Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2004-11-29 22:05:00 - Martin LEPIŠ - Editoriál
Čo bude ďalej s web serverom Vírusy.sk?!

Počas uplynulých mesiacov si určite nejeden z pravidelných návštevníkov web servera Vírusy.sk položil v duchu otázku: "Čo bude ďalej so sajtom Vírusy.sk?". Donedávna bolo dosť zložité poskytnúť akúkoľvek konkrétnu informáciu o ďalšom osude týchto web stránok, avšak situácia sa našťastie zmenila... . Pri vzniku web stránok Vírusy.sk na prelome roku 2000/2001 stáli dvaja ľudia – moja maličkosť (Martin LEPIŠ) a šikovný kolega schopný realizovať moje nápady (Václav FALTUS). Postupom času sa nám spoločne podarilo vytvoriť web sajt, ktorý si našiel množstvo spokojných návštevníkov i čitateľov a poskytol používateľom slovenského Internetu niečo, čo tu dovtedy nebolo – informačne hodnotné a pravidelne aktualizované médium poskytujúce informácie z oblasti sveta škodlivých kódov, AV-systémov i AV-spoločností. Získavať a spracovávať informácie, ktoré by zaujali široké spektrum návštevníkov nášho web sajtu nebolo jednoduché, ale spoluprácou s viacerými externými prispievateľmi sa nám podarilo po dobu štyroch rokov takmer nepretržite prinášať nové informácie o nových škodlivých kódoch, AV-systémoch, zmenách v oblasti bezpečnosti OS MS Windows a podobne. Na našich web stránkach sme za toto obdobie zverejnili približne 500 článkov, ktorých veľké percento tvorili popisy škodlivých kódov (... obsahujúce i nástroje na ich elimináciu), recenzie a komparatívne testy AV-systémov od popredných AV-spoločností i články náučného alebo informačného charakteru.

Po štyroch rokoch namáhavej a časovo náročnej práce došlo na stránkach servera Vírusy.sk k dosť náhlym zmenám, na ktoré neboli pripravení mnohí ich návštevníci. Tieto zmeny boli vyvolané najmä udalosťami, ktoré sa odohrali v mojom osobnom živote, či už išlo o úspešné ukončenie vysokej školy (máj 2004), nájdenie si nového zamestnania (júl 2004) - až po nástup na pozíciu špecialistu pre OS MS Windows NT-2003 (august 2004) v spoločnosti HP Invent, Slovakia. Všetky tieto udalosti a s nimi spojené aktivity sa postupom času odrazili aj na stránkach Vírusy.sk, čo malo za následok pozastavenie ich pravidelnej aktualizácie.

Mne osobne na záver zrejme môjho posledného editoriálu nezostáva nič iné, než sa poďakovať všetkým doterajším návštevníkom, čitateľom i prispievateľom web stránok Vírusy.sk za ich dlhoročnú priazeň, podporu a mnohé zaujímavé a podnetné návrhy smerujúce k zlepšeniu obsahu týchto web stránok. Pevne verím, že postupným rozširovaním vedomostí a znalostí o škodlivých kódoch, implementáciou bezpečných softvérových riešení doplnených o AV-systémy i ďalšie podporné aplikácie zvyšujúce bezpečnosť OS MS Windows sa nám všetkým časom podarí, ak už nie pokoriť, tak aspoň minimalizovať následky spôsobené činnosťou škodlivých kódov na našich počítačoch i v celosvetovej sieti Internet.

"Vo svete, ktorého základ tvoria informačno-komunikačné systémy
je najväčšou hrozbou pre celú spoločnosť práve človek.
Ten dokáže tvoriť i ničiť to, čo vytvorili iní bez ohľadu na to,
aké následky to bude mať na existenciu jeho samotného."

Martin LEPIŠ


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.