Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-04-22 11:55:00 - Petr NÁDENÍČEK - Publikácie
Antivírusové desatoro!!!  (... pripomeňme si ho opäť)

S tým ako ide vpred vývoj počítačov a ich programového vybavenia, sa zrýchľuje (najmä v poslednej dobe) aj nárast množstva hrozieb. Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre používateľa sú počítačové vírusy, ktoré môžu v okamihu zlikvidovať výsledok práce vytvorenej za dlhú dobu. Aj keď sa nedá hovoriť o nebezpečenstve prenosu tohto druhu vírusovej infekcie na človeka, riziko infarktu, ktorý hrozí pri pohľade na dokonale prázdny disk počítača, kde ešte pre malou chvíľou bol spracovaný dôležitý projekt, je prinajmenšom možné.

Samotné zakúpenie antivírusového programu a jeho inštalácia na chránený počítač však nestačí. Môže ísť o najlepší program od svetového či domáceho výrobcu a aj tak sa môže stať, že nebude schopný počítač uchrániť, ak nebude užívateľ rešpektovať niektoré základné pravidlá antivírusovej ochrany. Príkladom uvedených pravidiel môže byť nasledovné desatoro antivírusovej ochrany.


1) Vykonávajte pravidelný update svojho antivírusového programu!
Aj najlepší antivírus so zastaralou vírusovou databázou je na nič. Skoro každý deň sa objavujú nové škodlivé kódy, z ktorých naviac môžu vznikať rôzne mutácie. Len aktuálne dátové súbory poskytované výrobcom konkrétneho antivírusového programu obsahujú údaje umožňujúce spoľahlivú detekciu a odstránenie aj najnovších vírusov. Niektorí výrobcovia poskytujú tieto aktualizácie dokonca denne.

2) Nikdy neotvárajte e-mailovú prílohu, ktorú ste nepožadoval(a)!
Prudký nárast škodlivých kódov šíriacich sa pomocou elektronickej pošty je v poslednej dobe viac ako zrejmý. Brať tento spôsob šírenia do úvahy nás prinútil napríklad prípad lavínového šírenia vírusu I-Worm.LoveLetter, ktorý v máji 2000 spôsobil nemalé ekonomické škody (odhadujú sa asi na 8,7 miliardy USD). Programovanie týchto vírusov je pomerne jednoduché a ich efekt je rozsiahly.
Typický vírus obsiahnutý v prílohe e-mailu, ak naň používateľ klikne a tým ho otvorí nemusí ostať len pri šírení ktoré nájde v poštovom programe. Môže obsahovať aj ďalšie škodlivé rutiny, ktoré napríklad zlikvidujú dáta na zasiahnutom počítači.

3) Majte kontrolu nad svojim počítačom a nad tým, kto ho používa!
Riziko vírusovej nákazy a straty dát vzrastá úmerne s počtom ľudí, ktorí majú ku konkrétnemu počítaču prístup. Stačí jediný nezodpovedný človek, ktorý prinesie z domu zavírenú disketu alebo otvorí e-mailovú prílohu s vírusom a práca všetkých ostatných prichádza navnivoč. V súčasnej dobe sa stáva dôležitým prvkom ochrany počítača jeho zabezpečenie pomocou vhodného bezpečnostného programu, ktorý zabezpečí prístup len definovaným používateľom. Nejde len o zamedzenie vírusovej nákazy, ale aj o ochranu informácií uchovávaných v počítači. Je potrebné si uvedomiť, že aj informácie majú svoju cenu. S pripojením počítača na Internet vyvstáva potreba chrániť sa aj proti nežiaducim prienikom zo siete.

4) Inštalujte včas všetky “záplaty” na používaný softvér!
Existujú vírusy, ktoré používajú tzv. bezpečnostné diery v operačných systémoch a aplikáciách. Ak je taká chyba v programe zistená, jeho výrobca zvyčajne pripraví tzv. záplatu (patch), ktorú je možné na daný program aplikovať (nainštalovať) a tým chybu odstrániť. Tieto súbory sú zvyčajne k dispozícii na stiahnutie na stránkach jednotlivých výrobcov softvéru. Je v záujme používateľa sledovať aktuálnu situáciu a nové záplaty čo najskôr aplikovať. Toto pravidlo platí najmä pre operačné systémy.

5) Vždy preverujte diskety a CD média predtým, ako ho použijete!
Aj keď podľa dostupných údajov asi 85 % zaznamenaných vírusových útokov prichádza prostredníctvom e-mailu, nemôžme podceňovať ani “tradičné” spôsoby šírenia škodlivých kódov. Preto je bezpečnejšie investovať niekoľko minút času a médium otestovať, než sa potom niekoľko hodín trápiť nad zavirovaným počítačom, prípadne platiť špecialistu.

6) S každým novým súborom (i z dôveryhodného zdroja) nakladajte s najväčšou opatrnosťou!
Uvedené pravidlo platí nielen pre pirátsky softvér. Existujú dokonca prípady, keď inštalačné CD od známeho výrobcu tlačiarní obsahovalo vírus. Mnohonásobne väčšie je riziko v prípade súborov sťahovaných z Internetu. Nezáleží na tom komu stránky patria, aj na stránkach renomovanej firmy môžu byť súbory infikované vírusmi. Pripomeňme si napríklad prípad, kedy na stránkach najznámejšieho výrobcu nemenovaného operačného systému bol niekoľko týždňov k dispozícii dokument nakazený makrovírusom. Vírus si nevyberá, komu patrí súbor ktorý napáda.

7) Využívajte viac ako len jeden spôsob antivírusovej ochrany!
Z hľadiska celkovej bezpečnosti nie je dostačujúce použiť len jednoduchý antivírusový program, ktorý vie na požiadanie preveriť daný súbor či adresár. Je žiadúce, aby antivírusový program vedel kombinovať niekoľko druhov ochrany. Medzi ne patrí:
- antivírusový monitor, ktorý vie na pozadí (on-line) kontrolovať otvárané súbory;
- integrity checker (kontrolný súčet), ktorý vie zaznamenať modifikácie súborov a adresárov, ktoré môžu indikovať napadnutie vírusom;
- heuristická analýza, ktorá vyhľadáva vírusy nie pomocou typickej sekvencie kódu, ale pomocou ich chovania a prejavov.
Kombinácie týchto niekoľkých technológií môže efektívne ochrániť počítač pred väčšinou škodlivých kódov.

8) Vytvorte si zaručene “čistú” bootovaciu disketu a starostlivo ju uložte na bezpečné miesto!
Môže nastať prípad, že na počítači, ktorý bol napadnutý vírusom, nie je možné spustiť operačný systém. Nemusí to však nutne znamenať, že by vírus dáta na pevnom disku počítača zmazal. V takom prípade je vhodné mať k dispozícii vopred vytvorenú tzv. bootovaciu disketu (samozrejme nezavirovanú), ktorá súčasne obsahuje antivírusový program. Pomocou tejto diskety je možné napadnutý počítač spustiť a infikované súbory vyliečiť či prinajhoršom zmazať.

9) Pravidelne zálohujte!
Aj keď toto pravidlo priamo nesúvisí s antivírusovou ochranou, jeho dodržovanie umožňuje minimalizovať prípadné škody spôsobené agresívnym vírusom, nespoľahlivým hardvérom apod.. V porovnaní s cenou stratených dát je čas strávený zálohovaním celkom zanedbateľný. Vytvorené zálohy je vhodné uložiť na bezpečnom mieste (pre prípad požiaru či inej živelnej katastrofy).

10) Nepodliehajte panike!
Cieľom formulovania týchto pravidiel nie je strašiť užívateľa počítačov. Počítačové vírusy sú vo svojej podstate len obyčajné programy. Jediným rozdielom, ktorý ich činí nebezpečnými je to, že svoju činnosť vykonávajú nezávisle na vôli užívateľa. Vírusy sú programované obyčajnými ľuďmi a nemôžu mať teda žiadne prehnané schopnosti. Omnoho väčšie straty spravidla napácha neskúsený používateľ, ktorý sa v panickom strachu snaží napadnutý počítač “vyliečiť”.

Zo všetkého najdôležitejšie je nepodliehať panike a k všetkým prípadným zásahom do infikovaného počítača pristupovať s rozvahou. Najlepším riešením je zveriť zavirovaný počítač do rúk profesionálov alebo sa s nimi aspoň poradiť. Základom všetkého však bolo, je a bude inštalácia kvalitného antivírusového riešenia, jeho správne nastavenie a dodržiavanie základných pravidiel antivírusovej ochrany.


Vytlačiť článok... Zdroj: AEC.sk


Súvisiace články:
2002-07-23 11:45:00  Když se řekne aktualizace... - Publikácie


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.