľadu je to, že pri každom kroku je okrem významu tej-ktorej formy zabezpečenia systému uvedený aj zoznam a stručná charakteristika najvhodnejších softvérových aplikácií použiteľných pre AV-ochranu, vyhľadávanie a elimináciu spywaru i adwaru, či ochranu sieťovej komunikácie. Za všetky z dostupných aplikácií sa oplatí spomenúť aspoň tie, ktoré môžu čitatelia/používatelia nájsť priložené aj na pravidelnej CD prílohe – jedná sa o aplikácie: Outpost Firewall, Sygate Personal Firewall, Kerio Personal Firewall, Avast!, AVG, Kaspersky Anti-Virus, SpyBot, SpywareBlaster, Ad-Aware a iné.

V závere časopisu poskytuje čitateľom ešte svoj pohľad na aktuálnu problematiku škodlivých kódov určených pre mobilné zariadenia typu Symbian aj pán Milan Loucký (riaditeľ spoločnosti Vogel Computer Media).

To, čo sme spomenuli vyššie je len ten najdôležitejší výber z tých informácií a aplikácií, ktoré sa nachádzajú v rámci júlového čísla českého počítačového magazínu CHIP 7/2004 a taktiež na jeho CD/DVD prílohe. Ak teda patríte k tým používateľom, ktorí by radi získali nejaký ten voľne a prakticky použiteľný bezpečnostný a AV-softvér natrvalo alebo len za účelom jeho odskúšania potom by ste určite nemali prehliadnuť – prepásť možnosť, ktorá sa Vám práve naskytá.


P.S.: V súvislosti s problematikou nežiadúcich kódov (t.j. spywaru, adwaru, dialers, ...) by sme používateľov siete Internet chceli upozorniť na nový – český web server Spyware.cz, ktorý sa začal v predchádzajúcich dňoch venovať týmto otázkam. Jeho tvorcom je kolega Igi, ktorý zrejme z praktických skúseností usúdil, že je lepšie vytvoriť samostatný web server s informáciami popisujúcimi samotné nežiadúce kódy, problémy ktoré spôsobujú aj to ako sa prejavujú, vrátane zverejnenia odkazov na softvér použiteľný pri ich eliminácii. Ak máte záujem dozvedieť sa niečo viac o nežiadúcich kódoch potom neprehliadnite ani tento zdroj informácií.

Vytlačiť článok... Zdroj: CHIP.cz


Súvisiace články:
2003-10-30 08:30:00  CHIP CD 11/2003 & problematika bezpečnosti dát... - Novinky
2003-04-02 09:15:00  CHIP CD 4/2003 & problematika AV-bezpečnosti... - Novinky
2002-07-25 10:25:00  CHIP SPECIÁL - Jak na počítačové viry... - Novinky
2002-03-30 09:15:00  CHIP CD 4/2002 & problematika AV-bezpečnosti... - Novinky


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.