Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2001-10-11 12:55:00 - Martin LEPIŠ - AV programy
NOD32 & Lotus Domino

AV-spoločnosť ESET zverejnila začiatkom tohto mesiaca informáciu o existencii novej edície AV-systému NOD32, tentoraz pre serverovú platformu Lotus Domino. Táto verzia AV-systému pozostáva z troch funkčných modulov, ktoré využívajú pre odhaľovanie počítačových vírusov vysokovýkonné skenovacie jadro. Hlavným poslaním NOD32 pre Lotus Domino je poskytnutie maximálnej AV-ochrany všetkým používateľom tohto sieťového systému, ako aj údajom a službám tvoriacim jeho informačný základ. Lotus Domino predstavuje v súčasnosti jeden z najbezpečnejších systémov (... svedčí o tom prestížny certifikát o bezpečnosti – s označením C2 – udelený armádou U.S.A.) pre zber, spracovanie, triedenie a archivovanie údajov i skupinovú komunikáciu a spoluprácu, pričom v kombinácii s AV-systémom NOD32 sa jeho celková obranyschopnosť proti moderným vírusom ešte výraznejšie rozšíri a posilní.

Aktuálna verzia aplikačného prostredia Lotus Domino plne podporuje tak prácu so sieťovými protokolmi typu: HTTP, HTTPS, NNTP, SMTP, IMAP4, MIME, SMIME a POP3, ako aj prácu používateľov so širokým spektrom súborových formátov. Veľké množstvo vstupno-výstupných bodov v rámci celého systému zvyšuje pravdepodobnosť možných útokov zo strany deštruktívnych kódov a všade prítomných počítačivých vírusov. Jedno z najefektívnejších riešení, ktoré umožňuje eliminovať najčastejšie spôsoby a formy vírusových útokov sa už dlhé roky skrýva v permanentnom používaní účinnej AV-ochrany.
AV-spoločnosť ESET využila svoje poznatky i kvality v oblasti AV-bezpečnosti a v krátkom čase ponúkla širokej používateľskej verejnosti vysokovýkonný, účinný a najmä cenovo dostupný AV-systém - NOD32 pre Lotus Domino. Tento produkt pozostáva z troch základných modulov, ktorými sú:

NOD32 pre MS Windows NT/2000/XP – určený pre komplexnú AV-ochranu počítačového systému a jeho zdrojov (... súčasťou sú: NOD32 – klasický skener a AMON – rezidentný monitor);
NOD32 NoteScan – zavádza sa do pamäte pri štarte servera Lotus Domino a kontroluje prichádzajúcu i odchádzajúcu elektronickú poštu (... vrátane príloh);
NOD32 Client – slúži na kontrolu príloh v zablokovaných a podozrivých emailových právach.

Podľa doterajších správ a údajov sa neevidujú vo vírusových databázach žiadne špeciálne navrhnuté počítačové vírusy zamerané na infiltrácie a následné znehodnocovanie spracovávaných dát v rámci jednotlivých aplikácií systému Lotus Domino. Jedným z hlavných dôvodov takejto dobrej bilancie bol a aj je profesionálny prístup tvorcov k naprogramovaniu jadra systému, všeobecná znalosť a zohľadnenie známych vírusových hrozieb i spôsobov ich vzniku a rozšírenia a taktiež vybudovanie efektívnych "mechanizmov" eliminujúcich vykonávanie neautorizovaných operácií v rámci prostredia Lotus Domino.

Prípadní záujemcovia o otestovanie AV-systému NOD32 pre Lotus Domino si budú musieť ešte nejaký ten čas počkať, nakoľko AV-spoločnosť ESET zatiaľ neuvoľnila jeho TRIAL edíciu. :-(

Vytlačiť článok... Zdroj: Eset.sk


Súvisiace články:
2004-05-21 14:15:00  NOD32 pre MS Exchange Server 2.0 - AV programy
2004-03-19 10:15:00  NOD32 pre Linux File Server 2.0 - AV programy
2003-09-09 11:15:00  NOD32 pre Linux & Linux Mail Server - AV programy
2003-07-17 13:35:00  NOD32 pre Novell NetWare Server - AV programy
2003-05-26 07:35:00  Antivírusový systém NOD32 2.0 - AV programy
2002-07-04 15:35:00  NOD32 pre Kerio Mail Server - AV programy
2002-02-22 10:50:00  NOD32 pre MS Exchange Server - AV programy
2001-08-29 10:30:00  NOD32IIS – Virus Blocker - AV programy
2001-08-21 13:45:00  NOD32 pre Linux & FreeBSD - AV programy


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.